Vi er her stadig

En kort status fra Region Hovedstaden, hvor hverdagen er præget af mails, møder over skærmen og aflyste arrangementer, men vi ser også fremad mod repræsentantskabet i efteråret.
Foto: iStock

Du kender det nok - hverdagen er præget af mails, møder over skærmen og aflyste arrangementer - og det er selvfølgelig lige de arrangementer, du havde set allermest frem til. Sådan ser verden også ud i Regionsbestyrelsen i Region Hovedstaden.

Arbejdet i en corona-tid

I øjeblikket arbejder vi på en lille artikel om kommunale fysioterapeuters hverdag med Corona. Derudover har vi været i kontakt med flere TR’er i Region Hovedstaden for at høre om problematikker med og løsninger på Corona-udfordringer på deres arbejdspladser.

Vi har med ærgrelse, men forståelse, måtte aflyse og udskyde alle vores regionale medlemsarrangementer i dette forår. Og som så mange andre planlægger vi at afholde nogle af vores regionale arrangementerne til efteråret. Og netop efteråret bliver også en travl sæson i Danske Fysioterapeuter, da det også er i efteråret, at Danske Fysioterapeuter afholder repræsentantskabsmøde.

Ser fremad mod efterårets repræsentantskab

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Det er i repræsentantskabet, at de demokratisk valgte repræsentanter er med til at tegne og beslutte linjerne for foreningens fremtid. I Region Hovedstaden har vi stolt tradition for at deltage aktivt i repræsentantskabsmøder. Vi arbejder for, at medlemmernes interesser bliver det centrale tema på repræsentantskabet og hele foreningens omdrejningspunkt.

På sidste repræsentantskab i 2018 stillede vi i Region Hovedstaden en række ændringsforslag til, hvordan foreningen kunne forbedres, herunder forslag om ændring af foreningens struktur og forslag om strategier til øget medlemsanerkendelse og –inddragelse. Foreningen nedsatte i 2019 arbejdsgrupper til at arbejde videre med disse forslag, og på repræsentantskabet 2020 forventes repræsentanterne at tage endelig beslutning om ændring af foreningens struktur og strategier for medlemsanerkendelse og -inddragelse.

Selvom vi i Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden har aflyst flere af vores planlagte medlemsarrangementer, sidder vi ikke på vores hænder i denne corona-tid. Vi har netop taget hul på forberedelserne til dette års repræsentantskab, og vi har mange ideer i ærmet - nye som gamle. Først og fremmest vil vi sikre os, at de forslag, vi stillede på repræsentantskabet 2018, forsat er i medlemmernes interesse og med medlemmerne i fokus. Yderligere har vi en række ideer til, hvordan vores forening kan gøres endnu bedre. Blandt andet arbejder vi i øjeblikket med forslag om organisatorisk karrierevej, opgaveglidning og hjemmesiden.

Vi vil gerne have dig med!

I denne indelukkede corona-tid med færre sociale kontakter og input fra medlemmer, ønsker vi at gardere os mod ”ananas i egen juice”. Derfor vil vi gerne opfordre dig som medlem til at kontakte os med ideer og forslag til, hvordan vores fremtidige forening skal se ud. Intet forslag/ide er for lille eller stor. I løbet af de kommende uger vil vi her på hjemmesiden offentliggøre mere information om, hvordan du kan involvere dig og få indflydelse på Danske Fysioterapeuter og repræsentantskabsarbejdet.

Du kan kontakte os på hovedstaden@fysio.dk

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar