Vi vil udforske fremtidens fysioterapeut!

En kort opsamling på regionsbestyrelsesmødet den 29. august 2019

Som vanligt startede vi mødet med, at medlemmerne af regionsbestyrelsen opdaterede hinanden på aktuelle emner, problemstillinger og arbejdsområder. Der blev blandt andet talt om direkte adgang til fysioterapi, TR-konferencen og Ryg- og Genoptræningscenter København.

Efterfølgende indledte vi en længere diskussion om, hvilke fokusområder vi i regionsbestyrelsen skal have i denne valgperiode. Med udgangspunkt i det medlemmerne udtrykte på generalforsamlingen og regionsbestyrelsesmedlemmernes egne erfaringer besluttede vi, at vi i denne valgperiode vil arbejde under paraplybegrebet fremtidens fysioterapeut.

De konkrete arbejdsområder under paraplyen er fysioterapeuter, der arbejder i visitationen, helt nye arbejdsområder for fysioterapeuter og institutionaliserede borgeres muligheder for at opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet.

Allerede den 4. september påbegynder vi arbejdet med institutionaliserede borgeres muligheder for at opfylde de nationale mål for fysisk aktivitet. Vi vil i processen inddrage og involvere medlemmer, som har en holdning eller en vision for arbejdsområdet. Er det dig - så send os en mail på hovedstaden@fysio.dk eller kontakt Børge Bo, som er tovholder på projektet.

Vi påbegynder arbejdet med de andre arbejdsområder i løbet af valgperioden. Det er vigtigt for os altid at være klar til at arbejde med aktuelle problemstillinger på  den politiske dagsorden, og det må paraplybegrebet fremtidens fysioterapeut og de underliggende konkrete arbejdsområder ikke stå i vejen for. Som regionsbestyrelses er vores første prioritet at være talerør for jer, og derfor vil vi opfordre jer til at melde ind, hvis I har nogle problemstillinger eller holdninger, som I ønsker mere fokus på.

Med venlig hilsen
Regionsbestyrelsen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af mødet og diskussionerne, henvises du til referatet. Referatet bliver offentliggjort i midten af september.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar