Vil du være med til at sætte fysioterapi på dagsorden i valgkampen?

På regionsbestyrelsesmødet den 12. oktober blev der blandt andet arbejdet med de politiske indsatser til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november. Se hvilke spørgsmål du kan stille dine kolleger for at sætte gang i valgsnakken.
Foto: iStock

Der blev afholdt regionsbestyrelsesmøde den 12. oktober, hvor vi blandt andet arbejdede videre med vores politiske indsatser til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november.

Vi har gennem det sidste halve år haft fokus på 3 emner; psykiatri, ulighed i sundhed og sammenhængende forløb.

Vi har i bestyrelsen hver især en opgave med at påvirke politikerne, der hvor vi har mulighed for at møde dem; det være sig på de sociale medier, i pressen, til valgmøder etc.

Alle fysioterapeuter har mulighed for at deltage med større eller mindre indsatser – sæt valget på som et samtaleemner over frokosten med dine kolleger, tal med din leder eller dine samarbejdspartnere. Du kan eventuelt rejse følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan vi skabe bedre og mere sundhed samt bedre levevilkår for borgerne?
 • Hvordan fysioterapi og fysioterapeuter være med til at gøre en forskel?
 • Kan fysioterapeuter byde ind på arbejdsopgaver hos andre faggrupper for at afhjælpe arbejdspresset, der hvor det kan knibe med at få arbejdskraft, men stadig have fysioterapien som hovedopgave?

Vi ønsker med indsatserne i valgkampen at engagere både regionsbestyrelsen og jer medlemmer, hvor fokus er fysioterapi og fysioterapeuter. Ligeledes ønsker vi at skabe effekt for borgere og i samfund ved at hjælpe politikerne med at finde de gode løsninger.

Vi har udarbejdet nogle statements som kan bruges som inspiration:

Psykiatri

 1. Vi skal sikre at psykiatriske patienter får en genoptræningsplan.
 2. Hvilke kompetencer kan fysioterapeuter byde ind med?
 3. Fastholde borgere i jobfunktion efter indlæggelse; sikre job på særlige vilkår.
 4. Oprette eller understøtte netværk for borgere med psykiatriske lidelser.
 5. Krop, bevægelse og sundhed – hvilke tilbud findes og er det tilstrækkeligt?

Ulighed i sundhed

 1. Mere inkluderende sundhedsopfattelse - tværgående og tværfaglige tilbud obs. på nye stillinger og nytænkning af arbejdsopgaver.
 2. Undgå at tabe borgere der har brug for flere tilbud på samme tid.
 3. Fokus på forebyggende indsatser inden for livsstilssygdommene såsom hjertekar, KOL og diabetes.
 4. Bus der kan køre rundt til borgere med sundhedstilbud, så det nære sundhedsvæsen optimeres.
 5. Undgå genindlæggelser.
 6. Bedre udnyttelse af personaleressourcer fx ved personalemangel– fysioterapeuter i akutmodtagelse, på skadestue, diagnosticere muskel/skelet problemer fx ultralydsscanne
 7. Fokus på krop, bevægelse og sundhed – fx i skolen og screening ved skolestart, ungdomsuddannelse, på arbejdspladser mv.

Sammenhængende forløb

 1. Undgå at tabe borgere, der har brug for flere tilbud på samme tid.
 2. Nytænke vores sundhedstilbud; det er lige nu en udfordring at regionen skal samarbejde med 29 kommuner, der har hvert sit tilbud.
 3. Sikre overgang mellem regionale og kommunale tilbud – bedre tværsektorielt samarbejde.
 4. Nytænke pressede økonomier - eventuel skabe ansættelse begge steder.
 5. Udnytte pårørendes ressourcer via uddannelse og støtte-netværk.

Vi håber, at du har lyst til at byde ind med dine kompetencer, netværk og ideer.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer