Visitatorer, sagsbehandlende fysioterapeuter og ansatte i myndighedsfunktion har afholdt medlemsmøde

24 fysioterapeuter havde meldt sig til mødet for at tale om vigtige kompetencer, lovgivning, retslige problemstillinger, tværfagligt og -sektorielt samarbejde og ikke mindst hvordan vi får fysioterapeutisk faglighed til at fylde mere.
Foto: iStock

24 fysioterapeuter havde meldt sig til mødet, hvor Anja indledte med at fortælle, at der er 899 medlemmer af den landsdækkende Facebook side med følgende adresse: Visitatorer i Danmark

Der er 25 i Region Hovedstadens egen Facebookside; fysioterapeuter ansat i myndighedsfunktion.

Vi startede med en kort præsentation. Vi var repræsenteret med følgende kommuner; Tårnby, Gentofte, Frederiksberg, Rudersdal, Glostrup, Høje Tåstrup og København.

Vigtige kompetencer

Vi startede med at tale om hvilke kompetencer der var vigtige i vores arbejde; erfaringer med hjælpemidler og kendskab til lovgivning er bestemt en fordel. Det vigtigste er, at man har den fysioterapeutiske faglighed med sig og nogle erfaringer derfra. Det er en fordel at vide noget om diagnoser, og de meget komplekse problemstillinger borgerne har.

Visitatoruddannelsen er vigtig, men mange steder prioriteres det ikke fra start, men kan evt. komme på tale på et senere tidspunkt. Uddannelsen er på 3 trin, hvor det første måske kan springes over, hvis man har arbejdet som visitator i flere år, inden uddannelsen påbegyndes. Trin 1 er rigtig fin, hvis man er nyuddannet. Trin 3 skal afsluttes med en opgave.

Lovgivning, retslige problemstillinger, tværfagligt og -sektorielt samarbejde

Dernæst drøftede vi lovgivning, retslige problemstillinger, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Mange steder arbejdes der med helhedssagsbehandling. Her blev der gjort opmærksom på, at vi skal huske også at prioritere specialviden og at den også er vigtigt, fx inden for hjælpemidler og boligindretning.

Flere steder blev der arbejdet med straks-udlevering af mindre ukomplicerede hjælpemidler direkte til borgerne. I København er der indrettet flere mindre lejligheder med diverse hjælpemidler, som sosuhjælpere og -assistenter kan orientere sig i og blive opmærksom på, om deres borgere evt. kunne have glæde af. Det giver et godt samarbejde med hjemmeplejen.

Nogle steder er visitatorers opgave at oversætte regler og lovgivning overfor borgerne og deres pårørende samt evt. koordinere til midlertidige døgnpladser.

Så er der hele genoptræningsområdet: vurdering af behov og motivation hos borger, samt borgernes behov for specialundervisning på tværs af forvaltninger og fokus på, hvem der har koordinerende rolle og myndighedsansvar.

Hvordan får vi den fysioterapeutiske faglighed til at fylde mere?

Vi skal være bedre til at byde ind med den koordinerende rolle – hvem siger det kun kan varetages af sygeplejersker? Hvordan sikrer vi borgerne mod genindlæggelse – her er samarbejdet med udskrivningskoordinatorerne vigtigt.

Man skal kende sin egen fysioterapi-faglighed grundigt, inden man kan byde ind med, hvor det giver mening, at det er en fysioterapeut, der skal varetage borgerforløbet.

Vi skal være mere opmærksomme på at rekruttere bredt efter medarbejdere med bred sundhedsfaglig baggrund. Til sidst drøftede vi, at uddannelsen også gerne må vise interesse for visitation og sagsbehandling.

Det vil være godt, hvis de studerende gennem deres uddannelse stifter bekendtskab med hvilket spændende fagområde myndighed er.

Vi var enige om at samle til endnu et medlemsmøde i efteråret.

Vi kan overveje at invitere mere bredt med fx ergoterapeuter.

Tak for et godt møde.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer