Lav et arrangement

Har du lyst til at planlægge et fagligt arrangement i din region? Udfyld og send nedenstående ansøgningsskema, og hvis din idé opfylder betingelserne kan du modtage støtte fra regionens arrangementspulje.

Har du en god idé til et fagligt eller fagpolitisk arrangement, så udfyld nedenstående ansøgningsformular. Vi kan f.eks. hjælpe med kontrakter, lokaler, annoncering, og økonomisk støtte/dækning.

Betingelser

  • Ansøgningen skal være regionsbestyrelsen i hænde tids nok til at arrangementet kan annonceres i fagbladet eller på regionens hjemmeside inden afholdelse. Se Fagbladets deadlines.
  • Arrangør forfatter desuden en kort indbydende præsentation af arrangementet, der kan anvendes på regionens hjemmeside og i fagbladet.
  • Arrangementet skal i princippet være åbent for alle regionens medlemmer. Arrangementet må dog gerne henvende sig til bestemte grupper som f.eks. børneterapeuter, fagspecifikke grupper, interessegrupper mv.
  • Arrangøren samt deltagende ved arrangementet skal være medlem af Danske Fysioterapeuter. Tilmelding til arrangementet sker online her på regionssiden.
  • Ved for få tilmeldte kan arrangementet aflyses.
  • Honorering af oplægsholder sker som udgangspunkt sker efter AC’s minimumstakster.
  • Et regionsbestyrelsesmedlem møder gerne op og byder velkommen på vegne af Danske Fysioterapeuter, i det omfang det kan lade sig gøre.
  • Der gives som udgangspunkt ikke honorering til et gentagende arrangement, hvis ikke der fremgår essentielle ændringer.

Ansøg om støtte til arrangement

Du kan både sende os ansøgningen online eller hente ansøgningsskemaet i Word-format og sende det med almindelig post.

Udfyld og send ansøgningsskema online