Besøg af Martin Jorsal fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Ved bestyrelsesmøde d. 23. januar blev der arbejdet på fysioterapeutiske tiltag på børneområdet og planlagt generalforsamlingen i april 2023.
Martin Jorsal fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi var med online og fremlagde hans syn på et muligt samarbejde og en fysioterapeutisk tidlig indsat hos børn. Foto: Sanne Jensen

Årets første bestyrelsesmøde d. 23 januar 2023 blev afholdt i Viborg og bestyrelsen havde virtuelt besøg af Martin Jorsal fra Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Martin Jorsal fortalte om Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapis arbejde, samt hvilke emner inden for pædiatrisk fysioterapi, der fylder særligt meget for tiden.

Bestyrelsen indgik i en dialog og diskussion med Martin om hvilke indsatser, der ville være relevante på området. Fokus var særligt på at sundhedsfremme blandt børn gennem en tidlig indsats.

Overenskomstforhandlingerne

På mødet vendte bestyrelsen overenskomsterne på praksisområdet, på det private område, på del offentlige områder og de interne forhandlinger om basiskontrakter.

Det blev drøftet på bestyrelsesmødet, at de kommende overenskomstforhandlinger vil blive fulgt tæt af bestyrelsen og tages op igen til de kommende bestyrelsesmøder.

Generalforsamling 2023

Årets generelforsamling d. 18. april i Herning blev også planlagt på dette møde. Det var særligt den mundtlige beretning og nogle praktiske ting, som faldt på plads.