Besøg fra fælles akut modtagelsen

På bestyrelsesmødet den 22. august havde bestyrelsen virtuelt besøg af Jesper Skytte fra fælles akut modtagelsen på Gødstrup Sygehus, og så blev der evalueret på regionsformandsvalget.

Bestyrelsesmødet d. 22. august blev afholdt i Viborg og på dagens møde havde bestyrelsen virtuelt besøg af Jesper Skytte, der arbejder i fælles akut modtagelsen (FAM) på Gødstrup Sygehus.

Jesper fortalte bestyrelsen om arbejdet på FAM, og hvilke opgaver fysioterapeuterne løser. Netop nu er de begyndt at løse en ny opgave med udredning, diagnosticering og gipsning af ikke komplicerede underarmsfrakturer.

Bestyrelsen havde en god dialog med Jesper, og vi var enige om, at der var mere at hente på akutområdet for den fysioterapeutiske faglighed.

Dimittendringerunde

Bestyrelsen har gennemført dimittendringerunden, hvor vi ønsker de nyuddannede fysioterapeuter velkommen til arbejdslivet, faget og fagforeningen. De er i højere grad end tidligere i arbejde, når vi ringer til dem, hvilket er positivt.

Evaluering af regionsformandsvalget

Bestyrelsen evaluerede også regionsformandsvalget og diskuterede debatkulturen i Danske Fysioterapeuter.