Faglige oplæg og ny praksisoverenskomst var i fokus på bestyrelsesmøde

Regionsbestyrelsen har afholdt et dynamisk møde, hvor der var tid til diskussion af den nye praksisoverenskomst, to faglige oplæg og fokus på kommende medlemsarrangementer.
Foto: iStock.

Dagsordenen til det seneste regionsbestyrelsesmøde i Region Midtjylland var i særdeleshed præget af, at bestyrelsen fik besøg og oplæg ved sundhedschef i Viborg, Kristine Stange. Oplægget var en del af  regionsbestyrelsens løbende diskussion omkring fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen. Fysioterapeuter er blot en blandt mange professioner, der formentlig skal have nye opgaver i fremtiden. I den forbindelse var oplægget med til at belyse, hvilke konkrete tanker, der er om dette ude i de enkelte kommuner og på landets hospitaler. Bestyrelsen fandt oplægget yderst interessant, og der var både plads til at blive oplyst samt udfordret på visse punkter, hvorefter Kristine Stange indgik i en konstruktiv diskussion med bestyrelsen. Der vil fortsat være fokus på dette emne på fremtidige bestyrelsesmøder.

Herudover havde bestyrelsen også Niels Erik Kaaber Rasmussen, chef for medlemsrekruttering og -fastholdelse i Danske Fysioterapeuter, med på et videolink fra København for at diskutere medlemssituationen i organisationen. Her blev der blandt andet givet en hurtig introduktion til den faldende organisationsprocent samtidig med en grunding introduktion til indsatsen i forhold til rekruttering og tilknytning.

Ny praksisoverenskomst

Udover de to gode oplæg, var der naturligvis også fokus på den ny overenskomst på praksisområdet med forventet ikrafttrædelse den 1. januar 2024, som var indgået siden sidste bestyrelsesmøde. Den nye overenskomst er en stor forandring fra de tidligere. Dette kan især mærkes på, at der er mange henvendelser både lokalt og centralt. Bestyrelsen har aftalt at følge implementeringsprocessen løbende.

Fremtidige medlemsarrangementer

Til sidst diskuterede bestyrelsen også fremtidige medlemsarrangementer. Her kan vi reklamere for, at der vil komme ét arrangement om hjernerystelser samt ét arrangement omhandlende hoftenære frakturer. Det ene forventes at blive afholdt som webinar, så mange medlemmer forhåbentlig har mulighed for at deltage, mens det andet vil blive afholdt fysisk, så der er plads til at møde kollegaer, som arbejder inden for samme område. Mere information følger snarest muligt.