Forberedelse til Repræsentantskabet 2022

Repræsentantskabet 2022 fyldte på bestyrelsesmødet den 3. oktober, hvor mange af forslagene blev gennemgået.

Bestyrelsesmødet d. 3. oktober blev traditionen tro afholdt i Viborg.

Mødet var det sidste regionbestyrelsesmøde forud for Repræsentantskabet 2022, så en stor del af mødet gik med gennemgang og dialog om forslagene, ikke dem alle, men udvalgte forslag som bestyrelsesmedlemmer ønskede at diskutere.

Snak om næstformand

Vi tog også hul på drøftelsen omkring en arbejdende delvis frikøbt næstformand i Danske Fysioterapeuter Region Midtjylland. De politiske opgaver vokser, og formanden oplever at skulle prioritere (for) hårdt mellem møder osv. Bestyrelsen ønsker at få forelagt økonomi og funktionsbeskrivelse på næste møde.

Regionsbestyrelseskonference i september

Bestyrelsen deltog den 5.-6. september på Regionsbestyrelseskonferencen, hvor workshoppen endte ud i øget fokus på dimittenderne. Bestyrelsen ønsker at lave et arrangement, hvor dimittenderne er målgruppen, og hvor fokus på intro til de faglige selskaber.

Det er muligt, at DSA og DSF også har gang i noget lignende, og der kan indgås et samarbejde.