Første bestyrelsesmøde efter sommerferien

Bestyrelsen har afholdt første bestyrelsesmøde på denne side af sommerferien, hvor der blev diskuteret en række vigtige emner som uddannelsesoptag, decentralisering, vederlagsfri fysioterapi med mere.
Foto: iStock

Dagsorden for bestyrelsesmødet den 15. august var præget af en ærgerlig beslutning om at aflyse fagfestivalen, som skulle være afholdt den 9. september. Denne beslutning blev taget på grund af en lav tilmeldingsprocent blandt regionens medlemmer. Dog blev det samtidig besluttet, at Danske Fysioterapeuter vil forsøge at afholde nogle af de oplæg, som der var særlig stor opbakning til – eventuelt som webinar eller lignende format. Information herom vil snarligst blive formidlet til alle medlemmer.

Uddannelsesoptag

Selvom der overordnet i år er en lille stigning af optag på fysioterapeutuddannelsen, hvilket bestyrelsen naturligvis ser positivt på, identificerede denne også to yderligere tendenser i optaget. For det første er det et generelt fald i antal ansøgere. For det andet er der større geografisk spredning af hvor ansøgere optages. Bestyrelsen diskuterede i denne forbindelse, at det kunne være fordelagtigt i højere grad at deltage i karrieremesser, uddannelsesdage og lignende arrangementer. Hvis nogle medlemmer har viden om sådanne arrangementer, ville bestyrelsen sætte stor pris på et praj herom.

Decentralisering

Vi ser mange steder i det offentlige, at der for tiden sker en decentralisering af stillinger, hvor eksempelvis fysioterapeuter bliver ansat direkte i en given stilling i stedet for i en mere central stilling med andre af samme uddannelsesbaggrund. Dette kan risikere at skabe forværrede arbejdsforhold, fordi der blandt andet ikke kan være midler til efteruddannelse, fordi medarbejdere bliver trukket ind i andre funktioner, end de faktisk er uddannede til eller lignende. Danske Fysioterapeuter fortsætter med at have fokus på dette emne, og vil forsøge at skabe de bedste omstændigheder for alle fysioterapeuter.

Arbejdspladsbesøg

Slutligt har bestyrelsen diskuteret muligheden for fremtidige arbejdspladsbesøg, hvilket også tidligere har været på dagsordenen. Der var generelt et positivt syn på dette i bestyrelsen, og derfor bliver der arbejdet videre med dette i det kommende år.