Næstforperson valgt

På bestyrelsesmødet den 2. december valgte Region Midtjylland en næstforperson, og der blev budt velkommen til netværkskonsulenten Jonathan Henig.
Foto: Privat

Det sidste bestyrelsesmøde inden jul blev afholdt i Aarhus med afslutning der bød på indendørsminigolf og fællesspisning.

På dagens møde havde vi besøg af Jonathan Henig, som er den nye netværkskonsulent i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Jonathan introducerede sig selv til bestyrelsen og fortalte om de netværk, der er gang i her i Midtjylland, blandt andet psykiatri og kræftrehabiliteringsnetværk. Desuden talte Jonathan og bestyrelsen om, hvordan kendskabet til netværkskonsulentfunktionen bedst kan nå ud til medlemmerne.

Velkommen til vores næstforperson

På de interne linjer i bestyrelsen i bestyrelsen kan det nu oplyses af bestyrelsen har valgt at konstituere sig med en næstforperson. De politiske opgaver vokser konstant i den regionale del af Danske Fysioterapeuter og Region Midtjylland er en af de næststørste regioner, både på medlemstal og kommuneantal.

Derfor har bestyrelsen efter grundige overvejelser og udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse for næstforpersonsposten valgt Agnes Jakobsen Holst som næstforperson. Agnes tiltræder den 1/1-23.

Generalforsamling 2023

Planlægningen af Generalforsamling 2023 var også på dagsorden. Datoen er den 18. april i Herning. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der vil blive uddelt jubilæumsnåle til 25, 40 og 50 års jubilarerne, og oplægsholder bliver Emma Holten, der vil komme med et bud på, hvorfor produktionsfag er lønnet på en anden måde en omsorgsfag.

Vi berørte naturligvis også situationen på praksisområdet, hvor foreningen har opfordret medlemmerne i praksis til at sætte speciale 62 patienterne på pause indtil årsskiftet, da rammen for behandlinger er brugt for i år.

Glædelig jul og godt nytår til alle fra bestyrelsen.