Nyt fra regionsbestyrelsen og god sommer

Regionsbestyrelsen har afholdt sidste møde inden sommerferien. På dagsorden var et genbesøg af en tidligere strategi omkring den fysioterapeutiske faglighed i forhold til børn, repræsentantskabet og fagfestival 2023. 
Foto: iStock

Inden vi går på en velfortjent sommerferie vil vi lige give en kort status fra det seneste regionsbestyrelsesmøde, hvor dagsordenen blandt andet var et genbesøg af en tidligere strategi omkring den fysioterapeutiske faglighed i forhold til børn. 

Fornyet fokus på den motoriske og sansemotoriske indsats

Tidligere havde fokus været rettet på den fysioterapeutiske faglighed som supplement til sundheds– og forebyggelsesindsatsen i folkeskolen. Efter vores dialog med Magistratsformand i Aarhus Kommune Christian Budde på sidste bestyrelsesmøde, blev bestyrelsen enige om, at det var tid til fornyet fokus på den motoriske og sansemotoriske indsats i forhold til børn.

I den forbindelse havde vi inviteret Nanna Bak Johansen fra Aarhus Kommunes Børneterapi til at besøge os på mødet. Nanna deltog virtuelt og kom med et oplæg om børneterapiens opbygning. Herefter havde vi dialog med Nanna omkring mulige fysioterapeutiske indsatser på børneområdet, som der ikke allerede er fokus på.

Vores dialog med Nanna resulterede i at bestyrelsen skiftede fokus for strategien, der tidligere havde handlet om fys i folkeskolen til at handle om tidlig fysioterapeutisk indsats i forhold til de 0-6-årige. Bestyrelsen planlægger at arbejde videre med strategien på næste bestyrelsesmøde.

Repræsentantskabet

Vi havde ligeledes en indledende snak om Repræsentantskabet og forslag til dette. Der er flere i bestyrelsen, der brygger på noget, vi aftalte at holde hinanden yderligere orienteret pr. mail og evt danne små arbejdsgrupper omkring de enkelte forslag.

Fagfestival i 2023

Planlægningen af den udsatte Fagfestival i Region Midt er i fuld gang, og der satses på en lørdag i 2023.  

God sommer

Fra bestyrelsen til alle medlemmer i Region Midtjylland – god sommer 😊