Nyvalgt regionsbestyrelse efter veloverstået generalforsamling

Bestyrelsen har afholdt jubilæumsarrangement og generalforsamling, hvorefter den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig.
På billedet ses den nyvalgte bestyrelse: Sanne Jensen, Michael Christensen, Kirsten Ægidius, Agnes Holst, Mette Jensen, Nana Iversen, Lars Henrik Larsen, Birgitte Nielsen, Christian Madsen, Camilla Kjeldgaard, Natasja Prior, Kathrine Jensen, Rikke Kraskow, Jakob Bjørnshave. Foto: Sanne Jensen.

Dagsorden for bestyrelsesmødet den. 9. maj var primært præget af, at der den 18. april 2023 var blevet afholdt generalforsamling.

Den afholdte generalforsamling og jubilæumsarrangement blev evalueret. Konklusionen var, at det alt i alt havde været en god aften, med et veloverstået jubilæum, generalforsamling og oplæg ved Emma Holten.

Den nye bestyrelse

Region Midtjyllands nye bestyrelse blev konstitueret, og består nu af en formand, en næstforperson, 10 ordinære medlemmer og 3 suppleanter.

Den nye bestyrelse er klar til at forsætte det tidligere bestyrelsesarbejde med en masse ny energi. Natasja Prior, som er nyvalgt bestyrelsesmedlem, beskriver sit kommende bestyrelsesarbejde:

"Det er spændende og motiverende at møde forskellige fagfæller fra andre sektorer og arbejdsområder end én selv. Det hjælper til at min faglige og politiske horisont udvides, samtidig med at der opstår spændende snakke og drøftelser undervejs i mødet. Det er et samarbejde jeg glæder mig til at dykke mere ind i."

Fagfestival den 2. september

Bestyrelsen arbejder fortsat på at arrangere en super spændende fagfestival for medlemmerne i Region Midtjylland. Skriv den 2. september i kalenderen, og kom med til en god dag i Silkeborg, hvor blandt andre Svend Brinkmann kommer og holder oplæg.