Årsmøde for de praktiserende med overenskomst med sygesikringen, blev i år afholdt virtuelt

29 fysioterapeuter fra klinikker rundt omkring i regionen deltog på det virtuelle årsmøde, hvor der blev talt om OK21, udgiftsstyring, status på SU-arbejde og meget mere.
Foto: Privat foto af de fire SU-medlemmer til årsmødet

Årsmøde for de praktiserende med overenskomst med sygesikringen blev i år afholdt virtuelt.

Det blev planlagt at ændre mødeformen, da syv nordjyske kommuner blev lukket ned, og fysioterapeuter fra disse kommuner, derfor ikke kunne deltage i et fysisk møde på regionskontoret på Sofiendalsvej.

Selvom restriktionerne blev sløjfet inden mødet, så blev det virtuelle møde fastholdt. Både for ikke at samle sundhedsfaglige i en covid-19 situation, men også fordi der kunne opstå nye restriktioner, som vi ved at afholde mødet virtuelt ikke ville bliver påvirket af.

Der deltog 29 fysioterapeuter fra klinikker rundt omkring i regionen.

Emnerne på dagsordenen: OK21, kontrolstatistik og SU-arbejde

På mødet informerede Mads Lythje og Jens Peter Vejbæk om OK21 procedurer, udgiftsstyring, kontrolstatistik med mere.

Kontaktperson Preben Weller gav en status på SU arbejdet siden november 2019.

Praksiskonsulent Marianne Kongsgaard og regionsformand Gitte Nørgaard informerede om relevante emner.

SU-medlemmer valgt

Der var også valg af to ordinære medlemmer og to suppleanter til SU.
Marit Larsen Bech havde valgt at stoppe, og Preben Weller genopstillede. Birthe Schelde Nielsen stillede op til en ordinær plads.

Ved fredsvalg blev Preben Weller og Birthe Schelde Nielsen valgt for to år. Som suppleanter blev Tina Rank Franzen og Marit Larsen Bech valgt, også ved fredsvalg.

SU består derudover af Helle Feldborg Thøgersen og Marianne Jarlskov Bøgelund som sidste år blev valgt for to år.

Tak til Marit Larsen Bech for hendes engagerede indsats i SU.

Foto: Privatfoto fra det virtuelle årsmøde

Del eller udskriv siden
0 kommentarer