Sammenhold gav god aftale

En højspændt overenskomstkonflikt, der risikerede at lamme landet, og kunsten af skaffe sig politisk indflydelse indgik i den beretning, som regionsformand Gitte Nørgaard aflagde for de 45 fysioterapeuter, der var mødt frem til generalforsamling i Aalborg.
Generalforsamling 2019

Vi stod sammen, skulder ved skulder. Det var et sammenhold, som vi ikke har set i mange år. Og det gav en god overenskomst”, sagde regionformand Gitte Nørgaard, da hun indledte sin beretning til de omkring 45 medlemmer, der var mødt frem til regionsgeneralforsamling i Aalborg.

I fem måneder i begyndelsen 2018 blev der forhandlet for at opnå en ny overenskomst på det offentlige områder. Det var en lang og sej proces, som kunne have endt i en konflikt, der havde lammet landet. Men i stedet blev der landet en aftale, ikke mindst som følge af den store folkelige opbakning og det pres, som fysioterapeuter og andre faggrupper fik lagt.

Der var blandt andet demonstrationer mange steder i Nordjylland, hvor fysioterapeuter var synlige med deres røde konflikt-sweatshirts og skilte med Danske Fysioterapeuters logo. ”Her fik vi i fagbevægelsen vist vores værdi. Tak for opbakningen”, sagde Gitte Nørgaard til deltagerne i salen.

Region Nordjylland, generalforsamling 2019

Tæt kontakt til politikerne

Regionsbestyrelsen har mange møder med politikere i løbet af et år. Der er jævnlig kontakt til borgmestre og medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsrådet for at fortælle, hvordan fysioterapeuter kan være med til at sikre mere sundhed for pengene.

”Det er vigtigt. For politikerne ved ofte ikke, hvad fysioterapeuter kan byde ind med”, sagde Gitte Nørgaard og gjorde rede for, hvad der kan komme ud af kontakterne.

Nogle gange er resultaterne tydelige, eksempelvis er der de seneste år tilknyttet fysioterapeuter til mindst seks lægeklinikker i Region Nordjylland. Andre gange lader succeserne vente på, eksempelvis i forhold til at få fysioterapeuter tilknyttet folkeskolerne.

”Politikerne tog godt imod ideen, men pengene manglende desværre”, sagde Gitte Nørgaard.

Pres på arbejdsmarkedet

Gitte Nørgaard pegede på, at det er et økonomisk trængte arbejdsmarked. Arbejdspresset er stort og der kommer løbende omstruktureringer og nedskæringer. Her er opgaven for Danske Fysioterapeuter at være aktiv og synlig.

Eksempelvis da sygehusledelsen på Regionshospital Nordjylland i efteråret 2018 meldte ud, at man ville spare 5 millioner kroner på terapiafdelingen i Hjørring og Frederikshavn. Det svarede til 27 procent af budgettet. Derfor måtte der tages affære, fortalte Gitte Nørgaard, der tog kontakt til politikere, hospitalsdirektøren, ortopædkirurgien og pressefor at sætte fokus på problemet.

Det lykkedes desværre ikke at hindre besparelserne, men dog at nedbringe besparelsen til 4 millioner kroner.

”Det er stadigvæk en voldsom nedskæring, men forhåbentlig har foreningens ageren haft en forebyggende virkning, så man går uden om fysioterapiområdet, næste gang der skal spares”, sagde Gitte Nørgaard.

Et væld af medlemsarrangementer

37 faglige og fagpolitiske medlemsarrangementer har der været afholdt i Region Nordjylland i løbet af de seneste to år.

Og der er stor interesse fra medlemmerne side, særligt for de faglige arrangementer. Eksempelvis var der 162 deltagere til et arrangement om skader i fod og underben i 2017, mens omkring 100 medlemmer deltog i et arrangement om meniskskader i 2018.

Der bliver rig mulighed for at deltage i lignende arrangementer de kommende to år. Bestyrelsen fremviste en meget omfattende plan for resten af 2019. Og så blev deltagerne opfordret til at komme med ideer til faglige arrangementer.

”For der er mange penge i kassen i år til den slags arrangementer”, som det afgående bestyrelsesmedlem Lene Duus formulerede sig.

Et sådan arrangementer kan foregå såvel på regionslokalerne i Aalborg, som på en arbejdsplads i Thisted, Brønderslev eller Skagen.

Læs retningslinjerne for, hvordan du søger støtte til et arrangement

Kampvalg til bestyrelsen

Der var kun få spørgsmål og kommentarer til beretningen, som enstemmigt blev vedtaget. Til gengæld var der syv kandidater til de fem bestyrelsespladser. Og så skulle der kampvalg til.

Det resulterede i, at der kom to nye medlemmer i bestyrelsen. Jette Lynggaard Thomsen, der arbejder med sygemeldte borgere og tidligere har været observatør for de studerende i bestyrelsen, samt Mikkel Graversen, der dimitterede i januar i år og har etableret sin egen klinik.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar