Utilsigtede hændelser i praksissektoren

Læringshæfte 2 er udkommet.

Arbejdet med utilsigtede hændelser og patientsikkerhed understøtter læring og den løbende kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Praktiserende fysioterapeuter i RN er blevet rigtig opmærksomme på at rapportere disse hændelser.

Vi håber, at læringshæftet kan skabe grobund for diskussioner og læring ude i klinikkerne til gavn for patientsikkerheden.

Hent læringshæftet

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar