Vi må investere i bedre sundhed

Formand for Danske Fysioterapeuter i Region Nordjylland, Gitte Nørgaard, fik bragt et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende søndag den 3. juni. Læs debatindlægget her.

Fremtid

Vi er nødt til at tale om elefanten i rummet. Udfordringerne i vores sundhedssystem kan ikke klares med nye styringsmodeller.

Det er afgørende, at vi ovenpå mange års reelle nedskæringer på hospitalerne ser hinanden i øjnene og indrømmer, at det ikke går længere. Vi er nødt til at investere i bedre sundhed.

For tiden forhandler regeringen med regionerne om næste års økonomi. Regeringen bør sikre, at den velstandsstigning, der sker i disse år, også kommer alle de borgere, der har brug for sundhedsfaglig hjælp, til gode.

Mindre tid til patienterne

Som fysioterapeuter kan vi mærke, at der er blevet mindre tid til patienterne på sygehusene. 73 procent har oplevet, at patienter er blevet udskrevet for tidligt. Oftest på grund af arbejdspres eller pladsmangel. Mange patienter får ikke den nødvendige træning under indlæggelsen eller bliver udskrevet uden genoptræningsplan, fordi de skal ud af vagten hurtigst muligt, så der bliver plads til de næste.

Det har skabt illusionen om, at vores sundhedsvæsen nu kører længere på literen - for hvor bliver der behandlet mange patienter! Og det gør der -de ansatte på landets hospitaler løber sig en pukkel til.

Men samtidig oplever fysioterapeuterne i kommunerne, at de skal tage imod stadig svagere patienter, som tidligere ville have haft en længere indlæggelse.

Flere bliver ældre

Når der både bliver løbet stærkere end nogensinde før på hospitalerne, og de samtidig udskriver patienterne tidligere, skyldes det, at vi bliver mange flere ældre, og mange flere, der lever med kronisk sygdom. Vi skal huske at glæde os over, at stadig flere af os får et godt og langt liv.

Men vi er nødt til at indrette os på, at det kræver flere hænder i sundhedsvæsnet. 

Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre tingene bedre. Selvfølgelig skal vi det, og vi får heldigvis stadig mere viden om, hvordan for eksempel målrettet træning kan hjælpe patienter både billigere og bedre end operationer - blandt andet, når det gælder knæartrose.

Ikke nok

Men med den udvikling, vi står overfor, er det ikke nok. Det er helt afgørende, at der følger ressourcer med i takt med, at vores sundhedsvæsen skal hjælpe stadig flere patienter.

Min fornemmelse er, at danskerne er enige. Stort set alle, jeg møder, har familie eller venner, der har mærket presset i det danske sundhedsvæsen på egen krop.

En undersøgelse fra Altinget i december 2017 viser, at vælgerne mener, at sundhed er den vigtigste dagsorden overhovedet (ja, foran udlændinge, retspolitik og økonomi).

Så vi håber på en fornuftig aftale mellem regionerne og regeringen. Samtidig er det jo ikke nogen hemmelighed, at vi skal have et Folketingsvalg i løbet af de næste 13 måneder. Jeg håber meget, at partierne vil blive konkrete på, hvordan vi løfter vores sundhedsvæsen. For det er jeg helt sikkert ikke den eneste vælger, der gerne vil have svar på.

Med venlig hilsen, 
Gitte Nørgaard,
Formand for Danske Fysioterapeuter, Region Nordjylland

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar