Vil du tættere på de politiske beslutninger?

Det er ekstremt vigtigt, at vi har en studerende i regionsbestyrelsen, så også de studerende kan blive hørt og få indflydelse på regionsbestyrelsens fokusområder. Så hvis du er studerende med interesse for dit fags udvikling, er det dig, vi har brug for.
Foto: iStock

Tirsdag den 13. april afholder Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland generalsamling.

På generalforsamlingen, som finder sted online, vil regionsbestyrelsen præsentere deres arbejde for den forgangne periode, og du kan som medlem byde ind med forslag til bestyrelsens fokus og aktiviteter for de kommende år. Derudover skal der på mødet også vælges fem regionale bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

Især sidstnævnte punkt kan være ekstra interessant for dig, der ønsker prøve kræfter med det regionale fagpolitiske arbejde. Som studerende kan du nemlig på lige fod med andre opstille til regionsbestyrelsen. Bliver der på generalforsamlingen ikke valgt et studerende medlem ind i bestyrelsen, er det muligt at stille op til posten som studenterobservatør. Denne post er ikke baseret på en officiel valghandling, men afgøres af internt af de studerende uafhængigt af generalforsamlingen.

Det er ekstremt vigtigt, at vi i Danske Fysioterapeuter Region Nordjylland har studerende siddende i eller tæt på regionsbestyrelserne, så også dene vigtige medlemsgruppe kan blive hørt og få indflydelse på de regionale fokusområder.

Få indflydelse og erfaring

Når du som studerende involverer dig i bestyrelsesarbejdet – enten som medlem eller observatør – så vil du få stor indsigt i Danske Fysioterapeuter som fagforening, og viden om hvad der rør sig i den fysioterapeutfaglige og sundhedspolitiske verden. Du vil som medlem indgå i bestyrelsen som ligeværdig aktør og derved kunne bidrage med input i diskussioner og være med til at sætte særskilte emner på dagsorden.

Regionsbestyrelsens arbejde går i korte træk ud på at arbejde politisk med såvel de lokale fokusområder som den samlede strategi for Danske Fysioterapeuter. Det er vores ansvar som bestyrelse at forsøge at varetage medlemmernes interesser på bedste vis – herunder også de studerende.

Som observatør vil du skulle deltage i 4-5 årlige heldagsmøder, samt en 2-dages regionskonference. Dine opgaver vil være helt og aldeles baseret på dine egne initiativer og engagement. Derudover vil du:

  • Få politisk indflydelse på hvilke emner regionsbestyrelsen kaster sig over
  • Indgå i politisk samspil og ageren med regionsformanden og resten af bestyrelsen
  • Være medbeslutningstager vedr. emner for regionens arrangementer
  • Medvirke til at synliggøre studerendes bekymringer, udfordringer, ønsker og vinkler ind i regionsbestyrelsens arbejde

Overvær inspirerende og provokerende foredrag

Efter den officielle del af generalforsamlingen den 13. april er afviklet, inviteres deltagerne til at at overvære et særdeles inspirerende og provokerende foredrag om pseudoarbejde ved antropolog og forfatter Dennis Nørmark.

Ifølge Dennis Nørmark, som sammen med filosoffen Anders Fogh Jensen har udgivet debatbogen ”Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting”, har vores arbejdsliv nemlig ændret væsentligt karakter. Sagt med hans ord: ”Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og digitale løsninger, der burde frisætte mere tid til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid på flere overflødige ting end nu."

Foredraget er en provokerende og øjenåbnende indsigt i de arbejdsopgaver, vi spilder hinandens tid med, og de simple ændringer medarbejdere og ledere kan implementere for at trække tæppet væk under administrative overflødigheder og vrangforestillinger om, hvad der faktisk er vigtigt. Vi har alle travlt, men hvad har vi egentlig travlt med?

Del eller udskriv siden
0 kommentarer