Netværk og fællesskab er vejen frem

De to kandidater til formandsvalget i Region Sjælland kommer med forskellige mærkesager og erfaringer. Men der er enighed om, at netværk og mere fællesskab skal højt på dagsordenen i den kommende tid.
Synlighed og indflydelse var nogle af de store temaer på valgmødet mellem kandidaterne til regionsformandsposten, Kim Schousboe og Stine Bøgh Pedersen. Foto: Henriette Sø.

Corona har lagt hindringer for mange aktiviteter i de seneste år – og ironisk nok spillede corona også en nøglerolle, da der torsdag aften var valgmøde i Ringsted, hvor medlemmerne fik mulighed for at debattere med formandskandidaterne Kim Schousboe og Stine Bøgh Pedersen.

En positiv test hos Stine Bøgh Pedersen betød, at mødet måtte afvikles som et hybridmøde, men heldigvis påvirkede det ikke spørgelysten hos de fremmødte medlemmer.

Synlighed og indflydelse var nogle af de store temaer, og flere medlemmer var nysgerrige i forhold til, hvordan de kan få en tættere relation til deres regionsformand.

"Du skal kunne få fat i din regionsformand. Det er mit mål, at du ved, hvem jeg er, og hvordan du kan komme i dialog med mig," lød svaret fra Kim Schousboe, der understregede, at han vil være opsøgende i sit virke, hvis han bliver valgt. Også Stine Bøgh Pedersen understregede, at dialogen med medlemmerne og tilgængeligheden som formand er en mærkesag.

"Jeg kommer meget gerne ud og besøger jer på arbejdspladserne, og jeg er ærgerlig over, at corona har sat en stopper for rigtig mange af de ting, jeg havde planlagt i den formandsperiode, der er gået. Jeg håber selvfølgelig på genvalg og på at få muligheden for at gennemføre nogle af de ting, som ikke kunne blive til noget," sagde Stine Bøgh Pedersen.

En samlet forening

Både offentligt ansatte og praktiserende fysioterapeuter var mødt frem til valgmødet, og spørgsmålet om opdeling af foreningen blev også rejst.

"Jeg går ikke ind for at dele foreningen op. Til gengæld mener jeg godt, at vi kan diskutere, om basiskontrakterne er høje nok. Vi har fået løftet bunden, men måske har det kostet for andre i den anden ende, og det skal vi turde tale om," lød det fra Kim Schousboe.

Heller ikke Stine Bøgh Pedersen bakker op om en opdeling.

"Vi skal kigge på de klinikejere, der ikke behandler deres ansatte godt nok. Men vi skal være en samlet forening, og jeg er overbevist om, at en deling vil være en svækkelse," sagde Stine Bøgh Pedersen.

Et andet tema på aftenens møde var mulighederne for at få flere fysioterapeuter ind i fx PPR og psykiatrien, og det er et område, som også Kim Schousboe har fokus på.

"Jeg er meget optaget af at sikre et større fokus på PPR, skoleområdet og hele ældreplejen, som kommer til at fylde utroligt meget i de kommende år," sagde Kim Schousboe, mens Stine Bøgh Pedersen kunne berette om udfordringer i regionen med at besætte ledige stillinger.

"En af de vigtigste udfordringer i den kommende tid bliver rekruttering og fastholdelse. Vi skal passe på, at vi ikke får skabt flere arbejdspladser, end vi kan besætte – og der venter en stor indsats for at få flere studerende til at blive lokalt efter endt uddannelse. Jeg vil desuden arbejde for, at flere lokale unge søger ind på uddannelserne, så de bliver her i stedet for at tage tilbage til København," sagde Stine Bøgh Pedersen.

Netværk skal fylde mere

Begge kandidater gav i løbet af aftenen udtryk for, hvor afgørende medlemsengagementet er for regionens arbejde. Det blev også understreget, at der er brug for formelle rammer om det faglige arbejde.

"Jeg vil arbejde for, at vi får flere tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Det er jeg lykkedes med i Roskilde Kommune, og det skal lykkes i hele regionen. Samtidig vil jeg arbejde for, at vi får fundet en god model for praksissektoren i form af en kontaktperson eller lignende model. Det er nødvendigt for at sikre det gode samarbejde med arbejdsgiverne, og derigennem løfte løn- og arbejdsvilkårene," sagde Kim Schousboe.

Også Stine Bøgh Pedersen understregede behovet for fællesskab og fremhævede de netværk, der allerede er i gang – også for TR.

"Jeg oplever, at vi har gode engagerede møder med mange fremmødte og en super energi. Vi får snart en netværkskoordinator i regionen, og det har jeg store forventninger til. Medlemmerne skal have mulighed for at mødes langt mere på tværs og i mindre geografisk afgrænsede grupper og få glæde af hinandens erfaringer," sagde Stine Bøgh Pedersen.

Valget i Region Sjælland foregår i perioden 21-30. marts, og som medlem modtager du en email med link til afstemningen.

Følg med i regionsformandsvalget og se kandidaternes valgsider

Debattér med kandidaterne