2024 er skudt godt i gang i regionen

Året er godt i gang – også i bestyrelsen, der har holdt sit første møde og valgt, hvilke emner og opgaver den vil arbejde med.
Foto: iStock.

På årets første møde blev emner og opgaver for resten af året valgt ud fra Danske Fysioterapeuters Must Win Battles, Pejlemærker og Strategi:

  • Politiske mærkesager
  • Medlemsaktiviteter
  • Service og rådgivning

Bestyrelsen forholder sig realistisk til mængden af arbejdsopgaver og tiden der er til rådighed. Vi holder årligt 2 heldagsmøder og 3 halvdagsmøder, så ambitionsniveauet skal være fornuftigt.

Det kan ikke undgås, at der er frivillige timer i bestyrelsesarbejdet. Derfor er det også vigtigt, at man får lov til at beskæftige sig med noget, der har en særlig interesse. Måske fordi man er TR, måske fordi man er privat praktiserende eller måske fordi man har en politiker gemt i maven.

Emner og opgaver valgt af bestyrelsen

Følgende emner er valgt og der er allerede nu nedsat arbejdsgrupper:

  • Jubilæumsarrangement 25, 30 og 40 år
  • Faste teams betydning for fysioterapeutiske jobs
  • Sociale arrangementer

Derudover beskæftiger bestyrelsen sig i fællesskab med repræsentantskabsforslag og dimittendindsatser.

Næstformandens opgaver

Næstformand Tine Hasselbrinck Madsen skal i år fortsat beskæftige sig med praksisoverenskomsten, servicering af medlemmer inden for og uden for overenskomsten. Næstformanden skal også gennemføre arbejdsmarkedsorientering på 7. semester og om muligt deltage i møder, hvor formanden ikke kan deltage.

Vi ønsker god arbejdslyst til hinanden og til alle andre fysioterapeuter i 2024.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Region Syddanmark.