Medlemsmøde om Nudging

Vi kan alle lære noget af et kærligt puf. Nudging handler om, hvordan adfærd kan ændres ved hjælp af et skub i den rigtige retning. Hvordan kan det benyttes i mødet med patienter?

Onsdag den 4. februar 2015 blev emnet "nudging" diskuteret i Esbjerg. Begrebet nudging er ikke nyt, men i øjeblikket meget anvendt og undersøgt i adfærdsforskningen. Begrebet kommer af det engelske to nudge - at skubbe eller puffe.

I sin grundform betyder nudging, at man kan få folk til at ændre vaner og adfærd ved at give dem det rette "skub" i den rigtige retning. Det handler om at anspore og ikke tvinge.

Et kendt og sjovt eksempel på nudging kommer fra en lufthavn i Amsterdam, hvor et penibelt problem var opstået: De mandlige brugere af lufthavnens urinaler ramte ofte ved siden af. Fra lufthavnens side placerede man derfor en tegning af en flue tæt ved risten i urinalen, og det fik forekomsten af fejlskud til at falde med 80 procent. Nu sigtede mændene ganske enkelt efter fluen.

Nudging består altså i at nå os midt i vores måske uhensigtsmæssige vaner, og mødet i Esbjerg gav bud på, at nudging også kan anvendes inden for sundhedsområdet. Fysioterapeuter og andre fagpersoner kan forsøge at indarbejde nudging i behandling og træning af patienter.

Vi kan konkret indrette vores træningsfaciliteter, så de i endnu højere grad indbyder til de aktiviteter, som skal hjælpe patienterne. Vi kan også som samfund indrette vores omgivelser, så vi fx får lyst til at tage trappen frem for elevatoren - trappen kan udsmykkes smuk eller sjovt. Læs om flere eksempler i nedenstående slides fra mødet.

Slides fra erhvervspsykolog Marie Isolde Müller

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar