Rekruttering, fastholdelse og medlemsrelationer

Regionsbestyrelsen har besluttet at fokusere på det relationelle og faglige mellem medlemmer og foreningen. Derfor havde vi d. 24. januar inviteret gæster, som kunne give os et afsæt i diskussionen og det videre arbejde.
Foto: iStock

I regionsbestyrelsen i Region Syddanmark har vi besluttet at holde fokus på det relationelle og faglige mellem medlemmer og foreningen.

Derfor inviterede vi to spændende oplægsholdere, som kunne give os et afsæt i diskussionen og det videre arbejde.

Tema: Rekruttering, fastholdelse og medlemsrelationer

Temadrøftelsen om rekruttering, fastholdelse og medlemsrelationer var tilrettelagt med henblik på at give Regionsbestyrelsen en generel indsigt i arbejdet med rekruttering og fastholdelse af medlemmer i Danske Fysioterapeuter. Samt at føje et ude-fra-ind perspektiv til via et oplæg om tendenser for den samlede fagbevægelse i relation til emnet.

Dagen indledtes med en præsentation af medlemsfastholdelse i Danske Fysioterapeuter. Det skete med afsæt i en rapport udarbejdet af Niels Erik Kaaber Rasmussen, chefanalytiker hos Danske Fysioterapeuter. Rapporten har til formål at støtte det fremtidige arbejde med fastholdelse af medlemmer ved at identificere og kvantificere de baggrundsoplysninger, der kendetegner de personer, der er i risiko for udmeldelse.

Herefter var der et oplæg ved lektor Laust Høgedahl, center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. Laust Høgedahls oplæg fokuserede på de tendenser, der har betydning for faglig organisering, rekruttering og fastholdelse generelt i fagbevægelsen.

På mødet havde vi en fin dialog med begge oplægsholdere, som skærpede vores fokus omkring dimittender og nytteværdien i forhold til at forblive medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Efter oplæggene havde vi en dialog gående på forslag til, hvordan vi forbinder dimittenderne til et fagligt selskab, så de derigennem får et tættere tilhørsforhold til Danske Fysioterapeuter.

Næste bestyrelsesmøde

Vi vil på vores næste regionsbestyrelsesmøde invitere Studenterambassadørerne til en drøftelse af, hvor og hvornår det giver mest mening for de studerende at få besøg fra foreningen.

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer