Sundhedsydelser uden tilskud til lægehenviste patienter

I samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter har vi udarbejdet en liste over sundhedsydelser, hvor der kan opkræves særskilt betaling til patienter med en lægehenvisning.

Følgende liste over sundhedsydelser uden tilskud er ikke udtømmende men giver indtryk af de mest almindeligt forekommende ydelser uden tilskud.

 • Træning i træningscenter, når patienten ønsker at supplere lægehenvist behandling med trænings- eller motionstilbud.
 • Telefon/e-mailkonsultation i forhold til patienter eller andre uden henvisning, og/eller i forhold til problemstillinger, som ligger udenfor henvisningsgrundlaget.
 • IT træningsprogram eller øvelser fra DigiFys, ExorLive el. lign.
 • 2. opinion i forhold til behandling/træning
 • Sundhedscoaching/KRAMS (udenfor henvisningsgrundlaget)
 • Selvvalgt træning i træningscenter (sundhedsfremme/forebyggelse udenfor henvisningsgrundlag evt. på abonnement)
 • Konditest som supplement til selvvalgt træning
 • Øvrige test som supplement til selvvalgt træning
 • Coaching/personlig træning
 • Vægttabsforløb
 • Kostvejledning
 • Måling af blodtryk
 • Rådgivning i forhold til forebyggelse af overbelastningsskader/idrætsskader
 • Video- og bevægeanalyse f.eks. løbestil
 • Ultralydsscanning (undersøgelse og vurdering)
 • Ultralydsscanning (kontrol og opfølgning)
 • Shockwave
 • Akupunktur
 • Laser
 • Skotest
 • Fremstilling af individuelt tilpassede såler
 • Tilretning af såler
 • Kognitiv terapi
 • Mindfullness
 • Wellness massage
 • Diverse varer: små træningsredskaber til hjemmetræning, såler, kildevand m.m.
 • Gebyr for forsendelse af regning til patienten i kuvert- hvis patienten selv beder om det.
Del eller udskriv siden