Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er en mulighed, hvis du er ledig eller modtager sygedagpenge.

Det er altid jobcenteret, der visiterer til virksomhedspraktik.

Virksomhedspraktikken har til formål at hjælpe ledige og personer med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet ved at genoptræne faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Hvis du er ledig kan du komme i praktik på en arbejdsplads i 4 uger.

Hvis du er sygedagpengemodtager kan virksomhedspraktikken vare op til 13 uger med eventuel mulighed for forlængelse op til 26 uger.

I et praktik forløb bliver du ikke ansat af arbejdsstedet, og får derfor ikke løn. Du fortsætter med at modtage den ydelse, du har inden praktikken – typisk dagpenge eller sygedagpenge.

Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde, er det en mulighed at komme i virksomhedspraktik, i denne situation bevarer du din sædvanlige løn.

Læs mere om virksomhedspraktik