Kandidatafhandlinger

Her finder du kandidatafhandlinger inden for fysioterapien. Det er muligt for både fysioterapeuter og andre, der har forsket inden for emner af interesse for fysioterapeuter at publicere en kandidatafhandling her på fysio.dk.

2018

Anne Nielsen: "En fænomenologisk undersøgelse af det terapeutiske samspil mellem en terapihund og patient med erhvervet hjerneskade og bevidsthedspåvirkning, med fokus på arousal"

Bodil Hageli Tilma: "Funktionel hjernetræning – et feasibility-studie"

2017

Amalie Jeppesen: "Forebyggelse af indlæggelser af 65+årige i Danmark - et litteraturstudie"

2016

Flemming Nørgaard: "Effekten af fire ugers maksimal eksplosiv styrketræning på Maximum Voluntary Contraction hos unge mænd"

Tobias Kaarsbo Madsen: "Kognitiv adfærdsterapi kombineret med fysisk træningsterapi til generaliserede smerter"

2015

Kim Lindhardt Clausen: "Barrierer og konsekvenser ved implementering af National Klinisk Retningslinje for knæartrose i Region Syddanmark"

Mette Thomasberg Kobborg: "Effekten af ridefysioterapi på ganghastighed, balance og koordination"

Mille Nabsen Marwaa: "Brug og betydning af hverdagsteknologier efter stroke "

Monika Eriksen: "Fysioterapeuters erfaringer og oplevelser med patientforløbsprogrammet på rygområdet"

2013

Gitte: Valentin: "Fikseret håndholdt dynamometer til måling af muskelstyrke"

2012

Berit Hvid: "Naturen som sundhedsfremmende"?

Annette Storm: "Udviklingen af den helbredsrelaterede livskvalitet hos indlagte geriatriske patienter, set i forhold til deres fysiske funktionsniveau. En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse"

Henrik Eshøj: "A randomized controlled clinical trial of the effect of eight weeks of training with and without EMG biofeedback, on pain and muscle function in patients with shoulder impingement – a pilot study"

2010

Kirsten Nielsen: "Forældreudfyldt spørgeskema som screening for motorisk funktion i 5-års alderen"

Jacob Callesen: "Intra- og intertester variabilitet af Tenderpoint Undersøgelse hos lænderygpatienter"

2009

Ruth Bitterli: "Pre-operative, sensory-motor training for patients undergoing Total Hip Replacement: a Randomised Controlled Trial." (abstract)

2007

Mette Nyrup: "At leve et liv eller vinde en krig - et udviklingspsykologisk perspektiv på senfølgerne af polio, rygmarvsskade og Cerebral Parese"

Vibeke Grandts kandidatafhandling "Evidens og børnefysioterapi"

2006

Ida Juel Stephens: "Balletbørn - Barndom, Krop og Kropslighed. En undersøgelse på Den Kgl. Ballet- og læseskole af balletbørns hverdagsliv og tilgang til det "kropslige"

Heidi Klakk Christensen: "At blive fysisk aktiv - fra viden og fremtidige forventninger til erfaring og nutidige gevinster"

Karen Langvad: "Hjerneskadebehandling ud fra Affolter-konceptet. Klinisk praksis i et narrativt perspektiv"

Lisbeth Mogensen og Trine Tangsgaard: "Synshandicappede flygtninge og indvandreres egne oplevelser af mødet med det danske samfund - et hverdagslivsperspektiv"

2004

Finn Marlet: "Jeg er jo ikke blevet kørt ind på et sidespor - en kvalitativ undersøgelse af ældre mænds oplevelser forbundet med mandighed, krop og selv"

Susanne Grann: "Viden i praksis - en kvalitativ undersøgelse af den erfarne fysioterapeuts kundskabsgrundlag i praksis"

Lene Løchte: "Fysiske Symptomer som Prædiktorer for Lavt Fysisk Aktivitetsniveau blandt skoleelever"

Thomas Bandholm og Lars Rasmussen: "Shoulder Sensory-Motor Control in Subjects with Subacromial Impingement Syndrome and in Healthy Controls"

Jens Bach Johansen: "Evidensbaseret medicin"

2003

Tove Kristensen: "Accelerometri som metode til at måle proaktiv og reaktiv balancekontrol under gang hos ældre kvinde"

Ulla Mulbjerg: "Transformativ læring - læring gennem dilemmaer"

Stine Stensgaard: "Coccygeal palpation Is it possible to use tailbone-movement as an indicator of correct pelvic floor contractions?"

Thomas Maribo: "Prædiktion af funktionsniveau fire måneder efter hoftenær fraktur"

Tore Christiansen: "Sammenhængen mellem ekstrem overvægt, kropssammensætning og inflammatoriske markører: betydningen af livsstilsmodifikationer"

Merete Buchwald: "Rygbesvær – det må du lære at leve med"

Jakob Lorentzen: "Anvendelse af arbejdspladsobservationer til validering af spørgeskemaoplysninger om fysisk arbejdsmiljø"

2002

Lise Neukirch: "Den fysioterapeutiske proces i et sen-moderne perspektiv - en undersøgelse af hvad der giver studerende mening, når de behandler patienten"

Uffe Læssøe: "Balance ved udtrætning - en sammenlign af accelerationsværdier før og efter løb på løbebånd"

2001

Hanne Pallesen: "Hjerneskade og rehabilitering – en undersøgelse af hvordan mennesker med en hjerneskade oplever rehabilitering"

Inger Mechlenburg: "3D-korrektion med periacetabular osteotomi a.m. Ganz"

2000

Anne-Merete Kissow: "Bevægelseshandicap og afvigelse - hvordan fortæller mennesker med handicap sig selv?"

Peder Berg: "Præoperativ helbredstilstand hos patienter med hoftearthrose"

Del eller udskriv siden

Kontakt

Lone Ramer Mikkelsen

Faglig redaktør
3341 4680