Fysioterapeuter med en afsluttet ph.d.

Her finder du en liste over fysioterapeuter i Danmark, der har en ph.d. inden for fysioterapi.

Har vi glemt nogen på listen?

Hvis du har kendskab til en fysioterapeut i Danmark, der har afsluttet en forskeruddannelse, men ikke optræder i oversigten, må du meget gerne skrive til Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen: mp@fysio.dk.

Læs mere om titler og akademiske grader

A

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d afhandling
"Implementation of low back pain guidelines in general practice."

Afsluttet i 2016.

Projektet omhandler implementering af retningslinjer i almen praksis.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg.

Kontakt Allan Riis

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand.Scient.fys, Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Non-surgical intervention and assessment of anterior pelvic tilt in patients with symptomatic acetabular retroversion."

Afsluttet i december 2020.

Uddannelsesinstitution
Den Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, MSc., Ph.d. Anders Holsgaard Larsen
Den Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Professor, dr.med. Ph.d. Søren Overgaard, Den Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Absalon.

Kontakt Anders Falk Brekke

Læs afhandling (pdf)

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
Interdisciplinary rehabilitation of patients with primary glioma during anti-cancer treatment

Afsluttet i 2018.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital.

Kontakt Anders Hansen

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut, Master i Fysioterapi og Med.dr.

Med.dr.-afhandling
"Rib stress fractures in elite rowers".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Herlev og Gentofte Hospital.

Kontakt Anders Vinther

Fysioterapeut, Master of Medical Science: Sports Sciences/Sports Medicine og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Diagnosis and treatment of acute groin injuries in athletes."

Afsluttet april 2017.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Department for Clinical Medicine. Graduate programme: Clinical Research.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Per Hölmich, MD, DMsc.
Medvejledere: Adam Weir, MBBS, Ph.D.
Johannes Tol, MD, Ph.D.
Kristian Thorborg, fysioterapeut, Ph.D.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk forsker
Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital
Sports City Street
PO Box 29222
Doha, Qatar

Kontakt Andreas Serner

Fysioterapeut, lektor og ph.d.

Afhandling
"Inklusion af børn med autisme og ADHD i idrætsfællesskaberne i folkeskolen."

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Vejledere
Lektor Lone Friis Thing.

Arbejdsplads
Lektor på Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland.

Kontakt Anette Bentholm

Fysioterapeut, Cand.Scient.San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Akut indlæggelse af den ældre medicinske patient: risikopatient-identifikation og beslutningsprocesser relateret til vurdering af genoptræningsbehov."

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapien Hvidovre Hospital afst 236 og Klinisk Forskningscenter afst 136.

Kontakt Ann Christine Bodilsen

Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd, ph.d.

Ph.d.-afhandling

"Opmærksomhed, ro og kropsforankret læring - et mixed methods-studie om betydningen af skydeidræt i skoletiden for børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer."

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution

Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads

DGI Nordjylland + Institut for Psykologi, Syddansk Universitet.

Kontakt Annegrete Gohr Månsson

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Idrætsdeltager og aktiv medborger. En undersøgelse af sammenhængen mellem regelmæssig deltagelse i idræt / fysisk aktivitet og deltagelse i samfundets øvrige små og store fællesskaber hos mennesker med bevægelseshandicap."

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.

Om ph.d.-projektet
En undersøgelse af sammenhængen mellem regelmæssig deltagelse i idræt / fysisk aktivitet og deltagelse i samfundets øvrige små og store fællesskaber hos mennesker med bevægelseshandicap.

Phd-forløbet er finansieret af Handicapidrættens Videnscenter og Roskilde Universitet, hver med 50 %. Anne-Merete Kissow er tilknyttet Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning under studieprogrammet 'Hverdagslivets Socialpsykologi' i perioden 1.9.2009 - 31.8.2012. 

Kontakt Anne-Merete Kissow

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Hospital accreditation - What's in it for the patients?"

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Søren Paaske Johnsen.
Medvejledere: Erik Hollnagel og Heidi Jeanet Larsson.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Alle 43-45, 8200 Aarhus N og med tilknytning til Center for Kvalitet, Region Syddanmark.

Kontakt Anne Mette Falstie-Jensen

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Therapies for improving walking distance in intermittent claudicatio".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
DEFACTUM, Social, sundhed og arbejdsmarked.

Om ph.d.-projektet
Projektet er et multicenterstudie på regionshospitalerne Viborg, Herning, Holstebro og Skive. Design: randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret overkrydsningsstudie samt 12 ugers follow-up.

Fokus på gangtræning, fysisk formåen og livskvalitet. 80 deltagere hvoraf halvdelen revaskulariseres. Deltagerne screenes (og opereres) af karkirurger fra Viborg.

Kontakt Anne-Mette Momsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient. i fysioterapi, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Load magnitude in exercise-based treatment of Patellar tendinopathy- Effect on clinical outcome, tendon structure and function."

Afsluttet 2021.

Hovedvejleder
Professor S. Peter Magnusson.
Professor Michael Kjær.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden Fysio-og Ergoterapien Bispebjerg Hospital.

Læs afhandlingen

Kontakt Anne-Sofie Agergaard 

 

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Medical Complications in patients with stroke: Data validity, processes of care, and clinical outcome".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution og arbejdsplads
Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Ole Worms Alle 1150, 8000 Aarhus C

Kontakt Annette Ingeman

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand. scient.san og ph.d.

Ph.d.-afhandling
Comparison of two multidisciplinary rehabilitation programmes in patients with chronic low back pain – A randomised controlled trial

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Kontakt Anne Mette Schmidt

Læs afhandlingen

B

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d. afhandling
"Physiotherapy interventions and outcomes following lung cancer surgery".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Örebro University, School of health and medical sciences.

Nuværende arbejdsplads
Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Barbara Brocki

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MSc. Specialist, Ph.d.

Ph.d-afhandling
"Progressive high load strength training in patients with hypermobility spectrum disorders and shoulder complaints".

Afsluttet 2022.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejleder
Hovedvejleder: Birgit Juul-Kristensen, Associate Professor, PhD, PT
Vejleder: Jens Søndergaard, Professor, PhD, MD
Karen Søgaard, Professor, PhD
Søren T. Skou, Professor, PhD, PT

Arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og Zendegi Fysioterapi & Sportsklinik.

Læs afhandlingen

Kontakt Behnam Liaghat

Behnam Liaghat på LinkedIn

Ph.d., DipMedRes, MHH, B.Sc., fysioterapeut

Ph.d.-afhandling
Being a large body in activity: experiences of lifestyle change over an 18 month period

Afsluttet i 2019.

Vejledere
Lisbeth Uhrenfeldt, Professor, PhD, MScN, BA, RN
Faculty of Nursing and Health Science, Nord University, Bodø, Norway.

Claus Vinther Nielsen, Professor, PhD, MD
Department of Public Health, Section for Clinical Social Medicine and Rehabilitation, Aarhus University, Denmark & DEFACTUM, Central Denmark Region, Aarhus, Denmark & Regional Hospital West Jutland, Herning, Denmark.

Uddannelsesinstitution
Health, Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens, Livsstilscenter Brædstrup

Kontakt Bente Skovsby Toft

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Safe and Effective Handling of Medication in Future Hospitals".

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Centre for Health Economic Research, COHERE
Syddansk Universitet.

Vejleder
Professor Jan Sørensen, associate professor Marianne Lisby og ph.d. Lise Aagaard.

Nuværende arbejdsplads
Hospitalsapoteket, Region Midtjylland

Kontakt Bettina Wulff Risør

Fysioterapeut Cand.scient. Lektor, Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise training among construction workers at the work site -  A randomized controlled intervention study"

Afsluttet i 2012.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet, Forskningscenter IRS-Center Sydvestjylland

Kontakt Bibi V. Gram

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Seniorforsker og Med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Observation methods and Imaging techniques. Assessments of physical exposure in repetitive work with focus on neck and upper extremities".

Afsluttet i 2001.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Associate Professor, Research Unit of Musculoskeletal Function and Physiotherapy, Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.

Professor, Institute of Occupational Therapy, Physiotherapy and Radiography, Department of Health Sciences, Bergen University College, Bergen, Norway.

Kontakt Birgit Juul-Kristensen

Fysioterapeut, cand.scient. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Reflex Properties during Pedalling Exercises."

Afsluttet i 2005.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Adjunkt/Ph.d., Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Kontakt Birgit Larsen

Fysioterapeut, ph.d., klinisk specialist, diplom i Medicinsk Forskning, master i Humanistisk Sundhedsvidenskab og Praksisudvikling (MHH). 

Ph.d.-afhandling
"Meaningful living through engaging in physical activities; Experiences of aged adults from two weeks to 18 months after a hip fracture"

Afsluttet i februar 2019.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Lisbeth Uhrenfeldt, Professor, Ph.d., MScn, BA, RN
Claus Vinther Nielsen, Professor, Ph.d., MD

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapien, Regionshospitalet Horsens.

Kontakt Birgit Rasmussen

Birgit Rasmussen på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
“Progressive resistance training before and after total knee arthroplasty. Associations between muscle strength and functional performance and efficacy of preoperative progressive resistance training”.

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapi- og ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital.

Kontakt Birgit Skoffer

Fysioterapeut, seniorforsker og Med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Functional ability in non-ambulatory people with Duchenne muscular dystrophy or spinal muscular atrophy assessed with the EK scale."

Afsluttet i 2002.

Uddannelsesinstitution
Karolinska Instituttet, Stockholm.

Nuværende arbejdsplads
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, Aarhus, Kongsvang allé 23, DK 8000 Aarhus C.

Kontakt Birgit Steffensen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d. afhandling
""Physiotherapy with progressive active exercise training after surgical rotator cuff repair - a randomized controlled trial with 3 and 12 months follow-up".

Afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet og Københavns Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg, 2019.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapiafdelingen og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital samt Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Kontakt Birgitte Hougs Kjær

Læs afhandlingen

PT MSc, exam.art. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The Child with Tension-Type Headache: Physical factors and interactive interventions".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Medicinsk fakultet, Lunds Universitet.

Vejledere
RN prof. Inger Hallström, PT prof. Gunvor Gard, Lunds Universitet, og dr.med Liselotte Skov, Børneafdeling E, Herlev.

Nuværende arbejdsplads
Ergo- og Fysioterapien, Børneafdeling E, Arkaden, Herlev Hospital.

Kontakt Birte Tornøe

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MMedSci, ph.d i medicin og specialist i muskuloskeletal fysioterapi.

Ph.d.-afhandling
”Experimental and clinical neck pain: Studies on training-induced neuroplasticity”.

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus.

Kontakt Bjarne Rittig-Rasmussen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand.Scient.San og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Tele-rehabilitation in a Geriatric Population: Feasibility and Potential Barriers."

Afsluttet i 2022

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Vejledere
Else Marie Damsgaard, Professor, MD, PhD, DMSc
Søren Holm-Pallesen, Physiotherapist, Cand.Scient.Med
Merete Gregersen, Associated professor, MHSc, PhD 

Nuværende arbejdsplads
Aarhus Universitetshospital

Kontakt Bodil Bæksted Jørgensen

Bodil på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. og Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Neuromuscular exercise as treatment for knee osteoarthritis in middle aged patients".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledning
Hovedvejleder: Ewa M. Roos, Fysioterapeut, PhD, Professor og forskningsleder. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejleder: Anders Holsgaard Larsen, Adjunkt, PhD. Klinisk Institut, OUH, Ganglaboratoriet. Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
Slagelse Sygehus.

Kontakt Brian Clausen

Læs afhandlingen

C

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d., postdoc. ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF), Institut for Idræt og Biomekanik og som videnskabelig medarbejder ved Center for Udvikling og Samarbejde i Sundhedspraksis, University College Lillebælt.

Ph.d.-afhandling
"Neuromuscular function in patients with Subacromial Impingement Syndrome and clinical assessment of scapular kinematics".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Ph.d.-graden blev opnået i Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: professor, cand. scient., ph.d. Karen Søgaard. Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet (FAS).

Medvejleder: lektor, fysioterapeut, ph.d. Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF).

Begge enheder er tilknyttet Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Læs afhandlingen

Kontakt Camilla Marie Larsen

Fysioterapeut, Cand.scient.san, Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Prediction of upper limb function and daily use after stroke."

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet, Health.

Vejledere
Hovedvejleder: Associate Professor Iris Brunner.
Medvejledere: Professor Jørgen Feldbæk.
Professor Tine Tjørnhøj-Thomsen.

Arbejdsplads
Hammel Neurocenter.

Kontakt Camilla Biering Lundquist

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MSc.PT. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The influence of various running programs on the development of running-related injuries."

Afsluttet januar 2018.

Uddannelsesinstitution
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor Henrik Sørensen
Medvejledere: Post.doc. Rasmus Østergaard Nielsen og professor Erik T. Parner

Arbejdsplads
Post.doc at SDU and NSR-hospitals.

Kontakt Camma Damsted

Camma Damsted på LinkedIn

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effect of exercise therapy on pain and disability in knee osteoarthritis: A systematic review and meta-analysis".

Afsluttet i 2012.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet (SDU)

Vejledere
Lektor Hans Lund (hovedvejleder), Forskningsinitiativet i Fysioterapi (FIF), Syddansk Universitet, SDU.
Lektor Robin Christensen (bivejleder), Forskningsinitiativet i Fysioterapi (FIF), Syddansk Universitet, SDU og Parker instituttet, Frederiksberg Hospital.
Professor Ewa Roos (bivejleder), Forskningsinitiativet i Fysioterapi (FIF), Syddansk Universitet, SDU.

Nuværende arbejdsplads
Herlev og Gentofte Hospital og Syddansk Universitet.

Kontakt Carsten Bogh Juhl

Læs summary

Forsknings- og idrætsfysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Cartilage response to changes in mechanical loading in knee osteoarthritis patients".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapien Aalborg Sygehus

Kontakt Carsten Mølgaard

PT, Msc, Ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical inactivity and current treatments of knee osteoarthritis"

Afsluttet i 2019

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Vejledere
Primær vejleder: Professor Marius Henriksen
Primær medvejleder: Professor Henning Bliddal
Medvejleder: Henrik R. Gudbergsen, Ph.d.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Kontakt Cecilie Bartholdy

Fysioterapeut, cand.scient.san, Ph.d.

Ph.d.-afhandling

"Detection of patients with serious pathology in Danish primary care physiotherapy"

Afsluttet i 2022

Uddannelsesinstitution 

Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet

Vejledere

Hovedvejleder: David Høyrup Christiansen, forskningschef, lektor, ph.d.

Medvejledere: Rikke Pilegaard Hansen, praktiserende læge. ph.d.
Janus Laust Thomsen, professor. ph.d. 

Nuværende arbejdsplads

Center for Planlagt Kirurgi, Forskningsenheden, Regionshospitalet Silkeborg

Kontakt Cecilie Rud Budtz

Fysioterapeut, cand.scient. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"A multi-faceted workplace intervention for prevention of low back pain. Effectiveness of a stepped wedge cluster randomised controlled trial among nurses' aides".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet, Institut for idræt og biomekanik.

Vejledere
Professor Karen Søgaard, Professor Andreas Holtermann og Seniorforsker Marie Birk Jørgensen.

Nuværende arbejdsplads
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Kontakt Charlotte Diana Nørregaard Rasmussen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Biopsykosocial og patientcenteret tilgang til udredning af patienter med lænderygsmerter - Udvikling, implementering, afprøvning og evaluering af redskab til udredning af lænderygsmerter."

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Maribo.

Medvejledere: Berit Schiøttz-Christensen, Professor og Forskningsleder
Claus Vinther Nielsen, Mogens Hørder.

Nuværende arbejdsplads
DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

Kontakt Charlotte Ibsen

Læs afhandlingen

Hent redskabet PRO-LBP til udredning af patienter med lænderygsmerter (pdf)

Fysioterapeut, M.Sc., og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Human tendon response to loading and unloading".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Arbejdsplads
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Kontakt Christian Couppé

Fysioterapeut, master i rehabilitering og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Early Intensive Rehabilitation after Severe Traumatic Brain Injury."

Afsluttet oktober 2020.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Arbejdsplads
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet.

Læs afhandlingen

Kontakt Christian Gunge Riberholt

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise Training in Stable Heart Transplant recipients - impact on oxygen uptake, blood pressure, chronotropic response and quality of life."

Afsluttet i 2015.

Vejledere
Professor Henning Langberg
Professor Eva Prescott
Dr.med. Finn Gustafsson

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin og Kardiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital.

Arbejdsplads
Kardiologisk afdeling, IOC Sports Institute og Musculoskeletal Rehabilitation Research Unit (MRRU), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Christian Have Dall

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy for minor musculoskeletal injuries in hospital emergency departments".

Afsluttet i 2021.

Uddannelsesinstitution
Tilknyttet Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse.
Indskrevet på Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Marius Henriksen.
Medvejledere: Professor Søren T. Skou.
Senior forsker, overlæge Finn Erland Nielsen.

Kontakt Christian Pilely Olsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.

Ph.d.-afhandling 
"Physical activity, sedentary behavior, and the relationship between gross motor function and passive range of motion in ambulant/semi-ambulant children and adolescents with cerebral palsy."

Afsluttet i 2023.

Uddannelsesinstitution
Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Anders Holsgaard-Larsen, Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Medvejleder: Professor Jens Troelsen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. 

Nuværende arbejdsplads
Center for Kønsidentitet, Rigshospitalet

Kontakt Christina Esmann Fosvig

Læs afhandlingen og publicerede artikler

D

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy and shoulder surgery: exercise treatment before and after decompression surgery in patients with subacromial impingement syndrome".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Arbejdsmedicin, Universitets Klinik, Hospitalsenheden Vest.

Kontakt David Høyrup Christiansen

Fysioterapeut, Master of Science i Biomekanik og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Head and trunk postural control in moderate to severe cerebral palsy - A segmental approach to analysis and treatment."

Afsluttet i 2015.

Vejledere
Stig Sonne-Holm overlæge dr.med., Jesper Bencke cand.scient, ph.d. og professor Marjorie Woollacott, ph.d.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet i samarbejde med Hvidovre Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol.

Kontakt Derek John Curtis

Fysioterapeut, Master i Idræt og Velfærd, og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"How war veterans with post-traumatic stress disorder experience nature-based therapy in a forest therapy garden".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Vejleder
Hovedvejleder: Professor Ulrika K. Stigsdotter.

Nuværende arbejdsplads
University College Sjælland.

Kontakt Dorthe Varning Poulsen

Læs afhandlingen

E

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical Activity, Exercise and Football in Men with Prostate Cancer".

Afsluttet i 2018.

Vejledere
Associate professor Julie Midtgaard og professor Klaus Brasso.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, ph.d. program: Public Health and Epidemiology.

Nuværende arbejdsplads
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet.

Kontakt Eik Dybboe Bjerre

Fysioterapeut, Master in Medical Sciences, forskningsassistent og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Muscle perfusion in patients with knee osteoarthritis".

Afsluttet i 2018.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det sundhedsvidenskabelige fakultet.

Vejleder
Marius Henriksen fysioterapeut ph.d., seniorforsker, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital

Kontakt Elisabeth Ann Bandak

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Interactions Between Illness Perceptions, Choice of Treatment, and Treatment Effects in Common Musculoskeletal Disorders."

Afsluttet i 2023.

Uddannelsesinstitution
Københavns universitet 

Kontakt Elisabeth Ginnerup-Nielsen på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Biomarkører i hjernen efter hjernerystelse - Et multimodal MRI-studie."

Afsluttet i 2016.

Om projektet
Ph.d.-studiet er en del af et større studie med et tilbud om udvidet undersøgelse og behandling for unge mellem 15 og 30 år, der stadig har symptomer 3 måneder efter en hjernerystelse. Ph.d’en har fokus på strukturelle og patofysiologiske ændringer i hjerne efter hjernerystelse samt plastiske ændringer i hjernen efter en periode med intervention og et self-management forløb. Det primære outcome for Phd studiet er MRI-markører og derudover er der en række sekundære outcome som symptomer, påvirkning af dagligdags aktiviteter mf..

Interventionen er et tværfagligt randomiseret kontrolleret studie med neuropsykolog, ergoterapeut samt fysioterapeut. Interventionen bygger på elementer af psykoedukation samt gradueret genoptræning. Det primære outcome ved interventionen er symptomer samt grad af påvirkning på dagligdags aktiviteter.

Uddannelsessted
Health, Aarhus Universitet

Vejleder
Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor, overlæge dr.med.

Nuværende arbejsplads
Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt, Voldbyvej 15, DK-8450 Hammel.

Kontakt Erhard Trillingsgaard Næss-Schmidt

Ph.d.-studerende, MPH, fysioterapeut

Ph.d.-afhandling

"War veteranship in the welfare state – the precarity of Danish wounded veterans".

Afsluttet i 2024.

Uddannelsesinstitution 

Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab. 

Vejleder

Hovedvejleder: Mette N. Svendsen, Københavns Universitet
Medvejledere: Ulla Christensen, Københavns Universitet og Jan Christensen, Rigshospitalet.

Kontakt Eva Graae Krause

Fysioterapeut, Master i Rehabilitering og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Musculoskeletal Extremity Injuries in School-aged Children with special focus on overuse injuries, seasonal variation and body composition. An investigation based on an observational prospective school based cohort study".

Afsluttet i 2014.

Projektet er skrevet i samarbejde med fysioterapeut Heidi Klakk, kiropraktor Christina Christiansen, kiropraktor Claudia Franz og læge Malene Heidemann.

Uddannelsesinstitution
Centre for Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Centre for Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB), Syddansk Universitet.

Kontakt Eva Jespersen

Læs afhandlingen

F

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Learning with, from and about each other: Outcomes from an interprofessional training unit".

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Center for medicinsk uddannelse, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsgiver
Universitetsklinik for hånd-, hofte og knækirurgi, Holstebro.

Kontakt Flemming Bandholm Jakobsen

Læs afhandlingen

G

Fysioterapeut, cand. scient. san., ph.d.

Ph.d. afhandling
"Social inequalities in incidence and consequences of fragility fractures."

Afsluttet 2021.

Uddannelsessituation
Klinisk medicin, HEALTH, Aarhus Universitet.

Nuværende Arbejdsplads
Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning, DEFACTUM, Region Midtjylland.

Kontakt Gitte Valentin

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, Master i helsefag og ph.d. 

Ph.d.-afhandling

"Ændringer i skulderfunktionen efter constraint-induced movement therapy (CIMT)"

Afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution 

Århus Universitet

Vejledere

Professor Jørgen Feldbæk Nielsen
Professor Susanne Wulff Svendsen
Professor Uwe G. Kerstin
Forskningsansvarlig fysioterapeut Hanne Pallesen

Kontakt Gunhild Mo Hansen

PhD, MSc, PT

Ph.d.-afhandling
"The effect of progressive resistance training after breast cancer with axillary lymph node dissection"

Afsluttet i 2019

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Vejledere
Primær: Christoffer Johansen.                         
Bivejledere: Susanne Oksbjerg Dalton og Charlotte Lanng

Nuværende arbejdsplads
Kræftens Bekæmpelse Center for Kræftforskning, Survivorship Unit og COMPAS, Nationalt Forskningscenter for lighed i Kræft, Sjællands Universitetshospital, Næstved. 

Kontakt Gunn Ammitzbøll

H

Fysioterapeut, forsker, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Ikke-kirurgisk behandling af patienter med radiculære smerter til UE - En klinisk kontrolleret undersøgelse".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
RygForskningsCenteret, Ringe. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense

Nuværende arbejdsplads
RygForskningsCenteret, Ringe.

Kontakt Hanne Albert

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Chronic non-cancer pain and opioid use: Population-based studies"

Afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Per Sjøgren
Projektvejleder: Ola Ekholm

Nuværende arbejdsplads
Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg- og Bispebjerg hospital

Kontakt Hanne Birke

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san., suppleringsuddannelse i kultur- og samfundsanalyse og medicinsk antropologi, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Fem år efter apopleksi – fra sygdom til handicap".

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden, Regionshospital Hammel Neurocenter.

Igangværende forskningsprojekter
Liste over igangværende forskningsprojekter

Kontakt Hanne Pallesen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, læge og ph.d. i medicin.

Ph.d. -afhandling
"Helbredsstatusmål - Erfaringer med Edingburg Rehabilitation Status Scale og Nottingham Health Profile".

Afsluttet i 1995.

Uddannelsesinstitution
Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Seniorforsker på Afdeling for Almen Medicin ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Kontakt Hanne Thorsen

Lektor på SEARCH (forskningsgruppe for Synthesis of Evidence and Research), Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF).

Studieleder for masteruddannelsen i rehabilitering, studieleder for kandidatuddannelsen i fysioterapi. Professor, Høgskolen i Bergen, Norge.

Ph.d.-afhandling
"Ekscentrisk muskelarbejde som model til undersogelse af virkningsmekanismer bag fysioterapi til muskelskader".

Afsluttet i 1997.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet og Høgskolen i Bergen, Norge.

Kontakt Hans Lund

Fysioterapeut, lektor, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge. Et interventionsprojekt over tre år i Svendborg kommune.".

Afhandlingen er blevet til i samarbejde med fysioterapeut Eva Jespersen.

Engelsk titel:  Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children.

The Childhood Health, Activity and Motor Performance School Study Denmark (CHAMPS study-dk). An evaluation on the health effect of sport schools in the Svendborg Project

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
RICH, IOB, SDU, post.doc. fortsættelse og procesevaluering af Svendborg Projektet,
Forskningsmedarbejder ved UC Lillebælt.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen ved UC Lillebælt (Heidi Klakk arbejder deltid på sin ph.d.-afhandling og deltid som adjunkt i fysioterapi på UC Lillebælt).

Om projektet
af Heidi Klakk

Formål og problemstillinger i afhandlingen
Det overordnede formål med afhandlingen var at evaluere effekten af de fire ekstra idrætstimer på børns nuværende og fremtidige sundhed.

Problemstillingerne er:

1. At beskrive ideen  og designet for Svendborg Projektet  og CHAMPS study-DK (paper I).

2. At evaluere effekten af fire ekstra idrætstimer om ugen i folkeskolen på børnenes udvikling af BMI, fedt procent og overvægts prævalens (paper II).

3. At evaluere effekten af fire ekstra idrætstimer om ugen i folkeskolen på børnenes udvikling af hjerte-kar-sygdoms risikofaktorer(paper III).

4. At undersøge betydningen af kondition og kropssammensætning (direkte og indirekte målt) for hjerte-kar-sygdoms risikofaktorer hos raske danske børn i alderen 7 til 11 år over en to års periode. Samt at undersøge betydningen af ændringer i kondition og kropssammensætning i samme periode(paper IV).

5. At komme med anbefalinger for fremtidig forskning og folkesundhedstiltag på baggrund af de observerede resultater.

Læs artikel om projektet

Kontakt Heidi Klakk

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d.

Ph.d-afhandling 
Individualized rehabilitation after lumbar spinal fusion: implications for physiotherapy".

Afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Arbejdsplads
Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet.

Vejledere
Marius Henriksen, Bente Appel Esbensen, Rachid Bech-Azeddine og Nanna Rolving. 

Heidi Tegner på LinkedIn

Kontakt Heidi Tegner

Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical activity and characteristics of people with physical disabilities - Investigation of the basis for inclusion in fitness centres."

Afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet
Medvejleder: Professor Jens Troelsen, Forskningsenheden for Active Living, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Adjunkt Louise Fleng Sandal, Forskningsenheden for Fysisk aktivitet og Sundhed i arbejdslivet, Syddansk Universitet.

Helene Nikolajsen Håkansson på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Perspectives on rehabilitation in the non-surgical management of proximal humerus fractures."

Afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Health, Århus Universitet.                                   

Vejledere         
Hovedvejleder: Professor Inger Mechlenburg, Århus Universitet og Institut for Klinisk medicin, Århus Universitet.
Medvejledere: Professor Antti Launonen, Tampere University Hospital og Ph.d. Marianne Toft Vestermark, Regionshospitalet Viborg.

Nuværende arbejdsplads                                             
Forskningsansvarlig fysioterapeut i afdeling for Ortopædkirurgi,
Regionshospitalet Viborg.

Kontakt Helle Kvistgaard Østergaard

Helle Kvistgaard Østergaard på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.san., master i sexologi og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Udvikling af den komplekse intervention: Fysisk aktivitet der kan reducere vaskulær erektil dysfunktion.”

Afsluttet april 2021.

Vejledere
Birgitte Schantz Laursen, Kristina Anreskoug-Josefsson og Camilla Marie Larsen.

Uddannelsesinstitution
Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Oslo Metropolitan University.

Kontakt Helle Nygaard Gerbild

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master i fitness og træning og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese. Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på gang og mobilitet”.

Projektet er gennemført på Bevægeanalyse Laboratoriet, Ortopædkirurgi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Afsluttet i 2018.

Vejledere
Lektor, ph.d. Anders Holsgaard Larsen (hovedvejleder), professor, dr.med. Søren Overgaard og klinisk lektor Niels Wisbech Pedersen, alle fra Ortopædkirurgi, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
R82 A/S

Kontakt Helle Mätzke Rasmussen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Kandidat i pædagogisk psykologi. Phd.

Ph.d.-afhandling
"Kropslige relationer i den fysioterapeutiske praksis i rehabiliteringen efter apopleksi. Betydningen for patienters identitetsarbejde."

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Aalborg universitet
Et samarbejde mellem, VIA, Hammel Neurocenter, Aalborg Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor og ph.d. Anette Lykke Hindhede, Det Humanstiske Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet, Danmark.
Medvejledere: Lektor og Ph.d. Hanne Pallesen, Forskningsansvarlig Fysioterapeut, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Klinisk Institut, Aarhus Universitet, Danmark.
Seniorforsker og ph.d. Kristian Larsen, Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning, Rigshospitalet, Adjunct Professor ved Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet, Storbyuniversitetet. Oslo, Norge.

Nuværende arbejdsgiver
VIA University College.

Læs afhandlingen

Kontakt Helle Rønn Smidt

Fysioterapeut, cand.scient.(humanbiologi), ph.d. og Dr. med.

Ph.d.-afhandling
"The human Achilles tendon - Circulatory and metabolic changes with exercise".

Afsluttet i 2000.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
CopenRehab, Section of Social Medicine, Dep. of Public Health, Faculty of Health University of Copenhagen.

Henning Langberg er desuden videnskabelig redaktør for Danske Fysioterapeuters onlinetidsskrift Forskning i Fysioterapi.

Kontakt Henning Langberg

Læs afhandlingen

Henning Langbergs doktordisputats fra 2007 "Response of tendon associated connective tissue to mechanical loading in humans – with reference to the microdialysis technique" kan rekvireres ved henvendelse til ham via mail.

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Centenarians - A model for healthy aging: New studies on Danish centenarians".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Institut for Sundhedstjenesteforskning (IST), Epidemiologi, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Center for Klinisk Epidemiologi, Odense Universitetshospital.

Kontakt Henriette Engberg

Fysioterapeut, MSc Pain Management og Ph.D.

Ph.d.-afhandling
"Temporal and Spatial Manifestations of Exercise-induced Hypoalgesia and Conditioned Pain Modulation".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Ph.D.-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Medvejleder: Gitte Handberg, Specialeansvarlig Overlæge, Smertecenter Syd, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Kontakt Henrik Bjarke Vægter

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient. i idræt og biomekanik og ph.d.

Ph.d.-afhandling

"Non-operative Treatment, Outcome Measurements and Characteristics of Patients with Traumatic Anterior Shoulder Dislocation".

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution

Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere

Hovedvejleder: Birgit Juul-Kristensen, lektor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Sten Rasmussen, overlæge, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital
Steen Lund Jensen, ortopædkirurg, Skuldersektoren Farsø/Aalborg Universitetshospital
Lars Henrik Frich, overlæge, Ortopædkirurgisk ambulatorium, Odense Universitetshospital
Karen Søgaard, professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads

Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FOF).

Kontakt Henrik Eshøj

Fysioterapeut, MA E.P. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Objective evaluation and intervention of active and passive stiffness in muscles”.

Afsluttet i 2015.

Om projektet

Undersøgelse af årsager til udvikling af aktiv og passiv muskelstivhed hos personer med Cerebral Parese samt prototypeudvikling af Portable Spasticity Assessment Device, der kan differentiere mellem aktiv og passiv stivhed. Herudover randomiserede kontrollerede studier, der undersøger effekt af progressiv, superviseret, tung styrktræning på voksne med CP samt effekt af Neuro Muskulær Elektrisk Stimulering på aktiv og passiv stivhed i spastiske muskler.

Uddannelseinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol – fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt Henrik Kirk Andersen

Cand. scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Low back load in airport baggage handlers".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Falkultet.

Vejledere
Erik B. Simonsen, KU; Mark de Zee, Aalborg Universitet; Sigurd Mikkelsen, Bispebjerg Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen UCC, fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland.

Kontakt Henrik Koblauch

Fysioterapeut, cand.scient. KVT, ph.d. 

Titel på ph.d.-afhandling
"Efficacy of ultrasound-guided corticosteroid injection and high-load strengthening exercises for individuals plantar fasciopathy."

Afsluttet juni 2021.

Uddannelsesinstitution
Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet

Vejledere
Michael Skovdal Rathleff, Martin Bach Jensen, Jens Lykkegaard Olesen og Bill Vicenzino

Hovedvejleder
Michael Skovdal Rathleff

Kontakt Henrik Riel

Læs afhandlingen

I

Fysioterapeut, forsknings- og udviklingsterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical performance and post-discharge rehabilitation of acutely admitted older adults."

Afsluttet i 2018.

Vejledere
Hovedvejleder: Christian Backer Mogensen, Professor, PHD, MD, Sygehus Sønderjylland og IRS.
Medvejledere:
Berit Schiøttz-Christensen, Professor, PHD, MD (arbejdsplads på vejledertidpunktet: Rygcenter Syddanmark, SLB) & IRS
Thomas Maribo, Professor, PHD, Fysioterapeut DEFACTUM & Department of Public Health, Aarhus University
Birgitte Nørgaard, Professor, PHD, MScN, Department of Public Health, University of Southern Denmark.

Uddannelsesinstitution
Institute of Regional Health Research, University of Southern Denmark.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi, Kolding Sygehus.

Kontakt Inge Hansen Bruun 

Inge Hansen Bruun på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Undersøgelse af årsager til udvikling af aktiv og passiv muskelstivhed hos personer med Cerebral Parese samt prototypeudvikling af Portable Spasticity Assessment Device, der kan differentiere mellem aktiv og passiv stivhed. Herudover randomiserede kontrollerede studier, der undersøger effekt af progressiv, superviseret, tung styrktræning på voksne med CP samt effekt af Neuro Muskulær Elektrisk Stimulering på aktiv og passiv stivhed i spastiske muskler.

Uddannelseinstitution
Københavns Universitet

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol – fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt Inge Ris

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Evaluation of Bernese Periacetabular Osteotomy; Prospective Studies Examining Projected Load-bearing Area, Bone Density, Cartilage Thickness and Migration".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet.

Kontakt Inger Mechlenburg

Læs afhandlingen

J

Fysioterapeut, Cand. Scient. San., og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”FC Prostata: En randomiseret kontrolleret undersøgelse af de muskuloskeletale effekter af fodboldtræning hos mænd med prostatakræft i kastrationsbaseret behandling.”

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet på Det Sundhedsfaglige Fakultet.

Vejledere
Professor Mikael Rørth, Rigshospitalet.
Professor Peter Krustrup, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.
Lektor Eva Wulff Helge, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rigshospitalet, Onkologisk Klinik.

Kontakt Jacob Uth

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Quantitative evaluation of spasticity".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Det Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt, Københavns Universitet.

Kontakt Jakob Lorentzen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Rehabilitation of Danish physically injured veterans and civilians with traumatic lower limb amputation(s)."

Afsluttet i 2018.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Henning Langberg. 
Medvejledere: Professor Patrick Doherty og Professor Ingrid Eugenie Egerud.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Social Medicin.

Nuværende arbejdsplads
Klinik for Ergo- og Fysioterapi Rigshospitalet.

Samarbejde
Projektet udføres som et samarbejde mellem Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet samt CopenRehab, Københavns Universitet.

Kontakt Jan Christensen

Fysioterapeut, Master i Læreprocesser og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Frailty in Acutely Admitted Older Medical Patients – Identification, meaning and consequences of frailty at hospital discharge."

Afsluttet i februar 2017.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Erik Elgaard Sørensen, Aalborg Universitetshospital.

Medvejledere: Associate professor Mette Aadahl, Københavns Universitet.
Professor Hans Lund, Syddansk Universitet og Bergen University College, Norway.
Professor Kim Overvad, Aarhus Universitet, Aalborg Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapien, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Jane Andreasen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d afhandling
"Mennesket bag individuel kompetencevurdering (IKV)."

Afsluttet i 2018.

Projektet omhandler implementering af retningslinjer i almen praksis.

Vejledere
Lektor Steen Baagøe Nielsen, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

Uddannelsesinstitution
Roskilde Universitet.

Kontakt Jeanette Barnewitz Leth

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy in a Danish private context - a social and ethical practice".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Kontakt Jeanette Præstegaard

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Targeting shoulder complaints in employees with high mechanical shoulder exposures."

Afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Susanne Wulff Svendsen, overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenhed Vest.

Medvejledere: Fysioterapeut og ph.d. Lone Ramer Mikkelsen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Antropolog og ph.d. Mette Terp Høybye, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Overlæge Thomas Martin Klebe, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Jeanette Trøstrup på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Chronic pain and physical performances after knee osteoarthritis, primary total knee arthroplasty, or revision total knee arthroplasty.”

Afsluttet i 2021.

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet.

Vejledere
Professor Lars Arendt-Nielsen
Professor Pascal Madeleine

Nuværende arbejdsplads
Musculoskeletal Health and Implementation, Department of Health Science and Technology, Aalborg University.

Kontakt Jesper Bie Larsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Recreational screen media use and its effect on physical activity, sleep, and mental health in families with children."

Afsluttet 2022.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden Exercise Epidemiology på Institut for Idræt og Biomekanik.

Hovedvejleder
Anders Grøntved. Professor in Physical Activity and Public Health, Director of Centre for Research in Childhood Health and Head of the research unit Exercise Epidemiology at the Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Denmark.

Læs afhandlingen

Jesper Schmidt-Persson på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"3D gait analysis of lower extremity muscle group power in healthy subjects and subacute stroke patients, and task-specific gait interventions in early stroke rehabilitation".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen i Århus, VIA University College.

Kontakt John Brincks

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Biophysical and biological effects from Low-Level-Laser-Therapy”.

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Universitetet i Bergen.

Vejleder
Professor Jan Magnus Bjordal.

Nuværende arbejdsplads
Ansat ved fysioterapeut uddannelsen i Bergen (Høyskolen i Bergen).

Kontakt Jón Joensen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Measuring Symptoms, Function, and Psychosocial Consequences in Patients with Anterior Cruciate Ligament Rupture - Development and Validation of a Patient-related Outcome Questionnaire".

Afsluttet i 2012.
 
Uddannelsesinstitution
Idrætskirurgisk Center, Bispebjerg Hospital, Institut for Ortopædi & Intern Medicin, Københavns Universitet – SUND.

Læs afhandlingen (pdf)

Jonathan David Comins på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Forekomst af muskel-sene forandringer hos 100 patienter med hoftedysplasi før og et år efter periacetabular osteotomi."

Afsluttet i 2020.

Vejledere
Lektor Inger Mechlenburg.
Professor Kjeld Søballe.
Lektor og seniorforsker Kristian Thorborg.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
VIA Fysioterapeutuddannelsen, VIA Research Centre for Health and Welfare Technology

Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet

Læs afhandlingen

Kontakt Julie Sandell Jacobsen

K

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Accuracy of ultrasound Doppler measurements in assessment of disease activity in patients with rheumatoid artrhritis”.

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Karen Ellegaard

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Patients with incomplete asthma control – effectiveness of breathing exercises and associations with asthma-specific quality of life."

Afsluttet juni 2021.

Uddannelsesinstitution
Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere
Hovedvejleder: Uffe Bødtger, lungemedicinsk overlæge, ph.d., forskningslektor, Næstved Sygehus og Sjællands Universitets Hospital samt IRS/SDU.
Medvejleder: Søren Thorgaard Skou, forskningsfysioterapeut, post.doc, Næstved-Slagelse-Ringsted syghuse og Adjunkt ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Mike Thomas, (læge) Professor of Primary Care Research, University of Southampton, UK.

Nuværende arbejdsplads
Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, Region Sjælland.

Kontakt Karen Hjerrild Andreasson

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, Master of science og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Disability among tortured refugees in relation to pain and sensory function in their feet”.

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Forskeruddannelsen.

Arbejdsplads
Pensioneret.
Tidligere: Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT), forskningsafdelingen.

Kontakt Karen Prip

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Life after Heart Disease - Patient-reported health measures and prognosis following PCI treatment".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Overlæge og ph.d. Niels Henrik Hjøllund.

Klinisk professor Hans Erik Bøtker.

Nuværende arbejdsplads
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning.

Kontakt Karin Biering

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.

Afhandling
Searching for subgroups of patients benefitting most from meniscal surgery – do they exist?

Afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Ph.d.-projektet er gennemført ved Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Hovedvejleder
Professor (cand.scient., ph.d.) Jonas Bloch Thorlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Kontakt Kenneth Pihl

Læs afhandling

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Diagnostic evaluation of Rotator Cuff Tendinopathy and the effect of three months of progressive high load exercise treatment".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Vejleder
Lektor Birgit Juul-Kristensen, Fysioterapeut, PhD,. Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Professor Karen Søgaard, Cand. Scient., PhD,. Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Sygehus Lillebælt - Vejle Sygehus.

Kontakt Kim Gordon Ingwersen 

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Heavy resistance training for women undergoing adjuvant chemotherapy at risk of developing breast cancer related lymphedema."

Afsluttet i 2018.

Vejledere
Hovedvejleder: professor Lis Adamsen.
Primær medvejleder: professor Sandi Hayes.
Medvejledere: dr.med Peter Oturai, professor Bent Ejlertsen, senior forsker Tom Møller.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF), Rigshospitalet.

Kontakt Kira Bloomquist

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient. fys., ph.d., postdoc

Ph.d.-afhandling
"Outcome Measures and Physical Activity in Myotonic Dystrophy Type 1".

Afsluttet i november 2021.

Vejledere
John Vissing, professor, MD, ph.d.
Nanna Witting, overlæge, MD, ph.d.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Dansk Gigthospital.

Kirsten Lykke Knak på LinkedIn

Læs afhandlingen 

Fysioterapeut, ph.d. med speciale i pædiatri,

Ph.d.-afhandling
”Cerebral palsy; Challenge Assessment and Gait Outcomes Assessment List questionnaire applied in ambulatory school-aged children”

Afsluttet i oktober 2023.

Vejledere
Bjarne Møller-Madsen, Professor, MD, DMSc (Main supervisor)
Ole Rahbek, Professor, MD, PhD
Thomas Maribo, Professor, PT, MSc, PhD
Unni Narayanan, Professor, MBBS, MSc, FRCS

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afdeling.

Kontakt Kirsten Nordbye-Nielsen

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
Efficacy, effectiveness, and efficiency of accelerated perioperative care and rehabilitation intervention after hip and knee arthroplasty.

Vejledere
Kjeld Søballe, professor, MD, DMSc, Terkel Christiansen, professor, MSc og Torben B Hansen, Research Chief, MD, ph.d.

Uddannelsesinstitution
Faculty of Health Sciences, University of Aarhus, Denmark 2008.

Læs afhandling

Kristian Larsen afgik desværre ved døden i 2010.

Fysioterapeut, specialist i idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Clinical Outcome Measures for Physically Active Individuals with Hip and Groin Pain".

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Nuværende arbejdsplads
Tilknyttet ortopædkirurgisk afdelingsforskningsenhed på Amager Hospital og har siden 2008 været tilknyttet Idrætsklinikken på Hamlet. Desuden underviser for blandt andet Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og på cand.scient.san.-uddannelsen på Københavns Universitet.

Kontakt Kristian Thorborg

Læs afhandlingen

Clinical Project Coordinator 

Ph.d.-afhandling 

"Proposition of a biological age model and assessment of its value to health promotion."

Afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution 

Xlab, Center for Healthy Aging, BMI, KU.

Vejledere

Professor, Ph.D. Jørn Wulff Helge, Professor, MD, DMSci Flemming Dela, Professor, Ph.D. Helge Bjarup Dissing Sørensen, Professor, Ph.D. Kaj-Aage Henneberg og Associate Professor, MD, Ph.D. Jens Christian Brings Jacobsen.

Nuværende arbejdsplads

Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, KU.

Kontakt Karina Husted

Læs afhandlingen

L

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Objectively-measured physical activity patterns and associated health parameters in multimorbidity".

Afsluttet i 2024.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik

Vejleder
Hovedvejleder: Fysioterapeut, Professor i Træning og Sundhed, Søren T. Skou
Medvejledere: Fysioterapeut, ph.d., Lars Hermann Tang og M.Sc., Professor Anders Grøntved

Kontakt Lars Bo Jørgsensen på mail

Lars Bo Jørgensen på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise-based cardiac rehabilitation - the use of patient-preferred settings and its impact on exercise intensity and clinical health effects".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Afdeling for Social Medicin.

Vejleder
Hovedvejleder: Professor Henning Langberg.
Medvejleder: Overlæge Ann-Dorthe Zwisler, Professor Patrick Doherty og Ph.d. Selina Kikkenborg Berg.

Samarbejde
Projektet blev udført som et samarbejde mellem CopenHeart, Københavns Universitet og Professionshøjskolen Metropol.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse & Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Kontakt Lars Hermann Tang på e-mail

Lars Hermann Tang på LinkedIn

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Translation and validation of 'the STarT Back Tool'".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
RygforskningsCenteret, Rygcenter Syddanmark, Middelfart.

Nuværende arbejdsplads
Center for Kvalitet, Region Syddanmark & Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Kontakt Lars Morsø

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni - prognose og forebyggelse".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Århus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Nuværende arbejdsplads
Lene Nyboe er ledende fysioterapeut på Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital, Risskov.

Kontakt Lene Nyboe Jacobsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d.-afhandling

"Defining patient-reported outcome measurement cut-points in patients undergoing knee surgery."

Afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution

Syddansk Universitet.

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Ewa Roos

Medvejledere: Professor Anders Troelsen og ph.d. Caroline Terwee

Kontakt Lina Holm Ingelsrud

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Treatment of Knee Osteoarthritis in Primary Care - Needs, Influencing Factors, Outcome Prediction, and Implementation of Guidelines."

Afsluttet i 2020.

Vejledere
Hovedvejleder: Ewa M. Roos, PT, PhD.
Medvejleder: Jesper Lykkegaard, MD, PhD.

Uddannelsesinstitution
Syddansk universitet

Nuværende arbejdsplads
Department of Health Economics and Health Services Research, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany.

Kontakt Linda Baumbach

Linda Baumbach på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, ph.d., MSc.

Ph.d.-afhandling
"Functioning, disability, and management of patients with
hip osteoarthritis."

Afsluttet i februar 2011.

Uddannelsesinstitution
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Vejledere
Hovedvejleder: May Arna Risberg
Medvejledere: Kjersti Storheim og Lars Nordsletten

Nuværende arbejdsplads
Københavns Professionshøjskole

Kontakt Linda Fernandes

Kontakt Linda Fernandes på LinkedIn

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Fatigue and physical activity in patients with myasthenia gravis.”

Afsluttet 2021.

Vejledere
John Vissing, MD, DMSc
Nanna Witting, MD, Ph.d.
External Assessor: Mette Aadahl, PT, MPH, Ph.d

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Nuværende arbejdsplads
Copenhagen Neuromuscular Center, Neurocentret, Rigshospitalet.

Linda Kahr Andersen på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Ph.d. afhandling
”Self-Management in Diabetes Care: The importance of self-care management intervention in chronically ill patients diagnosed with diabetes”.

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital.

Kontakt Lisbeth Kirstine Rosenbek Minet

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Motorisk præstation som prædiktor for idrætsskader, samt motorisk præstation som prædiktor for fysisk aktivitetsniveau – undersøgt blandt børn og unge.
Et delprojekt af Svendborgprojektet."

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution

Syddansk Universitet, Odense.

Hovedvejleder: Niels Wedderkopp, (medvejleder Birgit Juul-Kristensen).

Nuværende arbejdsplads

Center for Velfærdsteknologi, University College Lillebælt, Odense.

Institut for Regional Sundhedsforskning, Odense.

Kontakt Lisbeth Runge Larsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Tidlig og intensiv styrketræning på hospital og kommunal genoptræning i Danmark efter operation for akut hoftebrud."

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Klinisk Forskning.

Vejleder
Morten Tange Kristensen, Seniorforsker, PT, PhD.

Nuværende arbejdsplads
Hvidovre Hospital, Ergo- og Fysioterapien.

Kontakt Lise Kronborg Poulsen

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Early rehabilitation after fast-track total hip replacement. Effect of early, supervised, progressive resistance training and influence of movement restrictions and assistive devices on functional recovery".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Kontakt Lone Ramer Mikkelsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand. scient. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
Effekten af ’tilpasset fysisk aktivitet’ og ’Lær at tackle kroniske smerter’ på tilbagevenden til arbejde – en randomiseret kontrolleret undersøgelse af sygemeldte borgere med muskuloskeletal smerte relateret til columna og øvrige del af overkroppen. Samt kvalitativ undersøgelse af gruppens betydning for interventionens effekt.

Afsluttet i 2014.

Hovedvejleder
Professor Karen Søgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi.

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi.

Projektet er gennmført i samarbejde med Sønderborg Kommune.

Kontakt Lotte Nygaard Andersen

Fysioterapeut, MPH og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The effects of aerobic exercise and the impact of migraine and co-existing tension-type headache and neck pain".

Afsluttet maj 2018.

Uddannelsesinstitution
Lunds Universitet, Medicinsk Fakultet, Afd for Health Sciences.

Vejledere
Rigmor Højland Jensen, professor, Dansk Hovedpinecenter Rigshospitalet-Glostrup; Catharina Sjödahl Hammarlune, docent, Lunds Universitet og Gunvor Gard, professor, Lunds Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Dansk Hovedpinecenter, Rigshospitalet-Glostrup

Kontakt Lotte Skytte Krøll

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Societal costs of shoulder disorders and quality of instruments to measure outcomes in shoulder patients."

Afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Lisa Gregersen Østergaard (hovedvejleder), DEFACTUM, Region Midtjylland & Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.
Maurits van Tulder, Department of Human Movement Sciences, Amsterdam Movement Sciences research institute, Vrije Universiteit Amsterdam.
Hans Viggo Johannssen, Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital.

Kontakt Lotte Sørensen

Læs afhandling (pdf)

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Knee Osteoarthritis Pain during Activity - Development of the DAP: Dynamic weight-bearing Assessment of Pain in Knee OA".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: professor Marius Henriksen.
Medvejleder: lektor Eva Ejlersen Wæhrens.
Medvejleder: professor Henning Bliddal.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Bispebjerg & Frederiksberg Hospital.

Kontakt Louise Klokker Madsen

Fysioterapeut, cand.mag. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Patientinddragelse: Hvad bliver det til? En undersøgelse af patientinddragelse i fysioterapi.”

Afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Roskilde Universitet.

Vejleder
Lektor og ph.d. Sine Lehn-Christiansen.

Nuværende arbejdsplads
Roskilde Universitet, Center for Sundhedsfremmeforskning, Institut for Mennesker og Teknologi.

Kontakt Louise Søgaard Hansen

Louise Søgaard Hansen på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

M

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Perioperative Rehabilitation in Operable Lung Cancer Patients (PROLUCA)"

Afsluttet i 2018.

Uddannelsesinstitution
Graduate School of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen

Vejledere
Professor Henning Langberg, Associate Professor Jesper Holst Pedersen, Associate Professor Klaus Richter Larsen.

Nuværende arbejdsplads
Center for Kræft og Sundhed København

Kontakt Maja Schick Sommer

Fysioterapeut, MSc Health Services Management og ph.d.

Ph.d.-afhandling
” The effect of an active implementation of a disease management program for Chronic Obstructive Pulmonary Disease”.

Afsluttet i 2013.

Vejledere
Professor Peter Vedsted og professor Frede Olesen.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet.

Kontakt Margrethe Smidth

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MSc og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Achilles tendon rupture: Tendon elongation, gait dynamics, and individualized treatment."

Afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstutition
Københavns universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Kristoffer Weisskrichner Barfod
Medvejleder: Per Hølmich, Morten Tange Kristensen, Jesper Bencke

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling, Amager-Hvidovre hospital

Kontakt Maria Swennergren Hansen

Maria Swennergren Hansen på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, master og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Spatiotemporal pain and sensory patterns in acute referred pain and the relation to experimental models of pain and e-health".

Afsluttet i september 2020.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Vejledere
Associate professor Shellie A. Boudreau og associate professor Thorvaldur S. Pallson.

Nuværende arbejdsplads
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet.

Kontakt Maria Galve Villa

Maria Galve Villa på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san, Ph.D.

Ph.d.-afhandling

"Diagnosis and treatment of acutely hospitalised patients with suspected community-acquired pneumonia - clinical and microbiological perspectives".

Afsluttet i 2023.

Uddannelseinstitution 

Department of Emergency Medicine, University Hospitalised of Southern Denmark, Hospital Sønderjylland & Department of Regional Health Research, University of Southern Denmark 

Vejledere

Hovedvejleder: Helene Skjøt-Arkil, M.Sc. Pham, PhD, Associate professor (principal supervisor)
Medvejledere: Christian Backer Mogensen, MD, MHM, PhD, Flemming Schønning Rosenvinge, MD Department of Clinical Microbiology og Thor Aage Skovsted, M.Sc., PhD.

Kontakt Mariana Cartuliares på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san., phd

Ph.d.-afhandling

"Effect of early progressive resistance exercises on outcome for patients with Achilles tendon rupture".

Afsluttet i 2023.

Uddannelsesinstitution

Aalborg Universitet, Klinisk Institut.

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Michael Skovdal Rathleff, Aalborg Universitet. Medvejledere: MD overlæge Inge Lunding Kjær, Aalborg Universitetshospital. Professor Karin Grävare Silbernagel, University of Delaware, DE, USA.

Nuværende arbjedsplads

Fysioterapi og ergoterapi afd., Ortopædkirurgisk afd, Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Marianne Christensen

Ph.d.-afhandling
"The significance of pain in knee joint loading during walking".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Marius Henriksen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Shoulder injuries in youth handball - aetiology and prevention".

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Henning Langberg
Vejledere: Associate Professor Jesper Holst Pedersen og Associate Professor Klaus Richter Larsen.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet.

Kontakt Merete Møller

Fysioterapeut, Master of Public Health, Seniorforsker og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical activity - Selv-reported physical activity and cardiovascular biomarkers in an adult population".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Institut, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden & Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Kontakt Mette Aadahl

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Rehabilitation outcome after total hip replacement; prospective randomized studies evaluating two different postoperative regimes and two different types of implants".

Afsluttet i 2008.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapi- og ergoterapi afdelingen, Aarhus Universitetshospital & Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Kontakt Mette Krintel Petersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Mobility in acutely admitted and primary care patients - in-hospital physical activity and simple strength training."

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Martin Lind.
Medvejledere: Lektor Ph.d. Jørn Attermann, Professor Niels Wedderkopp, Dr. Grethe Myklebust, Lektor Ph.d. Henrik Sørensen.

Nuværende arbejdsplads
Hvidovre Hospital.

Kontakt Mette Merete Pedersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Adolescents with Patellofemoral Pain: Epidemiology, Biomechanics and Exercise as Treatment".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg samt Aalborg Universitet.

Kontakt Michael Rathleff

Fysioterapeut, Cand.pæd.soc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effectiveness of computer-assisted training for older patients with vestibular dysfunction".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Vejledere
Else Marie Damsgaard, professor, Aarhus Universitetshospital.
Uffe Læssøe, ph.d., University College Nordjylland.
Erik Grönvall, ph.d., Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Geriatrisk afdeling, Århus Sygehus.

Kontakt Michael Smærup Brandt

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, master of medical science og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Health-enhancing partipation in girls and women with Rett syndrome - a balancing act".

Afsluttet juni 2018.

Uddannelsesinstitution
Lunds Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Eva Nordmark, Ass.Professor
Bivejledere: Anne-Marie Bisgaard Pedersen, overlæge, PhD; Jenny Downs, Ass.Professor

Nuværende arbejdssted
Center for Rett syndrom.

Kontakt Michelle Stahlhut

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Rehabilitation of impairments in patients with subacromial impingement syndrome".

Afsluttet i marts 2018.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen Metropol.

Kontakt Mikkel Bek Clausen

PhD, Lektor, Fysioterapeut, Cand. Scient. San.

Ph.d.-afhandling

"Applications to support cross-sectoral, person-centred and
empowering stroke rehabilitation.
Development, implementation, test, and evaluation of two co-designed applications."

Afsluttet i 2024.

Uddannelsesinstitution

Department of Clinical Research,University of Southern Denmark (SDU),
Odense, Denmark.

Vejledere

Hovedvejleder: Hanne Kaae Kristensen, Professor, Center for Innovative Medical Technologies (CIMT), OUH; Department of Clinical Research, SDU, Odense, Danmark.
Medvejledere: Susanne Guidetti, Professor, Department of Neurobiology Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige. Charlotte Ytterberg, Docent, Department of Neurobiology Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sverige.

Nuværende arbejdsplads

Lektor ved Fysioterapeutuddannelsen ved UC Syd.

Kontakt Mille Nabsen Marwaa på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master of Science in Pain: Science & Society og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Facilitation of nociceptive pathways"

Afsluttet i 2019

Uddannelsesinstitution
Center for Neuroplasticity (CNAP), SMI, Aalborg Universitet

Vejleder
Professor Thomas Graven-Nielsen

Kontakt Morten Høgh

Forskningsfysioterapeut, Cand. Scient. San. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"EXHALE - Exercise as a strategy for rehabilitation in Advanced Stage Lung Cancer Patients – A Randomized Clinical Trial".

Afsluttet i 2015.

Vejledere
Professor, forskningsleder Lis Adamsen.
Professor, Overlæge, Dr. Med Mikael Rørth.
Ph.d, Overlæge, Dr. Med Seppo Langer.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
UCSF - Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning.

Kontakt Morten Quist

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut og med.dr.

Ph.d. -afhandling
"Hip Fractures - functional assessments and factors influencing in-hospital outcome, a physiotherapeutic perspective".

Afsluttet i 2010.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Department of Health Sciences, Division of Physiotherapy, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, RegionH, Hvidovre Hospital.

Kontakt Morten Tange Kristensen

Download afhandlingen gratis på ResearchGate

Telefon: 26 15 24 33 eller 38 62 61 91.

MSc in Clinical Science and Technology, B.Pt. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Forward bending of the trunk and low back pain among blue-collar workers - addressing the role of social support and the exposure pattern of forward bending".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Aalborg Universitet (AAU) samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Vejledere
Vejledere er professor Pascal Madeleine (AAU), professor Andreas Holtermann (NFA), seniorforsker Marie Birk Jørgensen (NFA) og lektor Afshin Samani (AAU).

Nuværende arbejdsplads
University College Nordjylland, Aalborg Kommune.

Kontakt Morten Villumsen

N

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise in patients with mild Alzheimers's disease. impact on cardiorespiratory fitness, physical function, dual-task and self-efficacy".

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Faculty of Health and Medical sciences, Københavns Universitet.

Vejledere
Michael Kjær, professor, DMSc.

Nina Beyer, associate professor, Ph.D.

Steen Hasselbalch, professor, MD, DMSc.

Nuværende arbejdsplads
Frederiksberg Kommune, Ambulant genoptræning og rehabilitering.

Kontakt Nanna Aue Sobol

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Cognitive-behavioural therapy for lumbar spinal fusion patients. A clinical and economic evaluation".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Claus Vinther Nielsen (Defactum og Institut for folkesundhed AU).

Medvejledere: Professor Finn Bjarke Christensen (Institut for Klinisk Medicin, AU), professor Cody Bünger (Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium AUH) og ergoterapeut, ph.d, Lisa Gregersen Østergaard (Fysio- og ergoterapi afdelingen AUH).

Nuværende arbejdsplads
Forskningsansvarlig terapeut på Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.

Kontakt Nanna Rolving

Læs afhandlingen

Fysioterapeut (B.Sc), cand.scient.san. og ph.d.

Afhandling
"Health promotion and cardiometabolic outcome measures in people with spinal cord injury during and after rehabilitation. A controlled, pragmatic, pre- post intervention study with follow-up compared to a historical cohort, regarding body mass index and VO2peak."

Afsluttet i 2023.

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Nuværende arbejdsplads
Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Neurocentret, Rigshospitalet.

Kontakt Nicolaj Jersild Holm

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical training reduces risk factors for disability and falls in elderly women".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapien og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital.

Kontakt Nina Beyer

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Fysioterapi og læring - betydning af rettethed, relationer, rum og refleksion".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
Institut for Pædagogik, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Indehaver af eget firma Movementum samt ansat ved I Århus Universitet, institut for Filosofi og Idehistorie under forskningsprogrammet RUML.

Kontakt Nina Schriver

Læs afhandlingen

Clinical Project Lead

Ph.d.-afhandling

"Novel predictors of the effect of cardiac rehabilitation and consequence for long term outcomes - Results from a cardiac rehabilitation programme in Copenhagen".

Afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution 

Københavns Universitet.

Vejledere

Professor Eva Prescott og Professor Hanne Rasmussen. 

Nuværende arbejdsplads

Novo Nordisk.

Kontakt Nicolai Mikkelsen

Læs afhandlingen

P

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Social inequality in childhood and later effects on mentalt health and overweight".

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet; Institut for Klinisk medicin.

Nuværende arbejdsplads
Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicin, Herning.

Kontakt Per Høgh Poulsen

Fysioterapeut, DipMT, MSc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Low back pain in relation to lumbar spine abnormalities as identified by magnetic resonance imaging".

Afsluttet i 2004.

Uddannelsesinstitution
RygForskningsCenteret, Ringe. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
RygForskningsCenteret, Ringe.

Kontakt Per Kjær

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Deciding to go to work in spite of back pain - what makes a difference?"

Afsluttet i 2018.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Tom Bendix
Projektvejleder: Aage Indahl

Nuværende arbejdsplads
Københavns Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro

Kontakt Pernille Frederiksen

Læs afhandlingen

Postdoc, PhD, mHealth – an offer for women newly diagnosed with asymptomatic osteoporosis?

Ph.d.-afhandling

”My Osteoporosis Journey” – participatory design of an mHealth app for women newly diagnosed with asymptomatic osteoporosis

Afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution

Syddansk Universitet

Vejledere

Jane Clemensen, Jens Søndergaard, Pernille Hermann og Uffe Kock Wiil.

Nuværende arbejdsplads

Aarhus Universitetshospital og University College Syd

Kontakt Pernille Ravn Jakobsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Metabolic changes in acute lymphoblastic leukemia"

Afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Vejledere
Professor Kjeld Schmiegelow, Thomas  Leth Frandsen, Allan Vaag og Kathrine Grell

Nuværende arbejdsplads
Rigshospitalet

Kontakt Pernille Rudebeck Mogensen

Læs afhandlingen

Udviklingsansvarlig fysioterapeut. PT, M. Rehab og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Langsigtede følgevirkninger efter marvsømning i de lange rørknogler i underekstremiteten. Effekten af træning på aktivitet, deltagelse og livskvalitet".

Afsluttet i 2014.

Om projektet
Med udgangspunkt i en større dansk befolkningsgruppe undersøges de langsigtede konsekvenser efter brud på skinne- og lårben, som behandles med marvsømning. De langsigtede konsekvenser undersøges på krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau samt i forhold til livskvalitet. Desuden er formålet at undersøge effekten af målrettet træning til patienter opereret med marvsøm efter brud i skinneben mhp. at undgå langsigtede følgevirkninger og kronificering.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Aalborg Sygehus,  Hoved- Orto– Hjertecenter, Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen.

Kontakt Peter Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Short latency interlimb coordination between human soleus muscles during sitting and walking in healthy subjects and stroke patients."

Uddannelsesinstitution

Aalborg Universitet.

Vejledere

Hovedvejleder: Maiken Stilling

Medvejledere: Kjeld Søballe, Stig Storgaard Jakobsen og Inger Mechlenburg

Kontakt Peter William Stubbs

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"High-intensity strength training in addition to standard non-surgical treatment in patients with knee osteoarthritis – a randomized controlled trial."

Afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik - Muskelfysiologi og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere
Hovedvejleder: Per Aagaard, Professor, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Søren Thorgaard Skou, Post.doc., Syddansk Universitet.
Henrik Morville Schrøder, Forskningsansvarlig Overlæge, Næstved Sygehus.
Mathias Wernbom, Post.doc., University of Gothenburg, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapien, Slagelse Sygehus, Næstved-, Slagelse- & Ringsted (NSR) Sygehuse, Region Sjælland.

Kontakt Pætur Mikal Holm

PostDoc, Msc, Ph.d.

Ph.d.-afhandling 

"Kinematics, tribology and safety of a dual mobility hip prosthesis."

Afsluttet i oktober 2021

Uddannelsesinstitution 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Vejledere

Hovedvejleder: Maiken Stilling, Professor, MD, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark.

Medvejledere: Stig Storgaard Jakobsen, lektor, MD, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark.

Kjeld Søballe, Professor, MD, Ph.d.
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark.

Inge Buur Mechlenburg, Professor, Cand.Scient.San, Ph.d., DMSc.
Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Danmark. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark.

Nuværende arbejdsplads 

PostDoc på Aarhus Universitetshospital.

Kontakt Peter Bo Jørgensen 

Læs afhandlingen

R

Fysioterapeut, Master of Science in Physiotherapy, Ph.D.

Ph.d.-afhandling
”Contributing factors to reduced plantar flexor muscle activation in adults with cerebral palsy”.

Afsluttet i 2018.

Uddannelsesinstitution
Graduate school of Neuroscience, Faculty of Health and Medical Science, University of Copenhagen.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet.

Kontaktoplysninger
Rasmus Feld Frisk, frisk@sund.ku.dk eller rasmus-frisk@hotmail.com

Fysioterapeuter, cand scient fys. ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: A pragmatic approach."

Afsluttet 2020.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Bandholm
Medvejledere:
Anders Troelsen.
Michael Rathleff.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk Forskningsafdeling, Hvidovre Hospital og Forskningsenheden PROgrez, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Slagelse, Danmark.

Kontakt Rasmus Skov Husted

Rasmus Skov Husted på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Hvordan aktivitetsmålere kan anvendes til at motivere ældre til et øget fysisk aktivitetsniveau."

Afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Professor Henning Langberg (KU), professor Henning Boje (DTU), lektor Carsten Juhl (SDU) og seniorforsker Jan Christensen, Rigshospitalet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Kontakt Rasmus Tolstrup Larsen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The DANO-RUN study: Risk Factors for Running-Related Injuries in Novice Runners".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Vejledere
Sten Rasmussen (Dk), Ortopædkirurgien Region Nordjylland (hovedvejleder)
Martin Lind, Idrætsklinikken (DK), Århus Sygehus
Henrik Sørensen (DK), Institut for Idræt, Aarhus Universitet
Ida Buist (NL), University Medical Center Groningen

Kontakt Rasmus Østergaard Nielsen

Fysioterapeut, MA Physiotherapy og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The effect of load magnitude and restitution on tendinopathy: clinical, structural, biomechanical and biochemical effects."

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Idrætsmedicin og Fysioterapien, BBH.

Kontakt Rikke Beyer

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Early initiated individualized physical training in newly diagnosed patients with multiple myeloma; effects on physical function, physical activity, quality of life, pain, and bone disease".

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: læge Niels Abildgaard.

Medvejledere:
Fysioterapeut Lisbeth Minet.
Sygeplejerske Mary Jarden.
Læge Ulf Christian Frølund.

Nuværende arbejdsplads
Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet og Hæmatologisk Forskningsenhed, Odense Universitetshospital.

Kontakt Rikke Faebo Larsen

Hent afhandling (pdf)

PhD, MSc, PT

Ph.d.-afhandling
"Acute Achilles tendon repture - An investigation of tendon and muscle structure, function, and clinical outcome."

Afsluttet i Juni 2023

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: S. Peter Magnusson, PT og Professor
Medvejledere: Michael R Krogsgaard, MD og Professor
Michael Kjær, MD og Professor

Nuværende arbejdsplads
Department of Physical and Occupational Therapy, Copenhagen University Hospital Bispebjerg-Frederiksberg, Denmark and Institute of Sports Medicine Copenhagen, Department of Orthopaedic Surgery, Copenhagen University Hospital Bispebjerg-Frederiksberg, Denmark.

Kontakt Rikke Høffner

Fysioterapeut, Master of Medical Science og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effect of early initiated high-intensity, aerobic exercise in patients with lacunar stroke."

Afsluttet i 2019.

Vejledere
Christina Kruuse, MD, DMSc.
Anders Vinther, PT, PhD.
Nicolas Caesar Petersen, Associated Professor.

Uddannelsessted
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdssted
Herlev Hospital.

Kontakt Rikke Steen Krawcyk

Rikke Steen Krawcyk på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, kandidat i idræt SDU, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Comparative effectiveness of therapeutic hip and knee exercise for patellofemoral pain"

Afsluttet i marts 2023.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Principal supervisor: Marius Henriksen, professor og ph.d.
Primary co-supervisor: Stig Peter Magnusson, professor og ph.d.
Other supervisors: Christian Couppé, senior researcher og ph.d.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital.

Rudi Hansen på LinkedIn 

Læs afhandling

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Abdominal exercises after stoma surgery: towards a rehabilitation effort with the intention of preventing parastomal bulges" 

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Vejledere
Hovedvejleder:
Thordis Thomsen, seniorforsker

Medvejledere:
Anders Vinther, forskningsfysioterapeut
Anne Kjærgaard Danielsen, seniorforsker
Ismail Gögenur, overlæge og professor

Kontakt Rune Martens Andersen

S

Fysioterapeut, cand.scient., ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Framework for Individualised Physical Exercise Training for Older Adults in an Outpatient Setting."

Afsluttet i marts 2023.

Vejledere
Hovedvejledere: Louise Sandal, assistant professor, Institut for Idræt og Biomekaik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.
Karen Søgaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Medvejledere: Nina Odgaard Nielsen, assistant professor, Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon, Næstved
Lars Holm, professor, School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, UK.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
Center for Sundhed og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon, Slagelse (Jordemoderuddannelsen).

Sanel Teljigovic på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effekten af træning i smertecoping strategier til patienter med knæartrose med høj præoperativ Pain Catastrophizing."

Afsluttet 2020.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torben Bæk Hansen

Medvejledere:
Professor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg
Lektor, ph.d. Maiken Stilling.

Nuværende arbejdsplads
Ergoterapi- og Fysioterapeutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.

Kontakt Sara Birch

Fysioterapeut, Master i Public Health (MPH), ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Cross continuum rehabilitation following surgery for hip fracture - current knowledge and exploration of a new multimodal intervention."

Afsluttet i 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Morten Tange Kristensen, Professor.
Medvejledere: Thomas Bandholm, Professor og Nicolai Bang Foss, Professor.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Kontakt Signe Hulsbæk

Signe Hulsbæk på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, MSc. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Patient-reported outcomes, hip muscle strength and physical activity in patients with femorocetabular impingement - before and after hip arthroscopic surgery"

Afsluttet 2018.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg, Institut for Klinisk Medicin, AU.

Medvejledere:
Lektor, ph.d. Ulrik Dalgas, Sektion for Idræt, AU.
Professor, dr.med. Kjeld Søballe, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.
Overlæge Bent Lund, Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Horsens.

Nuværende arbejdsplads

Delestilling: Post Doc-projekt udgående fra Fysio- og Ergoterapien og Ortopædkirurgien på Regionshospitalet Horsens og Klinisk Institut på Aarhus Universitet og ansættelse på på Regionshospitalet Horsens.

Kontakt Signe Kierkegaard

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san.publ, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effects and processes of physical activity interventions during pregnancy - a PhD project based on the FitMum randomised controlled trial"

Afsluttet i 2022.

Vejleder
Hovedvejleder: Bente Merete Stallknecht, Professor, Biomedicinsk Afdeling, København Universitet.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Signe de Place Knudsen på LinkedIn

Læs afhandlingen (pdf)

Forskningsfysioterapeut, Master of Science og Med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Lower Urinary Tract Symptims in Stroke Patients. A clinical stuty of prevalence, impact and effect of training".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Klinik for Ergo og Fysioterapi, Rigshositalet - Glostrup.

Kontakt Sigrid Tibæk

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The Influence of Musculoskeletal Pain on Exercise-Induced Hypoalgesia in Humans - an Experimental and Clinical Exploratory Approach."

Afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Aalborg Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder:  Kristian Kjær Petersen, PhD, lektor, Aalborg Universitet.
Bi-vejleder: Henrik Bjarke Vaegter, PhD, lektor Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
FysioDanmark Aarhus.

Kontakt Simon Hansen

Simon Hansen på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient. i idræt og sundhed, Ph.d.

Ph.d.-afhandling

"Unravelling Treatment Pathways for Knee Osteoarthritis."

Aflsuttet i juni 2023. 

Uddannelsesinstitution 

Københavns Universitet 

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Anders Troelsen 

Medvejledere: Seniorforsker Lina Holm Ingelsrud
Professor Søren Thorgaard Skou
Klinisk Professor Thomas Bandholm
Associate Professor Anne Møller
Associate Professor Henrik Morville Schrøder

Kontakt Simon Majormoen Bruhn

Simon Majormoen Bruhn på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
”Evaluation and improvement of rest activity cycles and quality of rest in patients with severe acquired brain injury.”

Afsluttet i 2021.

Vejledere
Hovedvejleder: Iris Brunner, Associate Professor, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Medvejledere:
Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor, dr. med., ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Ole Kæseler Andersen, dr. scient, ph.d., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Hospitalsenhed Midt.

Kontakt Simon Svanborg Kjeldsen

Fysioterapeut, MPhty, B.Pt, Specialist in Musculoskeletal Physiotherapy og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Neck pain – Motor and Sensory aspects."

Afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Kontakt Steffan Wittrup Christensen

Fysioterapeut, cand.scient., ph.d.

Ph.d.-afhandling

"A biomechanical approach to improve health among professional violinists using a novel ergonomic chinrest. -The ergonomics of playing the violin".

Afsluttet i 2023.

Vejledere
Hovedvejleder:
Karen Søgaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.
Medvejledere:
Helene Martina Paarup, MD, PhD, The Department of Children and Youth Affairs, Odense Kommune, Denmark.
Lars Brandt, MD, PhD, Research Unit of Occupational and Environmental Medicine, Department of Clinical Research

Uddannelsesinstitution

Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads

Er jobsøgende

Kontakt Stephanie Mann

Kontakt Stephanie Mann på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut og ph.d.

Ph.d. -afhandling
"The Effects of Strength Exercise with and without Protein Intake in Patients on Dialysis".

Afsluttet i 2012.

Uddannelsesinstitution
Det Biovidenskabelig Fakultat, LIFE, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsafdelingen, Nordsjællands Hospital.

Kontakt Stig Mølsted

Læs afhandlingen

Forskningsfysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Musculoskeletal aspects in patient handling - Methods and intervention".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Bispebjerg Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Bispebjerg Universitetshospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Kontakt Susan Warming

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Female chronic pelvic pain in Denmark: Prevalence and associated socio-demographic and clinical related factors with a specific focus on pelvic floor muscle dysfunction".

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Tværfagligt Smertecenter, Herlev Hospital.

Kontakt Sys Loving

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Accreditation and the Development of process performance measures."

Afsluttet i februar 2017.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Erik Hollnagel.
Medvejledere: Søren Paaske Johnsen og René Holst.

Nuværende arbejdsplads
Center for Kvalitet, Region Syddanmark, P.V. Tuxensvej 5, 5500 Middelfart.

Kontakt Søren Bie Bogh

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d.

Ph.d-afhandling
"Use of Healthcare Services for People with Pain".

Afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere 
David Høyrup Christiansen, lektor, ph.d, MHSc, PT.
Johan Hviid Andersen, professor, ph.d, MD.
Peter Kent, lektor, ph.d, GradDipMT, BAppSc(Chiro), BAppSc.(Physio).
Anne Smith, professor, ph.d, Master in Biostatistics, PGradDip, PT

Arbejdsplads 
VIA University College/Arbejdsmedicin - Universitetsklinik. Regionshospitalet Gødstrup. 

Søren Mose på LinkedIn

Kontakt Søren Mose 

Læs afhandlingen (pdf)

 

Forskningsfysioterapeut, cand.scient. i Klinisk Videnskab og Teknologi, Ph.d., Post Doc.

Ph.d.-afhandling
"Pain and sensitization in knee osteoarthritis and persistent post-operative pain".

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse.

Vejledere
Ewa Roos, fysioterapeut, ph.d., professor ved SDU.
Lars Arendt-Nielsen, ingeniør, ph.d., dr.med., professor ved AAU.
Mogens Berg Laursen, overlæge, lektor, ph.d., Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Region Nordjylland.
Sten Rasmussen, forskningsansvarlig overlæge, Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Region Nordjylland (hovedvejleder)

Kontakt Søren Thorgaard Skou

Læs afhandlingen

T

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Muscle function and exercise in older people with osteoarthritis of the hip".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Idrætsmedicinsk Institut, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Vejledere
Michael Kjær, Peter Magnusson og Nina Beyer.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapien, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Theresa Bieler

Seniorforsker, fysioterapeut, cand.scient. (humanfysiologi) og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Lower-leg muscle size and function in children with cerebral palsy: Effects of Botulinum toxin type A and physical rehabilitation".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Graduate School of Neuroscience, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsgiver
Klinisk Forskningscenter, Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Kontakt Thomas Bandholm

Fysioterapeut, cand.scient.fys., ph.d.

Ph.d.-afhandling
"SURGICAL AND NON SURGICAL TREATMENT IN THE MANAGEMENT OF HIP OSTEARTHRITIS: Total Hip Arthroplasty versus Progressive Resistance Training in Patients with Servere Hip Osteoarthritis (The PROHIP Trial)"

Afsluttet i september 2023.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Robin Christensen, Professor, ph.d.
Medvejledere: Kim Gordon Ingwersen, ph.d., Inger Mechlenburg, Professor, DMSc, ph.d., Lone Ramer Mikkelsen, ph.d. og Søren Overgaard, Professor, DMSc, ph.d.

Nuværende arbejdsplads

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Ortopædikirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kontakt Thomas på mail

Kontakt Thomas på LinkedIn

Forskningsfysioterapeut, MSc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
“Progressiv styrketræning påbegyndt tidligt efter fast-track total knæalloplastik. Gennemførlighed og effekt”.

Afsluttet i 2013.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsfaglige Fakultet, Københavns Universitet

Arbejdsplads
Klinisk Forskningscenter og Lundbeckfondcentret for fast-track hofte- og knæalloplastik, Hvidovre Hospital.

Kontakt Thomas Linding Jakobsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
“Postural balance in low back pain patients assessed by the one leg stand test and by centre of pressure excursions on a portable force platform“.

Afsluttet i 2011.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsgiver
Aarhus Universtitet og DEFACTUM, Region Midtjylland (seniorforsker).

Kontakt Thomas Maribo

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Physical work exposures and sex differences in work-related musculoskeletal disorders".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet.

Vejledning
Overlæge og ph.d. Jane Frølund Thomsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital (hovedvejleder).
Overlæge Sigurd Mikkelsen, Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital  (projektvejleder).
Overlæge ph.d. Susanne Wulff Svendsen, Arbejdmedicinsk klinik Herning (supplerende vejleder).

Nuværende arbejdsplads
Ergonomic Consultant, Corporate Occupational Health and Safety, Novo Nordisk.

Kontakt Thomas Heilskov-Hansen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Exercise therapy for patients with diabetic foot ulcers."

Afsluttet i 2023.

Vejledere
Professor Stig Brorson, Professor Søren Thorgaard Skou og Associate professor Ulla Riis Madsen.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, ph.d. program: Public Health and Epidemiology.

Nuværende arbejdsplads
Forsknings- og Implementeringsenheden PROgrez. Afdelingen for Fysio- og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse.
Institut for Regional Sundhedsforskning. Syddansk Universitet.

Kontakt Thomas Vedste Aagaard

Thomas Vedste Aagaard på LinkedIn

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Mpty. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Lumbopelvic pain – sensory and motor aspects".

Afsluttet i 2014.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion (SMI), PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledning
Hovedvejleder: Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Kontakt Thorvaldur Skuli Palsson

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, lektor i fysioterapi, Master of Fitness and Exercise og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Risk factors for knee injuries in children 8-15 years - the impact of Generalised Joint Hypermobility. The CHAMPS Study-DK."

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Research in Childhood Health (RICH), Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) samt Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet.

Vejledning
Hovedvejleder: Klinisk professor, overlæge, ph.d. Niels Wedderkopp, Rygcenter Syddanmark, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
Medvejleder: Dr.med.vet., Fysioterapeut, Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
UC Lillebælt, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ.

Kontakt Tina Junge

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Development and evaluation of Clinical Outcome Measures for Patients with Neck Pain”.

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: professor Karen Søgaard.
Ekstern vejleder: professor Henning Langberg, professor Eva Roos og professor Aileen Davis.
Faglig vejleder: Flemming Enoch.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet (FAS), Institut for Idræt og biomekanik, Syddansk universitet.

Kontakt Tina Juul Sørensen

Fysioterapeut, Exam.art. og med.dr.

Ph.d.-afhandling
"Non-specific low back pain - Classification and treatment".

Afsluttet i 2003.

Uddannelsesinstitution
Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Ryg- og Genoptræningscenter København, Københavns Kommune.

Kontakt Tom Petersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d--afhandling
"Systematisk funktionsmåling - udfordringer i en praktisk klinisk virkelighed."

Afsluttet i 2016.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rehabiliteringsafdelingen, OUH Svendborg Sygehus.

Kontakt Tonny Jæger Pedersen

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Effekten af akut og kronisk muskelarbejde på det metaboliske syndrom og niveauet af inflamatoriske markører hos normal og overvægtige personer".

Afsluttet i 2009.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling C, Tage Hansens Gade 2, Indgang 3c, 2. Sal, 8000 Århus C.

Kontakt Tore Christiansen

Fysioterapeut, ph.d.

Ph.d.-afhandling
"The Dementia Carer assessment of support Needs Tool - Development of a questionnaire to assess the support needs of carers to people with dementia."

Afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Phd projektet er gennemført i samarbejde mellem Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Vejledere
Hovedvejleder: Henrik Hein Lauridsen, Lektor, PhD, MSc, Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Hanne Kaae Kristensen, Professor, Docent, PhD, Ergoterapeut, Afdeling for anvendt sundhedsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og Forskningsenheden for Rehabilitering, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Karen Andersen-Ranberg, Klinisk professor, PhD, MD, Geriatrisk Forskningsenhed, Klinisk institut, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Kontakt Trine Holt Clemmensen

Læs afhandlingen

U

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
 "Assessment of Postural Control in Relation to Balance and Falls".

Afsluttet i 2007.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Professionshøjskolen University College Nordjylland.

Kontakt Uffe Læssøe

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, Master of Medical Science, Specialist i muskuloskeletal fysioterapi og ph.d.

Ph.d.-afhandling:
”Lifestyle advice and pelvic floor muscle training for women with pelvic organ prolapse”.

Afsluttet i 2015.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Gynækologisk Obstetrisk Afdeling og Afdeling for Ergoterapi og Fysioterapi på Herlev og Gentofte Hospital.

Kontakt Ulla Due

Læs afhandlingen

Fysioterapeut, M.Sc. og ph.d.

Ph.d.-afhandling
"Methods to assess physical functioning and their clinical applicability in patients with spinal muscular atrophy and congenital myopathy".

Afsluttet i 2013.

Projektbeskrivelse
En undersøgelse af kliniske redskabers egnethed til at afdække fysiske karakteristika, opfange fordeling i muskelkraft og funktionsevne samt belyse træthed og helbredsrelateret livskvalitet hos personer med to forskellige neuromuskulære sygdomme.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum Institutet, Københavns Universitet, Blegdamsvej 3, 2200 København N.

Nuværende arbejdsplads
RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

Kontakt Ulla Werlauff

Læs afhandlingen

V

Titel
Fysioterapeut, ph.d., underviser på Glasgow Caledonian University.

Ph.d.-afhandling
"Physical and psychological problems reported by cardiac arrest survivors and interventions to treat these problems."

Afsluttet februar 2023.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Vejledere
Professor Ann-Dorthe Zwisler
Professor Jørgen Feldbæk Nielsen
Associate professor Lars Hermann Tang.

Nuværende arbejdsplads
Glasgow Caledonian University.

Kontakt Vicky L. Joshi 

Vicky L. Joshi på LinkedIn

Læs afhandlingen

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671