Fysioterapeuter i gang med en ph.d.

Her finder du en liste over fysioterapeuter i Danmark, der er i gang med en ph.d. inden for fysioterapi.

Har vi glemt nogen på listen?

Hvis du har kendskab til en fysioterapeut i Danmark, der er i gang med en forskeruddannelse, men ikke optræder i oversigten, må du meget gerne skrive til faglig redaktør Vibeke Pilmark: vp@fysio.dk.

Læs mere om titler og akademiske grader

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Early prediction of cerebral palsy in young infants - General movement assessment using a smart phone application".

Forventes afsluttet i 2024.

Uddannelsesinstitution
Lund Universitet

Nuværende arbejdsplads
Neurologisk afdeling, fysioterapi afsnittet, Hillerød Hospital.

Kontakt Annemette Brown

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Comparison of two multidisciplinary rehabilitation interventions in patients with chronic low back pain – A randomised controlled trial".

Forventes afsluttet i december 2019.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Maribo, klinisk lektor og ph.d.
Medvejledere: Trine Bay Laurberg, DM, ph.d.
Berit Schiøttz-Christensen, DM, professor

Nuværende arbejdsplads
Sano, Egernvej 5, 8270 Højbjerg og DEFACTUM i Region Midtjylland, P.P.Ørumsgade 11, bygning 1B, 8000 Aarhus C.

Kontakt Anne Mette Schmidt

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain".

Forventes afsluttet 2016.

Vejledere
Henning Langberg, professor, dr. med, Ole Steen Mortensen, overlæge, Ph.d, og Tom Petersen, forskningsfysioterapeut, Ph.d.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Nuværende arbejdsplads
Faglig konsulent for Dansk Selskab for Fysioterapi hos Danske Fysioterapeuter.

Kontakt Annette Fisker

Fysioterapeut, MSc. Specialist, Ph.d.-studerende.

Ph.d-afhandling
"Progressive heavy shoulder resistance training vs. active following for patients with Generalised Joint Hypermobility and shoulder symptoms: A randomised controlled trial".

Forventes afsluttet 2022.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vejleder
Hovedvejleder: Dr. Birgit Juul-Kristensen, Associate professor, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, og Zendegi Fysioterapi & Sportsklinik

Kontakt Behnam Liaghat

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Safe and Effective Handling of Medication in Future Hospitals".

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsesinstitution

Centre for Health Economic Research, COHERE
Syddansk Universitet.

Vejledere

Professor Jan Sørensen, associate professor Marianne Lisby og ph.d. Lise Aagaard.

Nuværende arbejdsplads

Hospitalsapoteket, Region Midtjylland

Kontakt Bettina Wulff Risør

Fysioterapeut, DipMedRes og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Meaningful living engaging in physical activities; experiences of older people from two weeks to 18 months after a hip fracture."

Forventes afsluttet i november 2018.

Vejledere
Claus Vinther Nielsen, professor ved Aarhus Universitet.
Lisbeth Uhrenfeldt lektor ved Aalborg Universitet og professor ved Bodø Universitet, Norge.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Terapiafdelingen, Hospitalsenheden Horsens.

Kontakt Birgit Rasmussen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy with progressive active exercise training after surgical rotator cuff repair - a randomized controlled trial with 3 and 12 months follow-up."

Forventes afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Sundhedsvidenskabelig Fakultet, Syddansk Universitet.

Hovedvejleder
Lektor Birgit Juul-Kristensen, fysioterapeut og Ph.D, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Medvejledere
Professor Peter Magnusson, fysioterapeut og dr.med., Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.
Professor Michael Krogsgaard, overlæge og ortopædkirurg, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.
Professor Marius Henriksen, fysioterapeut og Ph.D., Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapiafdelingen og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital samt Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.

Kontakt Birgitte Hougs Kjær

Fysioterapeut, MSc.PT. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
Titel: "The influence of various running programs on the development of running-related injuries."

Forventes afsluttet januar 2018.

Uddannelsesinstitution
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor Henrik Sørensen
Medvejledere: Post.doc. Rasmus Østergaard Nielsen og professor Erik T. Parner

Arbejdsplads
Institut for Folkesundhed, Faculty of Health Science, Aarhus Universitet.

Kontakt Camma Damsted

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Udvikling og afprøvning af en biopsykosocial funktionsevnebeskrivelse til patienter med lumbal nerverodspåvirkning".

Forventes afsluttet i april 2020.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Vejledere
Hovedvejleder:
Thomas Maribo

Medvejleder:
Berit Schiøttz-Christensen, Professor og Forskningsleder
Claus Vinther Nielsen
Mogens Hørder

Nuværende arbejdsplads
DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

Kontakt Charlotte Ibsen

Fysioterapeut, master i rehabilitering og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Early Intensive Rehabilitation after Severe Traumatic Brain Injury."

Forventes afsluttet september 2019.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Kirsten Møller, anæstesiolog, Rigshospitalet.
Medvejleder: Medical doctor Jesper Mehlsen, Frederiksberg Hospital.

Nuværende arbejdsplads
Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet.

Kontakt Christian Gunge Riberholt

Fysioterapeut og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physiotherapy for minor musculoskeletal injuries in hospital emergency departments".

Forventes afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution
Tilknyttet Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse
Indskrevet på Københavns Universitet

Kontakt Christian Pilely Olsen

Fysioterapeut, Master i helsefag og ph.d.-studerende. 

Ph.d.-afhandling

"Ændringer i skulderfunktionen efter constraint-induced movement therapy (CIMT)"

forventes afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution 

Århus Universitet

Vejledere

Professor Jørgen Feldbæk Nielsen
Professor Susanne Wulff Svendsen
Professor Uwe G. Kerstin
Forskningsansvarlig fysioterapeut Hanne Pallesen

Nuværende arbejdsplads

Reginoshospitalet Hammel Neurocenter, Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Hospitalsenhed Midt

Kontakt Gunhild Mo Hansen

Fysioterapeut, Cand.scient.san, Ph.d.-studerende

Ph.d-afhandling 
"Fitness for alle - fitness for mennesker med bevægelseshandicap".

Forventes afsluttet ultimo 2020.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Lektor Birgit Juul-Kristensen, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet

Medvejleder: Professor Jens Troelsen, Forskningsenheden for Active Living, Syddansk Universitet

Arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet samt University College SYD, Fysioterapeutuddannelsen

Kontakt Helene Nikolajsen

Fysioterapeut og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
Endnu ingen titel. Helle Andersens arbejde sigter på at udvikle en metode til måling af muskelømhed ved tryk og at afdække nogle af de mekanismer, der kan udvikle muskelsmerte (afhandlingen er endnu ikke afsluttet).

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Helle Andersen

Fysioterapeut, Cand.Scient.San. og ph.d.-studerende.

Afhandling
"Epidemiological strategies for adapting Disease Management Programs to older persons."

Forventes afsluttet 2017.

Vejledere
Hovedvejleder: Ove Andersen, Forskningschef, Ph.D
Medvejledere: Janne Petersen, Seniorforsker, Ph.d. og Thomas Quaade Bandholm, Seniorforsker, Ph.d.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.

Kontakt Helle Gybel Juul-Larsen

Fysioterapeut, Cand.scient.san og Ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Prognostic factors for physical function and quality of life after proximal humerus fracture. A Nordic multicenter study."

Forventes afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Medvejledere: Forskningsansvarlig læge, ph.d. Marianne Toft Vestermark, overlæge, ph.d. Antti Launonen og professor, overlæge, dr.med. Kjeld Søballe.

Nuværende arbejdsplads
Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Viborg.

Kontakt Helle Kvistgaard Østergaard

Fysioterapeut, cand.scient.san., master i sexologi og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Fysisk aktivitet og reduceret vaskulær erektil dysfunktion: et multi metode studie af sundhedsprofessionelles og mænds perspektiver på at adressere seksuel sundhed i forebyggelse og rehabiliteringen."

Forventes afsluttet i marts 2021.

Vejledere
Birgitte Schantz Laursen, Kristina Anreskoug-Josefsson og Camilla Marie Larsen.

Uddannelsesinstitution
Sexologisk Forskningscenter, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
University College Lillebælt.

Kontakt Helle Nygaard Gerbild

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Afhjælpning af skulderbelastende arbejde og skulderproblemer - et cluster randomiseret studie".

Forventes afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Susanne Wulff Svendsen, overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenhed Vest.

Medvejledere: Fysioterapeut og ph.d. Lone Ramer Mikkelsen, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Antropolog og ph.d. Mette Terp Høybye, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.
Overlæge Thomas Martin Klebe, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Nuværende arbejdsplads
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Kontakt Jeanette Trøstrup

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Pain, impaired function and loss of quality of life after end-stage knee osteoarthritis and primary total knee arthroplasty"

Forventes afsluttet i 2020.

Uddannelsesinstitution 
Aalborg Universitet.

Vejledere
Professor Lars Arendt-Nielsen
Professor Pascal Madeleine

Nuværende arbejdsplads
Center for Sensory-Motor Interaction (SMI), Department of Health Science and Technology, Aalborg Universitet.

Kontakt Jesper Bie Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Forekomst af muskel-sene forandringer hos 100 patienter med hoftedysplasi før og et år efter periacetabular osteotomi."

Forventes afsluttet i februar 2020.

Vejledere
Lektor Inger Mechlenburg.
Professor Kjeld Søballe.
Lektor og seniorforsker Kristian Thorborg.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus, VIA University College.

Kontakt Julie Sandell Jacobsen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"BEAT DB-study; Breathing Exercises in Asthma Targeting Dysfunctional Breathing – a randomised controlled trial with a nested qualitative study".

Forventes afsluttet august 2020.

Uddannelsesinstitution
Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere
Hovedvejleder: Uffe Bødtger, lungemedicinsk overlæge, ph.d., forskningslektor, Næstved Sygehus og Sjællands Universitets Hospital samt IRS/SDU.
Medvejleder: Søren Thorgaard Skou, forskningsfysioterapeut, post.doc, Næstved-Slagelse-Ringsted syghuse og Adjunkt ved Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Medvejleder: Mike Thomas, (læge) Professor of Primary Care Research, University of Southampton, UK.

Nuværende arbejdsplads
Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, Region Sjælland.

Kontakt Karen Hjerrild Andreasson

Ph.d.-afhandling
"Biological Age, Refinement and Implementation."

Forventes afsluttet i 2021.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Jørn Wulff Helge, Professor, Ph.d.

Medvejledere:
Flemming Dela, Professor, MD.DMSci.
Kaj-Åge Henneberg, Assoc. Professor.

Nuværende arbejdsplads
Xlab, Center for Healthy Aging, BMI.

Kontakt Karina Louise Skov Husted

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

“Arthroscopic meniscus surgery – development of a prognostic model”.

Forventes afsluttet august 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Vejleder
Hovedvejleder: Lektor (cand.scient., ph.d.) Jonas Bloch Thorlund, Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Kontakt Kenneth Pihl

Fysioterapeut, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling

“Late-term shoulder pain and shoulder function after breast cancer surgery. Clinicoepidemiological and socioeconomic aspects of physiotherapeutic rehabilitation, and the effect of specialized diagnosing and physiotherapeutic intervention”.

Forventes afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (SDU)

Vejledere

Hovedvejleder:

Hans B. Rahr, dr.med., ledende overlæge på Organ- og Plastikkirurgisk afdeling ved Sygehus Lillebælt – Vejle, forskningslektor ved Syddansk Universitet.

Medvejledere:

Marianne D. Lautrup, overlæge, ph.d., Organ- og Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt – Vejle.

Kim Gordon Ingwersen, ph.d., postdoc, forskningsansvarlig fysioterapeut på Fysio- og Ergoterapi ved Sygehus Lillebælt – Vejle. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Bodil B. Noe, sygeplejerske, ph.d., lektor på Institut for Sundhedsuddannelser og Forskning, Innovation, Udvikling ved University College Syd (UC SYD), ekstern lektor på sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads

Fysio- og Ergoterapi, Sygehus Lillebælt – Vejle.
Forskning og Udvikling, University College Syd (UC SYD) – Haderslev.

Kontakt Kim Michéle Feder 

Fysioterapeut, master of science og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physical activity focused on supervision of gross motor function, daily activities and self-reported quality of life in children and youth with cerebral palsy."

Forventes afsluttet i december 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Bjarne Møller-Madsen, MD, DMSci, Clincical Professor.
Medvejledere: Ole Rahbek, MD, PhD, Associate Professor og Thomas Maribo, PT, PhD, Associate Professor.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Department of Children's Orthopaedics, Aarhus University Hospital.

Kontakt Kirsten Nordbye-Nielsen

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Characteristics of the lumbo/pelvic area in gait and functional movements".

Forventes afsluttet i oktober 2019.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledere
Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst.

Kontakt Lars Henrik Larsen

Fysioterapeut, master of science, og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling

"From diagnosis to treatment in patients with femoroacetabular impingement syndrome: Effect of exercise-based treatment and outcomes after hip arthroscopic surgery".

Forventes afsluttet januar 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Per Hølmich
Medvejledere: Kristian Thorborg, Joanne Kemp, Michael Reiman

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nuværende arbejdsplads
Sports Orthopedic Research Center – Copenhagen (SORC-C), Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Kontakt Lasse Ishøi

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Defining patient-reported outcome measurement cut-points in patients undergoing knee surgery."

Forventes afsluttet i 2018

Uddannelsesinstitution

Syddansk Universitet.

Vejledere

Hovedvejleder: Professor Ewa Roos

Medvejledere: Professor Anders Troelsen og ph.d. Caroline Terwee

Nuværende arbejdsplads

Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH), ortopædkirurgisk afdeling, Amager og Hvidovre Hospital

Kontakt Lina Holm Ingelsrud

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Quality of care for patients with osteoarthritis in general practice in Denmark"

Forventes afsluttet i august 2020.

Uddannelsesinstitution
Syddansk universitet

Nuværende arbejdsplads
Syddansk Universitet

Kontakt Linda Baumbach

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physical Activity and Fatigue in Danish patients with Myasthenia Gravis".

Forventes afsluttet i september 2021.

Vejledere
John Vissing, Professor, MD, Ph.d.
Nanna Witting, Overlæge, MD, Ph.d.
External Assessor: Mette Aadahl, PT, MPH, Ph.d

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet

Nuværende arbejdsplads
Copenhagen Neuromuscular Center, Neurocentret, Rigshospitalet.

Kontakt Linda Kahr Andersen

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende pr. 1. september 2019

Ph.d.-afhandling
”The effect of PAO followed by progressiveresistance training versus progressive resistance training in patients with Hip dysplasia. A randomized controlled trial.”

Forventes afsluttet i 2023.

Vejledere
Professor Inger Mechlenburg
Lektor Ulrik Dalgas
Adjunkt Julie Sandell Jacobsen
Lektor Stig Storgaard Jacobsen

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kontakt Lisa Cecilie Urup Reimer

Fysioterapeut, cand.mag. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

"Medindragelse af patienter i fysioterapeutisk praksis"

Forventes afsluttet i 2020

Uddannelsesinstitution

Roskilde Universitet

Vejledere

Lektor og ph.d. Sine Lehn-Christiansen
Docent og ph.d. Benjamin Olivares Bøgeskov

Nuværende arbejdsplads

Fysioterapeutuddannelsen, Københavns Professionshøjskole, Campus Nordsjælland (Orlov) 

Kontakt Louise Søgaard Hansen

Fysioterapeut, master og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Spatiotemporal pain and sensory patterns in acute referred pain and the relation to experimental models of pain and e-health".

Forventes afsluttet i september 2019.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet.

Vejledere
Associate professor Shellie A. Boudreau og associate professor Thorvaldur S. Pallson.

Nuværende arbejdsplads
Center for Neuroplasticity and Pain (CNAP), Aalborg Universitet.

Kontakt Maria Galve Villa

Fysioterapeut, MSc og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling:

"Reduced elongation of the Achilles tendon after rupture is considered the key to optimized treatment"

Forventes afsluttes april 2021.

Uddannelsesinstutition
Københavns universitet

Vejleder:
Hovedvejleder: Kristoffer Weisskrichner Barfod 
Medvejleder: Per Hølmich, Morten Tange Kristensen, Jesper Bencke 

Nuværende arbejdsplads:
Fysio- og Ergoterapeutisk afdeling, Amager-Hvidovre hospital

Kontakt Maria Swennergren Hansen

Fysioterapeut, MHSc ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

“Early progressive exercise to improve outcome in patients with Achilles tendon rupture”

Forventes afsluttet i 2020

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet, Klinisk Institut

Vejledere
Hovedvejleder: Michael Skovdal Rathleff, Lektor, PhD, fysioterapeut, Aalborg Universitetshospital
Medvejledere: Inge Lunding Kjær, Specialeansvarlig overlæge, Aalborg Universitetshospital
Karin Grävare Silbernagel, Lektor, PhD, PT, University of Delaware USA

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi afdeling samt Ortopædkirurgisk afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital

Kontakt Marianne Christensen

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Enhancing Innovative Competences in the Danish Health Care Sector - A Mixed Methods Study"

Forventes afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Helle Alsted Søndergaard, Associate Professor, Ph.D., Institut for Virksomhedsledelse,  Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Mette Terp Høybye, Lektor, Antropolog, ph.d., Center for Planlagt Kirurgi.
Martin Svoldgaard Vesterby, Læge, ph.d., INNO-X Healthcare, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Kontakt Mie Østergaard

Fysioterapeut, Master of Science in Pain: Science & Society og ph.d.-studerende 

Ph.d.-afhandling
"Facilitation of nociceptive pathways"

Forventes afsluttet i 2019

Uddannelsesinstitution
Center for Neuroplasticity (CNAP), SMI, Aalborg Universitet

Vejleder
Professor Thomas Graven-Nielsen

Nuværende arbejdsplads
Aalborg Universitet
FysioDanmark Aarhus
Acatelepsia

Kontakt Morten Høgh

Fysioterapeut, cand.scient.san.publ. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Predictors of cardiorespiratory fitness in cardiac patients participating in cardiac rehabilitation".

Forventes afsluttet primo 2019.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Vejledere
Eva Prescott og Hanne Rasmussen.

Nuværende arbejdsplads
Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Nicolai Mikkelsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Social ulighed under opvækst og betydningen heraf for mentalt helbred og overvægt i ungdom og tidlig voksenalder".

Forventes afsluttet medio 2019.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet; Institut for Klinisk medicin.

Nuværende arbejdsplads
Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicin, Herning.

Vejleder
Professor, overlæge Johan Hviid Andersen (hovedvejleder).

Kontakt Per Høgh Poulsen

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. Publ. og Ph.D.-studerende.

Afhandling
"Safety and Functional Outcome of Anatomic Dual Mobility and Ceramic-on-Ceramic Acetabular Components."

Forventes afsluttet i marts 2022.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Maiken Stilling, lektor, læge, ph.d.

Medvejledere:
Kjeld Søballe, professor, overlæge, dr.med.
Inger Mechlenburg, lektor, fysioterapeut, ph.d., dr.med.
Stig Storgaard Jakobsen, overlæge, ph.d.

Arbejdsplads
Aarhus Universitetssygehus, Ortopædkirurgisk forskningsenhed.

Kontakt Peter Bo Jørgensen

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"High-intensity strength training in addition to standard non-surgical treatment in patients with knee osteoarthritis – a randomized controlled trial."

Forventes afsluttet i 2019.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik - Muskelfysiologi og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Vejledere
Hovedvejleder: Per Aagaard, Professor, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Søren Thorgaard Skou, Post.doc., Syddansk Universitet.
Henrik Morville Schrøder, Forskningsansvarlig Overlæge, Næstved Sygehus.
Mathias Wernbom, Post.doc., University of Gothenburg, Sverige.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og ergoterapien, Slagelse Sygehus, Næstved-, Slagelse- & Ringsted (NSR) Sygehuse, Region Sjælland.

Kontakt Pætur Mikal Holm

Ph.d.-afhandling
"Coordinated conservative and surgical care of patients with end-stage knee osteoarthritis: A pragmatic approach."

Forventes afsluttet i december 2019.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Bandholm

Medvejledere:
Anders Troelsen.
Michael Rathleff.

Nuværende arbejdsplads
Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.

Kontakt Rasmus Skov Husted

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Hvordan aktivitetsmålere kan anvendes til at motivere ældre til et øget fysisk aktivitetsniveau."

Forventes afsluttet 2020.

Uddannelsesinstitution 
Københavns Universitet.

Vejledere
Professor Henning Langberg (KU), professor Henning Boje (DTU) og lektor Carsten Juhl (SDU).

Nuværende arbejdsplads
Institut for folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Kontakt Rasmus Tolstrup Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Early initiated individualized physical training in newly diagnosed patients with multiple myeloma; effects on physical function, physical activity, quality of life, pain, and bone disease".

Forventes afsluttet i juli 2019.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: læge Niels Abildgaard.

Medvejledere:
Fysioterapeut Lisbeth Minet.
Sygeplejerske Mary Jarden.
Læge Ulf Christian Frølund.

Nuværende arbejdsplads
Reumatologisk afdeling, Ergo- og Fysioterapien, Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.

Kontakt Rikke Faebo Larsen

Fysioterapeut, master in medical sciences og ph.d-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Effect of early initiated training in patients with small vessel disease stroke."

Forventes afsluttet i 2017.

Uddannelsessted
Købenshavns Universitet.

Nuværende arbejdssted
Herlev Hospital.

Kontakt Rikke Steen Krawcyk

Fysioterapeut, Master i IKT og læring og ph.d.-studerende.

Ph.d-afhandling
"Innovative læreprocesser for professionsbachelorer på videreuddannelse. Målrettet videns- og praksisudvikling i grænselæringsfeltet mellem forskning, uddannelse og professionspraksis."

Forventes afsluttet 2014.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Arbejdsplads
University College Syddanmark.

Kontakt Rina Østergaard

Fysioterapeut, cand.scient.fys. og ph.d-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Exercise to Prevent Parastomal Bulging in Patients with an Entorostomy" 

Forventes afsluttet i august 2019 

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Vejledere
Hovedvejleder:
Thordis Thomsen, seniorforsker

Medvejledere:
Anders Vinther, forskningsfysioterapeut
Anne Kjærgaard Danielsen, seniorforsker
Ismail Gögenur, overlæge og professor

Nuværende arbejdsplads
Abdominalcentret, Rigshospitalet; Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital

Kontakt Rune Martens Andersen

Ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
“Individualized Physical Exercise Training and Enhanced Protein Intake During Rehabilitation of Elderly Citizens”

Forventes afsluttet i Januar 2023.

Hovedvejleder
Karen Søgaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense

Medvejledere
Louise Sandal, assistant professor, Institut for Idræt og Biomekaik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.
Nina Odgaard Nielsen, assistant professor, Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon, Næstved
Lars Holm, professor, School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham, UK

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
Center for Ernæring og Rehabilitering, Professionshøjskolen Absalon, Næstved & Roskilde

Sponsor
Danmarks Frie Forskningsfond
Danske Fysioterapeuters Fond for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling
Arla Foods AMBA

Kontakt Sanel Teljigovic

Fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Effekten af træning i smertecoping strategier til patienter med knæartrose med høj præoperativ Pain Catastrophizing."

Forventes afsluttet 2018.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, ph.d. Torben Bæk Hansen

Medvejledere:
Professor, ph.d., dr.med. Inger Mechlenburg
Lektor, ph.d. Maiken Stilling.

Nuværende arbejdsplads
Ergoterapi- og Fysioterapeutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.

Kontakt Sara Birch

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
”Evaluation and improvement of rest activity cycles and quality of rest in patients with severe acquired brain injury”

Forventes afsluttet i 2021.

Vejledere
Hovedvejleder: Iris Brunner, Associate Professor, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor, dr. med., ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Ole Kæseler Andersen, dr. scient, ph.d., Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden, Regionshospitalet Hammel Neurocenter Universitetsklinik for Neurorehabilitering, Hospitalsenhed Midt.

Kontakt Simon Svanborg Kjeldsen

Ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
The efficacy of low-load blood flow restricted resistance exercise in patients with knee osteoarthritis scheduled for total knee arthroplasty: A multicenter, randomized controlled trial

Forventes afsluttet i 2023.

Vejledere
Professor Inger Mechlenburg
Professor Per Aagaard
Læge, Ph.d. Mare Bagger Bohn

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens

Kontakt Stian Langgård Jørgensen

Fysioterapeut, cand, scient. fys. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
”The effect of total hip arthroplasty in direct comparison to progressive resistance training in patients with hip osteoarthritis (The PROHip-study)”

Forventes afsluttet i 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Søren Overgaard, overlæge, dr.med., forskningsleder, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Medvejledere:
Professor Inger Mechlenburg, fysioterapeut, dr.med., Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet 
Forskningsansvarlig fysioterapeut Kim Gordon Ingwersen, ph.d., Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus
Forskningsansvarlig fysioterapeut, Lone Ramer Mikkelsen, ph.d., Regionshospitalet  Silkeborg og Aarhus Universitet

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi,  Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus.

Kontakt Thomas Frydendal

Del eller udskriv artiklen