Fysioterapeuter i gang med en ph.d.

Her finder du en liste over fysioterapeuter i Danmark, der er i gang med en ph.d. inden for fysioterapi.

Har vi glemt nogen på listen?

Hvis du har kendskab til en fysioterapeut i Danmark, der er i gang

med en forskeruddannelse, men ikke optræder i oversigten, må du meget gerne skrive til Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent Michael Poulsen: mp@fysio.dk.

Læs mere om titler og akademiske grader

A

Ph.d.-afhandling
Back disorder and occupational workload

Forventes afsluttet i 2023

Hovedvejleder
Kim Rose Olsen, Professor, PhD, Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjensteforskning Syddansk Universitet

Medvejledere

  • Berit Schiøttz-Christensen, Forskningsleder, Professor, PhD, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
  • Karen Søgaard, Forskningsleder, Professor, PhD, Forskningsenheden Fysisk aktivitet og sundhed i arbejdslivet, Institut for Idræt og biomekanik og Klinisk institut, Syddansk Universitet
  • Christian Skovsgaard, PhD, Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjensteforskning Syddansk Universitet

Uddannelsesinstitution
Dansk Center for Sundhedsøkonomi, Institut for Sundhedstjensteforskning Syddansk Universitet

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"The feasibility and effects of low-load blood-flow restricted exercise  following spinal cord injury".

Forventes afsluttet i 2022.

Hovedvejleder
Helge Kasch, MD, PhD, Associate Professor, Forskningsansvarlig overlæge hos Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Medvejledere
Per Aagaard, MSc, PhD, Professor, Institut for Idræt og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet
Jakob Udby Blicher, MD, PhD, Associate Professor, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, Aarhus Universitet

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kontakt Anette Bach Jønsson

Fysioterapeut, cand.scient.techno-anthropology og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
“Telerehabilitation to maintain function and health: COPD patients on bike to Paris.”

Forventes afsluttet 2025.

Vejledere
Hovedvejleder: Ulla Møller Weinreich, ledende overlæge på lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital, ph.d., ass. professor
Medvejledere: Lars Pilegaard Thomsen, M.Sc. Biomed. Eng. Aalborg Universitet, ph.d., ass. professor.
Jane Andreasen, forskningsansvarlig terapeut i Aalborg Kommune, fysioterapeut, ph.d., ass. professor
Thorvaldur Skuli Palsson, konst. forskningsansvarlig terapeut, Aalborg Universitetshospital, ph.d., ass. professor.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Lungemedicinsk Forskningsenhed, Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Anna Stoustrup

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Early prediction of cerebral palsy in young infants - General movement assessment using a smart phone application".

Forventes afsluttet i 2024.

Uddannelsesinstitution
Lund Universitet

Nuværende arbejdsplads
Neurologisk afdeling, fysioterapi afsnittet, Hillerød Hospital.

Kontakt Annemette Brown

Fysioterapeut, Master of Public Health og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain".

Forventes afsluttet 2016.

Vejledere
Henning Langberg, professor, dr. med, Ole Steen Mortensen, overlæge, Ph.d, og Tom Petersen, forskningsfysioterapeut, Ph.d.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Nuværende arbejdsplads
Faglig konsulent for Dansk Selskab for Fysioterapi hos Danske Fysioterapeuter.

Kontakt Annette Fisker

B

Fysioterapeut, cand.scient.san., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Hjerterehabilitering til borgere med samtidig diabetes."

Forventes afsluttet i 2024.

Vejledere
Hovedvejleder: Thomas Maribo, Professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forskningsleder; DEFACTUM, Region Midtjylland
Medvejledere: Lars Hermann Tang, Klinisk lektor, IRS, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, Fysio- og ergoterapi, Region Sjælland.
Patrick Doherty, Professor, Department of Health Sciences, University of York.

Uddannelsesinstitution
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
DEFACTUM, Region Midtjylland.

Birgitte Bitsch Gadager på LinkedIn

Fysioterapeut, udviklingsansvarlig, Msc og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Development and preliminary testing of a patient-centered and evidence-based intervention for patients with Transient Ischemic Attack."

Forventet afsluttet 2025.

Hovedvejleder
Michael Skovdal Rathleff, Professor, Center for Almen Praksis, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Medvejledere
Boris Modrau, PhD, Neurolog, Forskningsansvarlig overlæge, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Jane Andreasen, Ph.d., Forskningsansvarlig udviklingsterapeut ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital og Lektor ved Institut or Folkesundhed, Aalborg Universitet.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Birgitte Hede Ebbesen

Fysioterapeut, ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Disability and physical activity in patients with polyneuropathy."

Forventes afsluttet i oktober 2025.

Vejledere
Hovedvejleder:
Tina Dysgaard, MD, overlæge og seniorforsker, Copenhagen Neuromuscular Center, Neurocenteret, Rigshospitalet

Medvejledere:
John Vissing, MD, Professor, Copenhagen Neuromuscular Center, Neurocenteret, Rigshospitalet
Mette Merete Pedersen, Fysioterapeut, ph.d., seniorforsker, Klinisk Forskningsafdeling, Amager og Hvidovre Hospital

Uddannelsessted
Københavns Universitet.

Nuværende ansættelsessted
Copenhagen Neuromuscular Center, Neurocenteret, Rigshospitalet.

Kontakt Britt Stævnsbo Pedersen

C

Cand. scient. san. og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
Titel: "Røde flag som screeningsmetode til opsporing af alvorlig sygdom i fysioterapipraksis"

Forventes afsluttet ultimo 2022.

Uddannelsesinstitution
Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

Arbejdsplads
Arbejdsmedicin – Universitetsklinik, Regionshospitalet Herning.

Kontakt Cecilie Rud Budtz

Fysioterapeut, MSc., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
“Counteracting Sarcopenia in Patients with Malignant Lymphoma undergoing Chemotherapy Treatment”.

Forventes afsluttet i november 2024.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor, Cand.cur., ph.d., Mary Jarden, Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet, Afdeling for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme, Models of Cancer Care Research Program, Rigshospitalet.
Medvejledere: Overlæge, dr.med., ph.d., Martin Hutchings, Afdeling for Blodsygdomme og Fase 1 Enheden, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet. Professor, overlæge, dr.med., ph.d., Charlotte Suetta,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital & Herlev og Gentofte Hospital,
CopenAge - Center for Klinisk Aldringsforskning, Københavns Universitet. Seniorforsker Jan Christensen, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Arbejdsplads
Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

Kontakt Charlotte Nørregaard Grønset

Charlotte Nørregaard Grønset på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende.

Ph.d-afhandling
"Low back pain during adolescence: highly prevalent but understudided."

Forventes afsluttet september 2023.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Michael Skovdal Rathleff (fysioterapeut, PhD).
Medvejledere: Kieran O'Sullivan (fysioterapeut, PhD)
Klinisk Professor Janus Laust Thomsen (Speciallæge i almen medicin, PhD).

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet og Fysioterapeutuddannelsen ved UCN i Aalborg.

Arbejdsplads
Aalborg Universitet.

Kontakt Christian Lund Straszek

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Predictors of physical activity levels in children and adolescents with cerebral palsy."

Forventes afsluttet november 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Anders Holsgaard-Larsen, Professor.
Medvejleder: Jens Troelsen, Professor.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, Klinisk Institut, SDU & Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH.

Kontakt Christina Esmann Fonvig

E

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
“Interactions between illness perceptions choice of treatments and treatment effects in common musculoskeletal disorders”.

Forventes afsluttet 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Marius Henriksen
Medvejleder: Professor Henning Bliddal

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Kontakt Elisabeth Ginnerup

Fysioterapeut, MPH og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Care Practices within the Field of Veteran Rehabilitation in the Danish Welfare State".

Forventes afsluttet oktober 2022.

Vejledere
Professor Mette Nordahl Svendsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab KU.
Associate professor Ulla Christensen, Institut for Folkesundhedsvidenskab KU.
Fysioterapeut og ph.d. Jan Christensen, Rigshospitalet.

Uddannelsesinstitution
Institut ved Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi

Kontakt Eva Krause

G

Fysioterapeut, cand.scient.san og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Multimorbidity, physical activity and the potential role of eHealth solutions."

Forventes afsluttet i oktober 2024.

Uddannelsesinstitution
Tilknyttet Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse og Institut for Idræt og Biomekanik. Indskrevet på Syddansk Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Søren T. Skou, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Medvejledere: Professor Lau C. Thygesen, Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.
Seniorforsker Lars H. Tang, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse.

Nuværende arbejdsplads
Institut for idræt og biomekanik, Syddansk Universitet og Fysio- og ergoterapeutisk afdeling Slagelse sygehus.

Kontakt Graziella Zangger

H

Fysioterapeut og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
Endnu ingen titel. Helle Andersens arbejde sigter på at udvikle en metode til måling af muskelømhed ved tryk og at afdække nogle af de mekanismer, der kan udvikle muskelsmerte (afhandlingen er endnu ikke afsluttet).

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet

Nuværende arbejdsplads
Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Kontakt Helle Andersen

Fysioterapeut, Cand.Scient.San. og ph.d.-studerende.

Afhandling
"Epidemiological strategies for adapting Disease Management Programs to older persons."

Forventes afsluttet 2017.

Vejledere
Hovedvejleder: Ove Andersen, Forskningschef, Ph.D
Medvejledere: Janne Petersen, Seniorforsker, Ph.d. og Thomas Quaade Bandholm, Seniorforsker, Ph.d.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital.

Kontakt Helle Gybel Juul-Larsen

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende

Ph.d-afhandling 
"Neuromuscular Electrical Stimulation in addition to exercise therapy in Acute Ischemic Stroke – A Randomized Clinical Trial".

Forventes afsluttet i juni 2021.

Hovedvejleder

  • Troels Wienecke, MD, PhD, afdelingsansvarlig overlæge, klinisk lektor, Nuerologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Denmark

Medvejledere

  • Søren Thorgaard Skou, Professor, PT, PhD, Næstved-Slagelse-Ringsted Syghuse og Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
  • Gert Kwakkel, Professor, PT, PhD, Department of Rehabilitation Medicine, Amsterdam University Medical Centre, Amsterdam, The Netherlands

Uddannelsesinstitution
Afdeling for neurovidenskab, Københavns Universitet

Arbejdsplads
Afdelingen for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse, og Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Region Sjælland

Kontakt Henriette Busk

J

Fysioterapeut, MSc., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Use of pain medication in youth elite athletes: a longitudinal mixed-methods study."

Forventes afsluttet i juli 2024.

Vejledere
Hovedvejleder: Jonas Bloch Thorlund, Ph.d, Professor, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Medvejledere: Merete Møller, PT, Ph.d, adjunkt, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Louise Kamuk Storm, Ph.d, lektor, Forskningsenheden for Learning & Talent in Sports, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Uddannelsesinstitution
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.

Kontakt Julie Kasten Rønne Pedersen 

Julie Kasten Rønne Pedersen på LinkedIn

K

Fysioterapeut, cand.scient. Idræt og Sundhed, ph.d. studerende.

Ph.d. afhandling
"Screening for non-copers to non-surgical treatment after ACL injury.”

Forventes afsluttet i 2024.

Uddannelsesinstitution
Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Vejledere
Hovedvejleder: Forskningsleder Claus Varnum, Overlæge, ph.d., klinisk lektor ved Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Medvejledere: Forskningsleder Bjarke Viberg, ph.d., klinisk lektor ved Ortopædkirurgisk afdeling, Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.
Forskningsansvarlig fysioterapeut Kim Gordon Ingwersen, ph.d. postdoc., Fysio- og Ergoterapi ved Sygehus Lillebælt. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Arbejdsplads
Ortopædkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus, Sygehus Lillebælt.

Kamilla Dessau Arp på LinkedIn

Ph.d.-afhandling
"Biological Age, Refinement and Implementation."

Forventes afsluttet i 2021.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Jørn Wulff Helge, Professor, Ph.d.

Medvejledere:
Flemming Dela, Professor, MD.DMSci.
Kaj-Åge Henneberg, Assoc. Professor.

Nuværende arbejdsplads
Xlab, Center for Healthy Aging, BMI.

Kontakt Karina Louise Skov Husted

Fysioterapeut, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling

“Late-term shoulder pain and shoulder function after breast cancer surgery. Clinicoepidemiological and socioeconomic aspects of physiotherapeutic rehabilitation, and the effect of specialized diagnosing and physiotherapeutic intervention”.

Forventes afsluttet i 2022.

Uddannelsesinstitution

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet (SDU)

Vejledere

Hovedvejleder:

Hans B. Rahr, dr.med., ledende overlæge på Organ- og Plastikkirurgisk afdeling ved Sygehus Lillebælt – Vejle, forskningslektor ved Syddansk Universitet.

Medvejledere:

Marianne D. Lautrup, overlæge, ph.d., Organ- og Plastikkirurgisk afdeling, Sygehus Lillebælt – Vejle.

Kim Gordon Ingwersen, ph.d., postdoc, forskningsansvarlig fysioterapeut på Fysio- og Ergoterapi ved Sygehus Lillebælt – Vejle. Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Bodil B. Noe, sygeplejerske, ph.d., lektor på Institut for Sundhedsuddannelser og Forskning, Innovation, Udvikling ved University College Syd (UC SYD), ekstern lektor på sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads

Fysio- og Ergoterapi, Sygehus Lillebælt – Vejle.
Forskning og Udvikling, University College Syd (UC SYD) – Haderslev.

Kontakt Kim Michéle Feder 

Fysioterapeut, master of science og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Physical activity focused on supervision of gross motor function, daily activities and self-reported quality of life in children and youth with cerebral palsy."

Forventes afsluttet i december 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Bjarne Møller-Madsen, MD, DMSci, Clincical Professor.
Medvejledere: Ole Rahbek, MD, PhD, Associate Professor og Thomas Maribo, PT, PhD, Associate Professor.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitetshospital.

Nuværende arbejdsplads
Department of Children's Orthopaedics, Aarhus University Hospital.

Kontakt Kirsten Nordbye-Nielsen

L

Fysioterapeut og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Objectively-measured physical activity patterns and associated health parameters in multimorbidity - a population-based study".

Forventes afsluttet i oktober 2023.

Uddannelsesinstitution
Tilknyttet Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse og Sjællands Universitetshospital. Indskrevet på Syddansk Universitet.

Hovedvejleder
Professor Søren Thorgaard Skou, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

Medvejledere
Professor Anders Grøntved, Forskningsenhed for Exercise Epidemiology, Center of Research in Childhood Health (RICH)Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Seniorforsker Lars Hermann Tang, Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse

Kontakt Lars Bo Jørgensen

Fysioterapeut, cand. scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Characteristics of the lumbo/pelvic area in gait and functional movements".

Forventes afsluttet i oktober 2019.

Uddannelsesinstitution
Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Vejledere
Thomas Graven-Nielsen, DMSc, PhD, Professor og PhD-programansvarlig, PhD-skolen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst.

Kontakt Lars Henrik Larsen

Fysioterapeut, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Oplevelsen af en Empowerment-orienteret praksis målrettet ældre med et akut hoftenært lårbensbrud."

Forventes afsluttet den 15.1.2024

Vejledere
Hovedvejleder: Bjarke Viberg, ph.d., afdelingslæge, lektor, forskningsleder, Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus.
Medvejledere: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsleder, professor, ph.d., Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU.
Inge Hansen Bruun, Forsknings- og udviklingsterapeut, ph.d. postdoc Sygehus Lillebælt, Kolding.
Heidi Klakk, Docent, ph.d. og fysioterapeut, Forskningscenter for Sundhedspraksis, UC SYD.

Uddannelsesinstitution
Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Nuværende arbejdsplads
Sygehus Lillebælt, Kolding & UC Syd, fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt Lars Tobiesen Pedersen

 

Fysioterapeut, master of science, og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling

"From diagnosis to treatment in patients with femoroacetabular impingement syndrome: Effect of exercise-based treatment and outcomes after hip arthroscopic surgery".

Forventes afsluttet januar 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Per Hølmich
Medvejledere: Kristian Thorborg, Joanne Kemp, Michael Reiman

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Nuværende arbejdsplads
Sports Orthopedic Research Center – Copenhagen (SORC-C), Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Kontakt Lasse Ishøi

Fysioterapeut, cand.scient. i fysioterapi, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
“Patient-Reported Outcome Measures in patients undergoing treatment for knee or hip osteoarthritis – Improving the interpretation using a mixed-methods approach.”

Forventes afsluttet i april 2024.

Vejledere
Hovedvejleder: Anders Troelsen, Professor, Ph.d. Dr.med., Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH), Ortopædkirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital Hvidovre.
Medvejleder: Lina Holm Ingelsrud, Seniorforsker, Ph.d., Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH), Ortopædkirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital Hvidovre.

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin.

Nuværende arbejdsplads
Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH), Ortopædkirurgisk Afdeling, Københavns Universitetshospital Hvidovre.

Kontakt Lasse Kindler Harris 

Lasse Kindler Harris på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Forebyggelse af funktionsevnetab og genindlæggelser hos akutindlagte ældre skrøbelige medicinske patienter. Udvikling og evaluering af en kompleks intervention".

Forventes afsluttet 2024.

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Hovedvejleder
Jane Andreasen, Ph.d., Forskningsansvarlig udviklingsterapeut ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital og Lektor ved Institut or Folkesundhed, Aalborg Universitet.

Medvejledere
Mette Holst, Ph.d., Forskningsleder for Klinisk Ernæring ved Aalborg Universitetshospital og Lektor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Morten Villumsen, Ph.d., Specialkonsulent ved Aalborg Kommune

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Specialeansvarlig fysioterapeut, master i rehabilitering, ph.d. studerende.

Ph.d. afhandling
"The effect of optimizing oxygenation in hypoxemic respiratory failure."

Forventes afsluttet foråret 2024.

Vejledere
Elisabeth Westerdal, PT, PhD, associate professor, Örebro University, Sweden.
Morten Tange Kristensen, PT, PhD, professor, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital University of Copenhagen, Denmark.
Barbara Cristina Brocki, PT, PhD, Aalborg University Hospital, Denmark.
Ejvind Frausing Hansen, MD. Hvidovre Hospital, Denmark.

Uddannelsesinstitution
Örebro Universitet, Sverige.

Arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Hvidovre Hospital.

Kontakt Linette Marie Kofod

Linette Marie Kofod på LinkedIn

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende pr. 1. september 2019

Ph.d.-afhandling
”The effect of PAO followed by progressiveresistance training versus progressive resistance training in patients with Hip dysplasia. A randomized controlled trial.”

Forventes afsluttet januar 2026.

Vejledere
Professor Inger Mechlenburg
Lektor Ulrik Dalgas
Lektor Stig Storgaard Jacobsen

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

Kontakt Lisa Cecilie Urup Reimer

Ph.d. afhandling
"The future of weight bearing standing frames."

Forventes afsluttet juli 2025.

Vejledere
Hovedvejleder fra Universitetet, Anders Holagaard-Larsen, Professor, PhD
Medvejleder fra Universitetet, Charlotte Skau Pawlowski, Accosiate Professor
Hovedvejleder fra virksomhed, Helle Mätzke Rasmussen, PhD, PT
Medvejleder fra virksomhed, Rasmus Teilmann

Uddannelsesinstitution
Syddanske Universitet.

Arbejdsplads
R82 A/S og indskrevet ved Syddanske Universitet med tilknytning til Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Klinisk Institut, SDU og Otropædkirurgisk afdeling, OUH.

Kontakt Lærke Krarup

M

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Strengthening young adult cancer survivors’ participation in everyday activities: Development and feasibility of a rehabilitation programme".

Forventes afsluttet i 2023

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Sundhedsfaglige Fakultet, Syddansk Universitet

Hovedvejleder
Professor Karen la Cour, ergoterapeut og ph.d., REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitets Hospital, Syddansk Universitet

Medvejleder
Post. doc. Marc Sampedro Pilegaard, ergoterapeut og ph.d., REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitets Hospital, Syddansk Universitet og Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi  (FiA), Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

Professor May Aasebø Hauken, sygeplejerske og ph.d., Center for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen

Nuværende arbejdsplads
REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Odense Universitets Hospital, Syddansk Universitet

Kontakt Maria Aagesen

Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Diagnostik af pneumoni på Akutmodtagelsen – klinisk karakteristik, inflammationsmarkører og point-of-care-tests."

Forventes afsluttet 31. august 2023.

Vejledere
Hovedvejleder: Assisterende Professor Helene Skjoet-Arkil, Akutcenter FAM, Sygehus Sønderjylland, IRS, SDU.
Medvejledere: Professor Christian Backer Mogensen, Akutcentret, Sygehus Sønderjylland, IRS, SDU.
Dr. Flemming Rosenvinge, Klinisk Mikrobiologisk afd., Odense Universitetshospital.
Biokemiker, Ph.d. Thor Aage Skovsted, Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet, IRS, Sygehus Sønderjylland.

Nuværende arbejdsplads
Fælles Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland, Fokuseret Forskningsenhed i Akutmedicin, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Kontakt Mariana Bichuette Cartuliares

 

Fysioterapeut, MHSc ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling

“Early progressive exercise to improve outcome in patients with Achilles tendon rupture”

Forventes afsluttet i 2020

Uddannelsesinstitution
Aalborg Universitet, Klinisk Institut

Vejledere
Hovedvejleder: Michael Skovdal Rathleff, Lektor, PhD, fysioterapeut, Aalborg Universitetshospital
Medvejledere: Inge Lunding Kjær, Specialeansvarlig overlæge, Aalborg Universitetshospital
Karin Grävare Silbernagel, Lektor, PhD, PT, University of Delaware USA

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi afdeling samt Ortopædkirurgisk afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital

Kontakt Marianne Christensen

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Enhancing Innovative Competences in the Danish Health Care Sector - A Mixed Methods Study"

Forventes afsluttet 2021.

Uddannelsesinstitution 
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Vejledere
Hovedvejleder: Helle Alsted Søndergaard, Associate Professor, Ph.D., Institut for Virksomhedsledelse,  Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Medvejledere:
Mette Terp Høybye, Lektor, Antropolog, ph.d., Center for Planlagt Kirurgi.
Martin Svoldgaard Vesterby, Læge, ph.d., INNO-X Healthcare, Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt.

Kontakt Mie Østergaard

Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d.-studerende

Ph,d.-afhandling
"Empowerment in stroke rehabilitation and everyday life – development, test and evaluation of an ICT-solution supporting coherent person-centred rehabilitation."

Forventes afsluttet 31. maj 2023.

Vejledere
Hanne Kaae Kristensen (SDU, UCL).
Charlotte Ytterberg (Karolinska).
Susanne Guidetti (Karolinska).

Uddannelsesinstitution
SDU, klinisk institut.

Nuværende arbejdsplads
UC Syd, fysioterapeutuddannelsen.

Kontakt Mille Nabsen Marwaa

Mille Nabsen Marwaa på LinkedIn

Fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Body-weight-unloading robot for improving motor function disorders in young adults with cerebral palsy – a study on feasibility and proof of concept."

Forventes afsluttet marts 2024.

Vejledere
Hovedvejleder: Anders Holsgaard-Larsen, Professor
Medvejledere: Anders Steengaard Sørensen.
Gitte Rasmussen, Professor.
Per Aagaard, Professor.

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, Klinisk Institut, SDU & Ortopædkirurgisk Afdeling, OUH.

Kontakt Morten Lynggaard Pedersen

N

Fysioterapeut, ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Force-velocity-power profiling - implications for ballistic performance and individualized training."

Forventes afsluttet i efteråret 2021.

Vejleder
Lars Nybo, professor, Københavns Universitet.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Københavns Universitet.

Kontakt Nicklas Junge

Fysioterapeut, cand.scient.san.publ. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Predictors of cardiorespiratory fitness in cardiac patients participating in cardiac rehabilitation".

Forventes afsluttet primo 2019.

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Vejledere
Eva Prescott og Hanne Rasmussen.

Nuværende arbejdsplads
Hjerteafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Kontakt Nicolai Mikkelsen

P

Fysioterapeut, Cand. Scient. San. Publ. og Ph.D.-studerende.

Afhandling
"Safety and Functional Outcome of Anatomic Dual Mobility and Ceramic-on-Ceramic Acetabular Components."

Forventes afsluttet i marts 2022.

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet.

Vejledere
Hovedvejleder: Maiken Stilling, lektor, læge, ph.d.

Medvejledere:
Kjeld Søballe, professor, overlæge, dr.med.
Inger Mechlenburg, lektor, fysioterapeut, ph.d., dr.med.
Stig Storgaard Jakobsen, overlæge, ph.d.

Arbejdsplads
Aarhus Universitetssygehus, Ortopædkirurgisk forskningsenhed.

Kontakt Peter Bo Jørgensen

Fysioterapeut, cand, scient. san. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"INTERACT- Integrative Neuromuscular Training in Adolescents and Children Treated for Cancer– a Multicenter Randomized Controlled Trial".

Forventes afsluttet i 2024.

Vejledere
Seniorforsker Hanne Bækgaard Larsen, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Professor Klaus Gottlob Müller, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet
Seniorforsker Jan Christensen, Afdeling for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet.
Martin Kaj Fridh, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet

Uddannelsesinstitution
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Nuværende arbejdsplads
Afdeling for Ergo- og Fysioterapi samt Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet.

Kontakt Peter Schmidt-Andersen

R

Fysioterapeut, MSc, PT og ph.d-studerende.

Ph.d.-afhandling
"Delayed loading following repair of ruptured Achilles tendon – a randomized controlled trial"

Forventes afsluttet i 2022.

Hovedvejleder
Professor S. Peter Magnusson, Department of Clinical Medicine

Medvejledere
Professor Michael Krogsgaard, Department of Orthopaedic Surgery, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Professor Michael Kjær, Institute of Sports Medicine Copenhagen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Uddannelsessted
Købenshavns Universitet.

Nuværende arbejdssted
Bispebjerg Hospital.

Kontakt Rikke Høffner

Fysioterapeut, Master i IKT og læring og ph.d.-studerende.

Ph.d-afhandling
"Innovative læreprocesser for professionsbachelorer på videreuddannelse. Målrettet videns- og praksisudvikling i grænselæringsfeltet mellem forskning, uddannelse og professionspraksis."

Forventes afsluttet 2014.

Uddannelsesinstitution
Syddansk Universitet.

Arbejdsplads
University College Syddanmark.

Kontakt Rina Østergaard

S

Ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
"Individualized treatment of knee osteoarthritis - Unravelling treatment pathways and predicting treatment outcomes"

Forventes afsluttet i februar 2023

Hovedvejleder
Professor Anders Troelsen

Medvejledere
Seniorforsker Lina Holm Ingelsrud
Professor Søren Thorgaard Skou
Associate Professor Henrik Morville Schrøder
Professor Susanne Reventlow
Klinisk Professor Thomas Bandholm

Uddannelsesinstitution
Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Klinisk Medicin.

Nuværende arbejdsplads
Clinical Orthopaedic Research Hvidovre (CORH), Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Fysioterapeut, cand.scient.fys., ph.d.-studerende.

Ph.d.-afhandling
"MONitoring Sedentary behaviour in patients with DIAbetes mellitus and Stroke: an intervention study using Mixed Methods (MONS-DIAS)."

Forventes afsluttet januar 2025.

Vejledere
Troels Wienecke, MD, PhD
Specialeansvarlige overlæge, Neurovaskulært Center, N80 Overlæge, MD, Ph.d., Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Trine Hørmann Thomsen, RN, MScN, Ph.d.
Klinik for Bevægeforstyrrelser, Smerteklinikken/ CRPS klinikken, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Rigshospitalet Glostrup og Parkinsonforeningen.

Udannelsesinstitution
Neurologisk afdeling og Ergo- og fysioterapien, Reumatologisk afdeling Sjællands Universitetshospital. Indskrives på Københavns Universitet.

Nuværende arbejdsplads
Sjællands Universitetshospital Roskilde, Neurologisk Afdeling.

Kontakt Stefan Sjørslev Bodilsen

Fysioterapeut, cand.scient.fys og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
“A pain free life as a musician. -Preventive initiatives among violinists to change their workload demands”

Forventes afsluttet i september 2023.

Hovedvejleder
Karen Søgaard, Professor, Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense

Medvejledere
Lotte Nygaard Andersen, associated professor, PhD. Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark.

Helene M. Paarup, MD, PhD. Department of Clinical Immunology, Odense University Hospital, Denmark.

Lars Brandt, MD, PhD. Department of Occupational and Environmental Medicine, Odense, Denmark.

Uddannelsesinstitution
Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Nuværende arbejdsplads
Forskningsenheden: Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet, Institut for Idræt og Biomekanik, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense.

Sponsor
Helsefonden

Axel Muusfeldts fond

Region Syddanmark

SDU’s stipendiat

Kontakt Stephanie Mann

Ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
The efficacy of low-load blood flow restricted resistance exercise in patients with knee osteoarthritis scheduled for total knee arthroplasty: A multicenter, randomized controlled trial

Forventes afsluttet i 2023.

Vejledere
Professor Inger Mechlenburg
Professor Per Aagaard
Læge, Ph.d. Mare Bagger Bohn

Uddannelsesinstitution
Aarhus Universitet

Nuværende arbejdsplads
Regionshospitalet Horsens

Kontakt Stian Langgård Jørgensen

T

Fysioterapeut, cand, scient. fys. og ph.d.-studerende

Ph.d.-afhandling
”The effect of total hip arthroplasty in direct comparison to progressive resistance training in patients with hip osteoarthritis (The PROHip-study)”

Forventes afsluttet i 2022.

Vejledere
Hovedvejleder: Professor Søren Overgaard, overlæge, dr.med., forskningsleder, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet

Medvejledere:
Professor Inger Mechlenburg, fysioterapeut, dr.med., Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet 
Forskningsansvarlig fysioterapeut Kim Gordon Ingwersen, ph.d., Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus
Forskningsansvarlig fysioterapeut, Lone Ramer Mikkelsen, ph.d., Regionshospitalet  Silkeborg og Aarhus Universitet

Uddannelsesinstitution
Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Nuværende arbejdsplads
Fysio- og Ergoterapi,  Sygehus Lillebælt – Vejle Sygehus.

Kontakt Thomas Frydendal

Del eller udskriv siden

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671