Børnefysioterapi: Hvordan øger vi anvendelsen af standardiserede målemetoder?

DEBAT // Diskussion af de faglige og fagpolitiske muligheder for at fjerne barriererne og øge anvendelse af standardiserede målemetoder blandt børnefysioterapeuter i Danmark.

En spørgeskemaundersøgelse omkring danske børnefysioterapeuters anvendelse af test- og målemetoder viste en meget varieret anvendelse af standardiserede målemetoder.

En forandring i situationen vil kræve, ifølge studiet, et øget fagpolitisk fokus på området målemetoder, øgede ressourcer til efter- og videreuddannelse inden for pædiatriske målemetoder, et øget fokus på arbejdspladsen om værdien og prioriteringen af at effektmåle, og videreudvikling af standardiserede måleredskaber til børn med svære fysiske, psykiske og kognitive funktionsnedsættelser.

I debatten drøftes de faglige og fagpolitiske muligheder for at fjerne barrierne og øge anvendelse af standardiserede målemetoder blandt børnefysioterapeuter i Danmark til glæde for børnene, terapeuterne og faget med udgangspunkt i følgende fokuserede spørgsmål:

  1. Hvad er den bedste måde at lære og implementere en ny målemetode på en arbejdsplads? Hvilken hjælp har du brug for?
  2. Hvordan kommer du videre, hvis du ikke kender til en relevant målemetode til en gruppe børn, som du arbejder med?
  3. Hvordan kan vi sikre, at vores ledelse har større fokus på og forståelse for målemetoder?
  4. Hvordan kan Danske Fysioterapeuter hjælpe vores speciale med at arbejde videre med emnet standardiserede målemetoder?

Debatten bliver indledt af et kort oplæg fra adjunkt og ph.d. Derek Curtis omkring studiet, og debatten modereres af Michelle Stahlhut, som er specialist i pædiatrisk fysioterapi og ph.d.-studerende.

Debatten er arrangeret af Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Del eller udskriv siden