Poster-præsentationer

På fagkongressen kunne man opleve over 50 poster-præsentationer. En del af præsentationerne kan du hente her.

Postergruppe A - Neurologi

Jørgen Roed Jørgensen - Ny potentiel konditest til personer med apopleksi

Christian Riberholt - Intravenous saline administration in patients with severe acquired brain injury and orthostatic intolerance for tilt-table mobilization

Hanne Pallesen - A novel health professional-led stroke self-management intervention - an evaluation study

Mette Vig Østergaard og Line Bjerre Sørensen - Udviklingsprojekt, balancehold til patienter med erhvervet hjerneskade

Michelle Bærentzen - Fysisk træning af unge med træthed efter erhvervet hjerneskade

Postergruppe B - Ledelse og uddannelse

Elsebeth Hovmøller - Hvilken læringsmæssig betydning har det for fysioterapeutstuderende, at der etableres autentiske settings med patienter/borgere i teoriundervisningen?

Lene Duus - Tabletteknologi fysioterapi - et pædagogisk redskab i klinisk undervisning

Lene Duus - Innovation-camp as method in health education - a study of inter-discipline, learning and participation

Postergruppe C - Geriatri

Caspar Hansen - Predictors of basic mobility skills at discharge in 235 patients with hip fracture 

Caspar Hansen - The Cumulated Ambulation Score as a predictor of mortality or readmission in 220 patients with hip fracture

Katrine Storm Piper - Prevalence of Sarcopenia in a Danish geriatric outpatient population

Niklas Grundt Hansen - Exercise interventions for treating sarcopenia - a systematic review and meta-analysis of controlled trails

Postergruppe D - Muskulosketal

Bibi Heiberg - Is a biopsychosocial guideline useful as a decision tool selecting neck patients for group-based intervention? 

Kasper Ussing - Cognitive functional therapy for the management of a 36 y/o female with persistent back pain and Modic change type 1

Lars Henrik Larsen - Running biomechanics changed after 4 weeks running with increased running step rate

Lars Henrik Larsen - Experimental study: The impact of a novel wheelchair driving device on shoulder muscle activity during forward and reverse wheelchair propulsion

Lars Henrik Larsen - Are obese children able to exercise with high training intensity?

Postergruppe E - Hjerte- og lungefysioterapi

Jannie Rhod Bloch-Nielsen - 7 versus 12 weeks of exercise in hospital based COPD rehabilitation. Does it make a difference?

Elisabeth Bomholt Østergaard - Barriers and motivational factors towards physical activity in COPD - an interview based piltot study

Linette Marie Kofod - Maximal inspiratory pressure in patients with COPD

Karen Hjerrild Andreasson - Dysfunctional breathing - extent of screening and treatment in Denmark 2016, an exploratory survey

Karen Hjerrild Andreasson - Evaluering af opgaven at etablere og gennemføre et interventionsstudoe som tværregionalt multicenter-RCT

Postergruppe F - Faglig udvikling

Charlotte Petersen - LAKS, Lige adgang i kommunale sundhedstilbud

Vivi Toftegaard Pedersen - Patientinddragelse i udarbejdelsen af genoptræningsplaner. Foventninger hos patienter og refleksioner blandt terapeuter

Trine Knudsen - Evaluering af LIVA  - en digital platform til borgere med livsstilsygdomme - en Model of Assessment of Telemedicine (MAST) evaluering

Maria Jacobsen - Kvalitetsudvikling i kommunal rehabilitering til borgere med lænderygsmerter - et tværsektorielt evalueringsprojekt

Tina Kaae Holm - Udviklingsprojekt om fysioterapi som en del af en kommunal beskæftigelsesrettet indsats

Postergruppe G - Neurologi 

Sigrid Lo Fangel - How to move? Quadriceps muscle activity, weight-loading and patient experiences during two different pivot transfers in subacute stroke patients

Christian Dahl Blumenberg - Implementering af Graded Repetitive Arm Supplementary Program (GRASP) - på Center for Hjerneskade - et casestudie

Katrine Lyders Johansen - Move it to improve it (Mitii) - betydning af virtual reality for træning af patienter med apopleksi. En eksplorativ interviewundersøgelse

Irene Conradsen - Prædiktionsevne af Motor Assessment Scale (MAS) på udskrivelsesdestinationen efter indlæggelse med apopleksi

Henriette Busk - Neuromuskulaer elektrisk stimulation af underekstremitet i den akutte fase efter blodprop i hjernen (NESA) - et kvalitativt og kvantitativt piltotprojekt

Postergruppe H - Onkologi og faglig udvikling

Nana Rolving - Udvikling og evaluering af et rehabiliteringsprogram til kvinder med oplevede symptomer efter HPV vaccination

Christopher Neale - Bækkenbundstræning gavner mand, som har udviklet afføringsinkontinens efter operation for endetarmskræft- et case studie

Helle Østergaard - Life with and after cancer - an interprofessional development project

Stina Bie Kjær - Oplevelser med anvendelse af kompressionsarmstrømpe - interviews med kvinder med brystkræftrelateret lymfødem af arm

Postergruppe J - Hjerte- og lungefysioterapi

Anne Grøndahl Poulsen - Det er sgu mit liv! En kritisk psykologisk analyse af hjerterehabilitering og betydningen af hjerterehabiliteringens betingelser har for deltagernes daglige livsførelse

Rikke Gottlieb - Akupunktur som smertebehandling til patienter med postoperative smerter efter sternotomi - et prospektivt piltoprojekt

Anette Fjerbæk - Ændringer i lungevolumina og -funktion fra liggende til siddende stilling to til tre dage efter hjerteoperation

Birgitte Laier Bitsch - Learning and coping strategies in cardiac rehabilitation - one-year effect on return to work: a randomised controlled trial

Postergruppe K - Pædiatri

Hanne Christensen - Fysisk bevægelse for alle børn i folkeskolen

Tina Borg Bruun - Kvalitetsudvikling af medlemsbladet 'Børn i fysioterapi'

Derek John Curtis -Fysioterapeuters erfaringer med standardiserde målemetoder i pædiatrien

Derek John Curtis - Reliability of the Danish translation of the Trunk Control Measurement Scale (TCMS-DK)

Lars Henrik Larsen - Are obese children able to exercise with high training intensity

Postergruppe L - Balance og smerte 

Uffe Læssøe - Kropsbevidsthed - ensidig sensorisk stimulation påvirker midtlinjefornemmelsen

John Brincks - The Six Spot Step Test is a reliable measure of balance during walking in persons with Parkinson disease

Lotte Krøll - The effect of aerobic exercise for migraine and co-eisting tension-type headache and neck pain. A randomized controlled, clinical trial

Tobias Kaarsbo - Kognitiv adfærdsterapi kombineret med fysisk træningsterapi til borgere med længerevarende generaliserede smerter: En systematisk litteraturgennemgang og metaanalyse

Julie Veronika Lade - Influence of Virtual Reality Optic Flow Stimulation on postural control in children

Postergruppe M - Muskulosketal 

Ann Christine Bodilsen - Modificeret Shoulder Pain and Disability Index (mSPADI) i kommunal genoptræning af borgere med atroskopisk subakromiel dekompression (ASD) og humerusfraktur (HR)

Johan Riisgaard Laursen - Association mellem erfaringsgrundlag og patientrapporteret effekt med udgangspunkt i praksis, baseret på retningslinjerne for 'Godt Liv med Artrose i Danmark'

Birgit Skoffer - Efficacy of pre-operative progressive resistance training in patients undergoing total knee arthroplasty - 12 month follow-up

Ditte Harrington - Knowledge, use and implementation of National Clinical Guidelines in community-based rehabilitation. A cross-sectional survey

Lars Paarup - Modifiable predictors for impression of change and acceptable symptom state among musculosketal disorders in physical therapy - prospective cohort study