Motivationsarbejdet – hvor meget må fysioterapeuten bestemme?

DEBAT // Danske Fysioterapeuters Etiske Råd inviterer til refleksion og diskussion af arbejdet med motivation – med oplæg fra psykolog Dorthe Birkmose.

Når man arbejder med andres motivation, så befinder man sig i et etisk minefelt.
Der er en konstant risiko for, at man kommer til at overskride menneskets grænser for, hvad man må blande sig i og mene noget om. Fysioterapeutens evige refleksion bag enhver anbefaling, rådgivning og behandling kredser om afvejningen af, hvor styrende man må være.

Svarene findes i praksis på et kontinuum, hvor det ikke-dirigerende motivationsarbejde ligger midt mellem det styrende og laissez faire.

Mennesket er ikke særlig konsekvensberegnende, men det er fysioterapeuten nødt til at være. Når man indimellem vurderer, at man ved bedst og derfor har pligt til at styre og bestemme over et andet menneske, så kræver det en konsekvensberegning.

Spørgsmålet er: Hvad lærer dette menneske af at blive styret og bestemt over (og måske endda føler sig tvunget eller manipuleret) af fysioterapeuten? Når man bestemmer over et andet menneske, så risikerer man nemlig at skabe enten modstand eller indlært hjælpeløshed.

Sessionen vil kredse om refleksionsspørgsmålet ”Hvor meget må vi bestemme?”.
Fokus vil være på en beskrivelse af modstand og indlært hjælpeløshed som de vigtigste teoretiske begreber for det praktiske motivationsarbejde.

Oplægsholder

Dorthe Birkmose, cand.psych., forfatter og foredragsholder. Hun har skrevet etik-bogen ”Når gode mennesker handler ondt”.

www.dorthebirkmose.dk

Moderator: Brian Errebo-Jensen, formand for Danske Fysioterapeuters Etiske Råd

Del eller udskriv siden