Digitalt understøttet genoptræning (DUG) – hvor er vi og hvor skal vi hen?

WORKSHOP // Ud fra workshopdeltagernes erfaringer og Københavns Kommunes borgeroplevede og terapeutoplevede erfaringer med DUG, skal vi prøve at komme et skridt nærmere fysioterapeuternes ønsker til fremtidens DUG.

Efter flere år med test og afprøvninger, med OPI projekter og VTV vurderinger, har Københavns Kommune nu i to år haft DUG som en ”skal-ydelse” til flere målgrupper. På baggrund af de erfaringer og med inddragelse af deltagerne kommer vi rundt om følgende:

  • Implementering: Vi præsenterer vores model for understøttelse og implementering, og derefter lægges op til debat om, hvordan DUG bliver en naturlig del af den fysioterapeutiske opgavevaretagelse.
  • Målgrupper: Vi præsenterer data for vores målgrupper og lægger op til deling af deltagernes erfaringer. Derefter følger debat om, hvad vi kræver som vidensgrundlag inden vi skalerer DUG til nye målgrupper.
  • Borgerne: Vi oplever at borgerne er tilfredse, at de bliver motiverede til træning, men der er også andet på spil for borgerne: Hvem er autoriteten? Maskinen? Med udgangspunkt i et kvalitativt studie gennemført i Københavns Kommune kommer vi lidt dybere ned i borgernes oplevelser end tilfredshed.
  • Teknologien: Vi bliver tilbudt de samme teknologier som for fem år siden. Er det en myte, at det går stærkt med den teknologiske udvikling? Skal vi fortsat prøve at finde anvendelse for det vi bliver tilbudt eller er der en anden vej, hvor vi kan udvikle den teknologi som vi har brug for. Og hvordan skal den fungere?

Oplægsholdere

  • Lars Damkjær, fysioterapeut og chefkonsulent, afdeling for Rehabilitering, Københavns Kommune
  • Peter Rousing Oberländer, fysioterapeut og implementeringskonsulent, afdeling for Rehabilitering, Københavns Kommune

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden