Klinisk bevægelsesanalyse - subjektive og objektive analysemetoder i relation til muskuloskeletale problematikker

WORKSHOP // Fokus på funktionsundersøgelse og bevægelsesanalyse i relation til komplekse muskuloskeletale problemstillinger og illustration af udfordringer, metoder og innovative tilgange i progressiv klinisk praksis og forskning.

Trods WCPT's definition af BEVÆGELSE som det centrale fokus i fysioterapi, nedprioriteres bevægelse og funktion ofte i klinisk muskuloskeletal undersøgelse for mere vævsstrukturelle tilgange.

Observationer fra praksis og vurdering af forskningen tyder på, at mangel på viden, kompetencer og anvendelige modeller i klinisk praksis udfordrer analyse af motorisk kontrol og mekanisk belastning som primære eller mulige årsager til udviklingen af en række muskuloskeletale belastnings- og smerterelaterede problematikker.

Der tages afsæt i en overbelastningsskadet løber, og deltagerne inddrages i en fælles klinisk ræsonneringsproces gennem case-arbejde med subjektive og objektive analyser af subjektive og objektive kliniske parametre.

Deltagernes vurderinger inddrages gennem app-teknologi og dialog, og der vises data fra Bevægelaboratoriet, UCN Fysioterapeutuddannelsen, til at understøtte analyser og facilitere diskussion af:

  • Udfordringer og styrker af bevægelses- og funktionsrelaterede kliniske undersøgelser.
  • Sammenhænge og divergenser i subjektive og objektive metoder.
  • Konkret praksisudvikling og barrierer for denne.

Oplægsholder

  • Lars Henrik Larsen, ph.d.-studerende ved Center for Sansemotorisk Interaktion, Aalborg Universitet
Del eller udskriv siden