Fysioterapi til patienter med PTSD - psykiatri eller somatik?

SYMPOSIUM // Få mere viden om PTSD og de kropslige problemstillinger, der knytter sig dertil, herunder samtidig somatisk sygdom og smerter samt PTSD i et arbejdsrelateret perspektiv.

Det er velkendt, at mennesker, der har været udsat for traumatiske begivenheder efterfølgende kan udvikle post traumatisk stress disorder (PTSD). Der er en stigende anerkendelse af, at forskellige livsbegivenheder kan være traumatiserende, eksempelvis begivenheder i relation til arbejde – såkaldt arbejdsrelateret PTSD.

Mennesker med PTSD har et generelt forøget arousal-niveau og som følge heraf en række kropslige gener og symptomer. Det drejer sig typisk om søvnløshed, påvirket respiration og forøget muskulær spænding, med heraf følgende ændret bevægefunktion og kroniske smerteklager. Nyere forskning viser desuden, at mennesker med PTSD har en øget forekomst af samtidig somatisk sygdom sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Det er sandsynligt, at fysioterapeuter, uanset hvor i sundhedsvæsenet de arbejder, møder mennesker med PTSD, og det er derfor vigtigt at have en grundlæggende viden om PTSD og behandling heraf.

Speakers

 • Lene Nyboe, fysioterapeut, PhD, Forskningsenheden for Depression og Angst og Klinik for PTSD, AUH, Risskov
 • Samuel Olandersson, fysioterapeut, Klinik for PTSD, AUH, Risskov
 • Lissi Thomsen Rimmen, fysioterapeut, Klinik for PTSD, AUH, Risskov

Presentations

 • Lene Nyboe: PTSD – epidemiologi, symptomatologi og somatisk sygdom.
  Præsentation af nyeste forskningsbaseret viden om forekomst af PTSD, kropslige symptomer, samtidig somatisk sygdom samt særlige risikogrupper i forhold til arbejdsrelateret PTSD. Lene har publiceret: Bodily symptoms in patients with post traumatic stress disorder. A comparative study of traumatized refugees, Danish veterans and healthy controls. J Bodyw Mov Ther. 2017 Jul;21(3):523-7.
 • Samuel Olandersson: PTSD og kronisk smerte – fysioterapeutisk udredning og behandling
  Med baggrund i viden om neurofysiologi ved PTSD og kronisk smerte diskuteres, hvordan disse gensidigt forstærker og påvirker hinanden, samt hvordan fysioterapeutisk udredning og behandling med fordel kan tage afsæt heri. Samuel vandt en 1. præmie for dette oplæg ved ICPPMH i Madrid i 2016.
 • Lissi Thomsen Rimmen: Arbejdsrelateret PTSD. Fysioterapeutisk udredning og behandling
  Med udgangspunkt i patienthistorier og praktiske øvelser præsenteres erfaringer fra fysioterapeutisk udredning behandling af patienter med arbejdsrelateret PTSD. Lissi har mange års klinisk erfaring med behandling af PTSD.

Hent præsentationen fra fagkongressen (Lene Nyboe)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Lissi Thomasen Rimmen)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Samuel Olandersson)