Multipel Sclerose: Rehabilitering i Danmark, træningsanbefalinger og anbefalede måleredskaber

SYMPOSIUM // Bliv opdateret på kompleksiteten ved MS og rehabiliteringsprincipper i Danmark, og vær med til at diskutere de gældende anbefalinger og evidensen bag samt de sklerose-specifikke målemetoder, som kan anvendes i klinisk praksis.

Danmark har verdens 3. højeste forekomst af MS, og i 2017 forventes antallet af danske tilfælde at overstige 15.000. Forekomsten er stærkt stigende og omkostningerne for de der er berørt af MS samt for samfundet er enorme.

Mennesker med MS har et livslangt behov for fysisk aktivitet, som både kan begrundes i de direkte og de indirekte virkninger af sygdommen. Mennesker med MS har behov for ”fysisk robusthed” til at modstå følgerne af sygdommen og til at kunne genoprette et tilfredsstillende fysisk og mentalt niveau efter attaker. Samtidig medfører sygdommen hos mange ufrivillig inaktivitet, som også øger forekomsten af sekundære livsrelaterede lidelser.

Sygdommen udvikler sig forskelligt, og fysioterapeuter i alle sektorer møder mennesker med MS, fra den nydiagnosticerede og velfungerende til personen med fremskreden MS, som har svær invaliditet og et stort hjælpebehov. Behovet for rehabilitering opstår som følge af udviklingen af sygdommen, og fysioterapeuter er ofte en del af den multidisciplinære indsats, der skal give mennesker med MS de bedste muligheder for at leve et meningsfuldt og uafhængigt liv.

Det er nødvendigt, at fysioterapeuter kan identificere og handle på de forandringer, som følger sygdomsudviklingen og på den baggrund kvalificeret udvælge målbare og effektive behandlings- og træningsindsatser.

Speakers

  • Anders G. Skjerbæk, fysioterapeut og udviklingsleder for Sclerosehospitalerne i Danmark
  • Ulrik Dalgas, idrætsfysiolog og lektor, Aarhus Universitet
  • Peter Feys, fysioterapeut, professor ved University of Hasselt, Belgien

Presentations

  • Anders G. Skjerbæk: Rehabilitering og fysioterapi til mennesker med MS – herunder danske erfaringer
  • Ulrik Dalgas: Fysisk træning til mennesker med MS – anbefalinger og evidensen bag
  • Peter Feys: Outcome measures in MS – recommendations for clinical practice

Moderator: John Brincks

Hent præsentationen fra fagkongressen (Anders G. Skjærbæk)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Peter Feys)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Ulrik Dalgas)

Del eller udskriv siden