Optimeret belastning og forebyggelse af idrætsskader

SYMPOSIUM // Få en øget forståelse for betydningen af belastning som et nøglepunkt i klinisk praksis for forebyggelse, genoptræning og tilbage til sport.

Betydningen af belastning og aflastning i forhold til udvikling af skader og i forbindelse med forebyggelse og genoptræning af idrætsskader er afgørende for at kunne optimere idrætsudøveres funktion i forbindelse med deres sport og dermed muligheden for at reducere deres risiko for skader og nedsat præstationsevne.

Få et specifikt indblik i, hvordan skader kan forebygges gennem overvejelser og tiltag inden præstationen for at optimere belastningen hos den enkelte atlet. Specielt indenfor nogle af de største idrætsgrene herhjemme, nemlig løb, håndbold og fodbold.

Betragtninger i forhold til både eliteudøvere og motionister vil blive inkluderet og populations- og idrætsspecifikke mekanismer vil blive diskuteret i forhold til generaliserbarhed og anvendelighed hos klinikere, trænere og idrætsudøvere i deres hverdag.

Speakers

  • Kristian Thorborg, PT, lektor, Amager-Hvidovre Hospital, Københavns Universitet
  • Merethe Møller, PT, adjunkt, PhD, Syddansk Universitet
  • Rasmus Ø. Nielsen, PT, post doc, Aarhus Universitet

Præsentationer

  • Kristian Thorborg: Optimeret belastning forhold til forebyggelse og genoptræning af overbelastningsskader
    Betydningen af forebyggelse og tidlig identificering af overbelastningsproblematikker.
  • Merethe Møller: Belastningens betydning for udvikling af skader i håndbold
  • Rasmus Ø. Nielsen: Løbeskader - skal de løbes væk?
    Et perspektiv på sammenhængen mellem årsager, forebyggelse og behandling af løbeskader.

Moderator: Kristian Thorborg

Symposiet er organiseret af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Del eller udskriv siden