Patienters, pårørendes og personalets opfattelser af fysisk aktivitet og mobilisering under indlæggelse

SYMPOSIUM // Symposiet har fokus på betydningen af tværprofessionelt samarbejde samt kultur- og patientperspektiver for implementering af interventioner, der skal øge fysisk aktivitet for ældre patienter.

Behandling af mobilitetsbegrænsninger og fysisk inaktivitet anses for at være en kerneopgave for fysioterapeuter, der arbejder med ældre patienter. Imidlertid viser studier, at en række barrierer er knyttet hertil.

Der præsenteres resultater fra tre kvalitative forskningsprojekter, som belyser det komplekse i at implementere interventioner målrettet det at øge fysisk aktivitet hos ældre patienter.

Oplæggene lægger op til en fælles debat af, hvordan det fysiske aktivitetsniveau blandt indlagte ældre patienter kan øges, og hvilke strategier der i den forbindelse bør overvejes.

Speakers

 • Jeanette Wassar Kirk, sygeplejerske, postdoc, Klinisk Forskningscenter, Amager-Hvidovre Hospital
 • Jane Andreasen, PT, PhD, Aalborg Universitetshospital
 • Camilla Rams Rathleff, PT, cand. scient., Aalborg Universitetshospital

Presentations

 • Jeanette Wassar Kirk: Fysisk aktivitet under en akut medicinsk indlæggelse: Hvem understøtter det?
  Resultater og fund fra observationsstudier foretaget i 6 medicinske afdelinger på hospitaler i Region Hovedstaden som del af projektet WALK-Copenhagen. Formålet med observationerne er at iagttage, forstå og komme med bud på, hvordan fysisk aktivitet forekommer i dagligdagen i de medicinske hospitalsafdelinger, herunder: Hvordan handler, agerer og taler læger, sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter samt fysio- og ergoterapeuter om fysisk aktivitet. Hør om fremmere og barrierer for fysisk aktivitet, forskelle i professionsforståelser og identiteter, tværprofessionelt samarbejde og kulturelle modeller.
 • Jane Andreasen: Patienter og personales oplevelse af deltagelse i et implementeringsstudie omhandlende træning og ernæring på et infektionsmedicinsk afsnit.
  Erfaringerne med implementering af en helhedsorienteret trænings- og ernæringsindsats til patienter indlagt på et infektionsmedicinsk afsnit på Aalborg Universitetshospital. Fokus er på patienters og personales oplevelser og erfaringer med indsatsen, og hvorledes både fremmende faktorer som barrierer har betydning for indsatsens gennemslagskraft, kvalitet og overlevelse. Fremmende faktorer og barrierer oplevedes på såvel intra- og interpersonelt niveau som på organisatorisk- og kulturelt niveau. Hør hvorledes erfaringerne fra ovenstående projekt har haft betydning for organisatoriske tiltag fremadrettet i forhold til fysisk aktivitet og træning til indlagte medicinske patienter.
 • Camilla Rams Rathleff: Hvor meget selvtræner skrøbelige geriatriske patienter under indlæggelse? Patienter og sundhedspersonales oplevelse af selvtræning med elastik.
  Resultater og fund fra oplægsholders nyligt udførte feasibility studie omhandlende selvtræning med elastik udført af indlagte skrøbelige geriatriske patienter. Studiet undersøgte mængden af selvtræning samt hvordan både patienter og sundhedspersonale på den geriatriske afdeling forholdt sig til selvtræningen. Temaer er hovedsageligt fysisk aktivitet, sundhedsteknologi og geriatriske patienter.

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden