Aktiv og gravid – hvor meget og hvor lidt?

WORKSHOP // Relevant evidens indenfor området fysisk aktivitet og graviditet. Diskussion omkring det fysioterapeutiske virke i svangreomsorgen, og demonstration af praktiske øvelser anvendt i et aktuelt projekt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fysisk aktivitet som en naturlig del af den normale og ukomplicerede graviditet. Klinisk professor Bente Klarlund Petersen tager anbefalingen videre og fastslår: ”Det er en trussel for både barnet og moderens sundhed, hvis kvinden er i dårlig form, når hun bliver gravid og undlader at dyrke motion under graviditeten”.

Komplikationerne som følge af en inaktiv graviditet er mange, eksempelvis bækkensmerter, graviditetsdiabetes, svangerskabsforgiftning, mistrivsel ved barnet samt følgevirkninger.

Rådgivning i fysisk aktivitet er en af fysioterapifagets kernekompetencer, men i hvilket omfang den gravide skal dyrke fysisk aktivitet og ved hvilken intensitet kan dog alligevel skabe en del usikkerhed hos de gravide kvinder, pårørende og de involverede sundhedsfaglige personalegrupper.

Internettet er fyldt med myter og usandfærdige ammestuehistorier omkring fysisk aktivitets skadende effekter på fertiliteten og fosteret. Det kan derfor være svært for de gravide at navigere i den store strøm af ”viden”. 

Fysioterapeutuddannelsen og forskningsprogrammet ”Teknologier i borgernær sundhed” på University College Nordjylland har derfor i samarbejde startet udviklingsprojektet ”Aktiv og Gravid”, hvor fokus var på at fremme og understøtte de gravides viden og forståelsen af fysisk aktivitet under svangerskabet.

To fysioterapeuter deltog i fire undervisningsgange i den etablerede svangerskabsomsorg i Aalborg Kommune kaldet ”Hånd Om Barnet”. Normalt er fysioterapeuter ikke en del af den ukomplicerede svangreomsorg, hvorfor dette tiltag er noget nyt. Hør om projektet og de mange spændende fremtidsperspektiver til gavn for både samfund og den enkelte lille ny familie.

Oplægsholdere

  • Jannie Schmidt, lektor, Fysioterapeutuddannelsen UCN
  • Josephine Nielsen, adjunkt, Fysioterapeutuddannelsen UCN

Hent præsentationen fra fagkongressen

Del eller udskriv siden