CPAP behandling på hospital - praktisk anvendelse

WORKSHOP // Få viden om evidens, effekt, anvendelsesindikation og praktisk brug af CPAP. Hvem er målgruppen? Hvilke parametre kan vi anvende til at vurdere effekt af CPAP? Hvad bør fysioterapeuten være opmærksom på for at kvalitetssikre og derved opnå den bedste effekt af behandlingen?

CPAP står for Continuous Positive Airway Pressure og er en behandlingsmetode, som sikrer et vedvarende og ensartet positivt tryk i luftvejene under hele respirationscyklus. CPAP har bl.a. til formål at bedre iltningsniveau i blodet, lette sekretopbringning og øge lungevolumen/FRC.

CPAP anvendes i stigende grad på de fleste danske hospitaler. Der er vidt forskellig praksis med hensyn til indikation, hyppighed, dosis og ressourceforbrug, og desuden findes der forskellige typer CPAP-udstyr med forskellige egenskaber. Det er vigtigt, at fysioterapeuter er bekendt med de nødvendige apparatkrav for at opnå den forventede effekt af behandlingen.

Deltagerne præsenteres for:

  • Gennemgang af evidens for effekt af CPAP ved især thorax- og abdominalkirurgiske samt medicinske specialer, med fokus på dosis-respons.
  • Praktisk gennemgang og afprøvning af forskellige typer udstyr. Der diskuteres krav til CPAP-udstyr samt hvordan effekten af CPAP kan optimeres. 
  • Diskussion om daglig praksis med baggrund i en patientcase.

Oplægsholdere

  • Barbara C. Brocki, fysioterapeut, ph.d., Aalborg Universitetshospital
  • Linette M. Kofod, specialeansvarlig fysioterapeut, MR, Hvidovre Universitetshospital

Hent præsentationen fra fagkongressen