Rehabilitering gennem leg, robotter, sensorer og apps

WORKSHOP // Hvordan kan det legende element inddrages i træning og rehabilitering af ældre? På hvilke måder kan robotter indgå i træningen efter stroke og andre muskuloskeletale problemstillinger? Er smartphone apps fremtiden i rehabilitering af personer med nakke- og rygproblemer?

Patient@home er Danmarks hidtil største velfærdsteknologiske satsning. Indenfor rehabiliterende træning har vi fokus på træning af ældre, genoptræning efter stroke, måling af bevægelser i nakken samt håndtering af smerter ved akut opstået diskusprolaps i nakken. På workshoppen præsenteres den forskning og de erfaringer oplægsholderne har gjort sig - i et klinisk praktisk perspektiv.

Arbejdet i både patient@home og EU projektet SelfBACK foregår i et nært samarbejde mellem forskere fra discipliner som fysioterapi, kiropraktik, idræt, arbejdsmedicin, fysiologi, ingeniørvidenskab og private virksomheder. Produktudviklingen tager udgangspunkt i analyse af borgerens behov, den videnskabelige evidens og markedets muligheder. Yderligere tager vi så vidt muligt alle interessenter med i processen frem til udvikling af prototyper og modeller for videre afprøvning og implementering.

Workshoppen består af en kort introduktion og fire oplæg á 10 minutter efterfulgt af praktisk demonstration og afprøvning i mindre grupper.

Henrik Hautop Lund fortæller om træningsfliserne Moto Tiles til træning af ældre gennem leg og kommer ind på de overraskende resultater af forskning og udviklingsarbejde på området, herunder det nye begreb gamification. Henrik vil sammen med en assistent efterfølgende demonstrere den praktiske brug af Moto Tiles.

Jacob Nielsen gennemgår resultaterne af en litteraturgennemgang på robottræning til patienter med følger efter stroke samt udvikling af både avancerede og simple robotter, herunder robotters unikke muligheder for at kompensere for tyngdekraften og yde individuelt tilpasset modstand. Efterfølgende er der mulighed for at afprøve robotterne i praksis og snakke med forskerne.

På baggrund af en systematisk litteraturgennemgang af elektroniske måleredskaber for nakken, gennemgår Bue Bonnerup Hesby forskelle i holdning og bevægemønstre i nakken hos personer med og uden nakkesmerter samt resultaterne af sit udviklingsarbejde og forskning på området. Efterfølgende demonstrerer Bue test og sensorer til måling af bevægelser og bevægekvalitet i nakken.  

Charlotte Rasmussen gennemgår det forskningsmæssige og teoretiske grundlag for SelfBACK-appen. Appen er interaktiv og formidler individuelt tilpasset evidensbaseret information, øvelser og opfordring til fysisk aktivitet. Efterfølgende demonstrerer Charlotte appen og dens komponenter sammen med Loise Sandal. Hanne Rasmussen gennemgår prototypen, Rehapp, som er udviklet i patient@home.

Oplægsholdere

  • Per Kjær, lektor, Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet
  • Henrik Hautop Lund, professor, Danmarks Tekniske Universitet, København
  • Jacob Nielsen, lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
  • Anders Steengaard Sørensen, lektor, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
  • Charlotte D. N. Rasmussen, seniorforsker, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København
  • Bue Bonnerup Hesby, ph.d. stud., Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet
  • Hanne Rasmussen, forskningsassistent, Rygklinikken, Slagelse Sygehus
  • Loise Sandal, adjunkt, Center for Sundhed i Muskler og Led, Syddansk Universitet

Moderator: Per Kjær