National klinisk retningslinje for analinkontinens

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje vedrørende udredning og behandling af analinkontinens hos voksne.

Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje om analinkontinens hos voksne fra 2015 har som mål at øge kendskabet til, hvordan analinkontinens kan afhjælpes med simple midler.

Målet er, at retningslinjen kan medvirke til, at borgere og patienter tilbydes afhjælpning af deres analinkontinens, uanset om de henvender sig til egen læge, til et kommunalt genoptræningscenter, er i kontakt med hjemmeplejen eller bor på plejehjem. Det er desuden et stort ønske, at retningslinjen kan være med til at skabe fokus på analinkontinens for dermed at mindske det tabu, som omgiver analinkontinens.

Hent retningslinje

Se national klinisk retningslinje om analinkontinens hos voksne hos Sundhedsstyrelsen

Hent pixi-udgave af national klinisk retningslinje for analinkontinens hos voksne (2019)

Del eller udskriv siden