Global Assessment of Function (GAF)

GAF måler det psykosociale funktionsniveau

Målgruppe

GAF er en generisk test, som kan anvendes til alle psykiatriske patienter på tværs af diagnoser. 

Hvad testes

GAF er en enkel og hurtig metode til at angive en persons psykosociale funktionsniveau på en skala der går fra "Ingen eller minimale symptomer/Gode funktioner på alle områder" til "Vedvarende fare for at skade sig selv eller andre alvorligt/Vedvarende svigt i at sørge et minimum af personlig pleje". 

GAF bidrager med multidimensionel information om patienten fremfor diagnose. GAF måler grader af psykisk sygdom ved at score psykisk, social og erhvervsmæssig funktionsevne. Et vigtigt formål med GAF er, at den bruges som mål for psykiatrisk/psykologisk behandlingsbehov.

GAF indgår som indikator i RKKP databasen:

Den Nationale Skizofreni Database.

Tidsforbrug

Der er ikke angivet, hvor lang tid det må forventes, at GAF kræver. En grundig læsning og forståelse er en forudsætning for brugen af GAF, hvilket må forventes at tage minimum 10 minutter. 

Hvordan udføres testen

GAF udfyldes af den sundhedsprofessionelle.

GAF er en kontinuert skala, som går fra 1-100, hvor 1 er det laveste tænkelige funktionsniveau, og 100 er det højest tænkelige. GAF-scoren angives som: GAF = X, hvor x er et tal mellem 1 og 100.

Generelle betragninger omkring GAF-scoren:

  • Symptomscore under 60 - Behandling må overvejes
  • Symptomscore under 40 - Psykosegrænse - hvis der er psykotiske symptomer, da er score under 40
  • Symptomscore under 30 - Hospitalisering oftest nødvendig
  • Symptomscore under 20 - Skræmet/lukket afdeling
  • Funktionsscore under 50 - Kan ikke arbejde, evt. førtidspension, men med god funktion på andre områder.
  • Funktionscore under 40 - Funktionssvigt på flere end et område

Udstyr & kompetencer

Evt. udprint af spørgeskeamet og skriveredskab. Derudover kræves ingen særlig udstyr. En grundig forståelse for testen og fortolkning af resultaterne er en forudsætning for brug af testen.

Udgifter & licens

Der er ingen udgifter forbundet med brug af GAF og herunder kan du downloade en dansk scoringsvejledning, dansk spørgeskema med manual og vejledning fra Sygehus Fyn samt et dansk skema med inddeling af score i farvekoder ift. symptomer og funktion, uden krav om licens.

GAF dokumenter

GAF scoringsvejledning, funktionsskala - Dansk

GAF dansk manual og vejledning fra sygehus Fyn (symptom og funktion)

GAF skema - Dansk

Relaterede måleredskaber: Sensory ProfileShort Form 36 (SF-36)

Kvalitetsvurdering

GAF er endnu ikke systematisk kvalitetsvurderet af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Har du lyst til at hjælpe med at kvalitetsvurdere GAF, kan du læse mere om procedurerne for kvalitetsvurdering af måleredskaber her.

Klik her for definition af psykometriske

Oversættelse

GAF er oprindeligt udviklet på engelsk. Den danske oversættelse er udarbejdet af overlæge, Kim Balslev, fra den norske version. Den norske version er udarbejdet på Ullevål Sykehus, Klinik for Psykiatri i januar 1998.

Det er ukendt hvilken oversættelsesprocedure der er anvendt.

Supplerende læsning

På Physiopedia.com og Sralab.org kan du læse mere om GAF

Physiopedia.com - Global Assessment of Functioning Scale

Sralab.org - Global Assessment of Functioning

Referencer

Baandrup, L., Cerqueira, C., Haller, L., Korshøj, L., Voldsgaard, I., & Nordentoft, M. (2016). The Danish schizophrenia registry. Clinical epidemiology, 691-695.

Pedersen, G., & Karterud, S. (2012). The symptom and function dimensions of the Global Assessment of Functioning (GAF) scale. Comprehensive psychiatry53(3), 292-298.

Aas, I. M. (2011). Guidelines for rating global assessment of functioning (GAF). Annals of general psychiatry10, 1-11.

Aas, I. M. (2010). Global Assessment of Functioning (GAF): properties and frontier of current knowledge. Annals of general psychiatry9, 1-11.

Pedersen, G., Hagtvet, K. A., & Karterud, S. (2007). Generalizability studies of the Global Assessment of Functioning–Split version. Comprehensive psychiatry48(1), 88-94.

Rosenbaum, B., Valbak, K., Harder, S., Knudsen, P., Køster, A., Lajer, M. & Andreasen, A. H. (2005). The Danish National Schizophrenia Project: prospective, comparative longitudinal treatment study of first-episode psychosis. The British Journal of Psychiatry186(5), 394-399.

Schorre, B. E. H., & Vandvik, I. H. (2004). Global assessment of psychosocial functioning in child and adolescent psychiatry: A review of three unidimensional scales (CGAS, GAF, GAPD). European child & adolescent psychiatry13, 273-286.

Oliver, P., Cooray, S., Tyrer, P., & Cicchetti, D. (2003). Use of the Global Assessment of Function scale in learning disability. The British Journal of Psychiatry182(S44), s32-s35.

Startup, M., Jackson, M. C., & Bendix, S. (2002). The concurrent validity of the Global Assessment of Functioning (GAF). British Journal of Clinical Psychology41(4), 417-422.

Moos, R. H., McCoy, L., & Moos, B. S. (2000). Global assessment of functioning (GAF) ratings: determinants and role as predictors of one‐year treatment outcomes. Journal of clinical psychology56(4), 449-461.

Piersma, H. L., & Boes, J. L. (1997). The GAF and psychiatric outcome: a descriptive report. Community Mental Health Journal33, 35-41.

Jones, S. H., Thornicroft, G., Coffey, M., & Dunn, G. (1995). A brief mental health outcome scale: Reliability and validity of the Global Assessment of Functioning (GAF). The British Journal of Psychiatry166(5), 654-659.

Hall, R. C. (1995). Global assessment of functioning: a modified scale. Psychosomatics36(3), 267-275.

På Måleredskaber kan du finde udvalgte test og måleredskaber, der anvendes i fysioterapi til at dokumentere resultater og/eller effekt af en given behandling.

Alle måleredskaber på hjemmesiden anbefales af de faglige selskaber, som et fagligt velfunderet, relevant og anvendeligt redskab.

Under hvert måleredskab er der en kort beskrivelse af redskabet eventuelt med link til en testmanual, der beskriver, hvordan redskabet anvendes. Nederst på siden vil der være mulighed for at læse mere om måleredskabet herunder sammendrag af kvalitetsvurdering, referencer, evt. oversættelsesprocedurer m.m..

Har du spørgsmål til Måleredskaber, er du velkommen til at kontakte Dansk Selskab for Fysioterapi på Maaleredskaber@dsfys.dk