Global Assessment of Function (GAF)

GAF måler det psykosociale funktionsniveau.

Målgruppe

GAF er en generisk test, som kan anvendes til alle psykiatriske patienter på tværs af diagnoser. 

Hvad testes

GAF er en funktionsmåling der tester en persons psykosociale funktionsniveau på en skala der går fra "Ingen eller minimale symptomer/ gode funktioner på alle områder til Vedvarende fare for at skade sig selv andre alvorligt/Vedvarende svigt i at sørge et minimum af personlig pleje  fra 1-100, hvor 1 er lavest og 100 højest.

GAF bidrager med multidimensionel information om patienten fremfor diagnose og måler grader af psykisk sygdom ved at score psykisk, social og erhvervsmæssig funktionsevne.

GAF indgår som indikator i RKKP databasen Den Nationale Skizofreni Database.

Scoring 

GAF er en kontinuerlig skala, hvor scoren 1 er det lavest tænkelige funktionsniveau, og scoren 100 det højeste tænkelige funktionsnniveau.

GAF-scoren angives som: GAF = X, hvor x er et tal mellem 1 og 100.

Manual & vejledning

Hent dansk og norsk pdf version af GAF vurderingsskema samt vejledninger her:

GAF vurderingsskema

GAF Dansk vejledning Funktionsskala

GAF Dansk manual og vejledning fra sygehus Fyn (Symptom og Funktion)

GAF Norsk Vejledning

Kvalitetsvurdering

GAF er endnu ikke systematisk kvalitetsvurderet af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Har du lyst til at hjælpe med at kvalitetsvurdere GAF, kan du læse mere om procedurerne her:

Procedurer for kvalitetsvurdering af test og spørgeskemaer på Måleredskaber

Oversættelse

GAF er oprindeligt udviklet på engelsk. Der eksisterer en dansk verison men det er ukent hvilken oversættelsesprocedure der er anvendt og hvem der har udført oversættelsen.

Supplerende information

GAF på Physiopedia

Referencer

Piersma HL, Boes JL: The GAF and psychiatric outcome: a descriptive report. Comm Ment Health J. 1997, 33: 35-41. 

Aas, I.M. Global Assessment of Functioning (GAF): properties and frontier of current knowledge. Ann Gen Psychiatry 9, 20 (2010). 

Pedersen G, Hagtvedt KA, Karterud S: Generalizability studies of the Global Assessment of Functioning - split version. Compr Psychiatry. 2007, 48: 88-94. 

Rosenbaum B, Valbak K, Harder S, Knudsen P, Køster A, Lajer M, Lindhart A, Winther G, Petersen L, Jørgensen P, Nordentoft M, Andreasen AH: The Danish National Schizophrenia Project: prospective, comparative longitudinal treatment study of first-episode psychosis. Br J Psychiatry. 2005, 186: 394-399. 

Schorre BEH, Vandvik IH: Global assessment of psychosocial functioning in child and adolescent psychiatry. A review of three unidimensional scales (CGAS, GAF, GAPD). Eur Child Adolesc Psychiatry.

Startup M, Jackson MC, Bendix S: The concurrent validity of the Global Assessment of Functioning (GAF). Br J Clin Psychol. 2002, 41: 417-422

Baandrup, L., Cerqueira, C., Haller, L., Korshøj, L., Voldsgaard, I., & Nordentoft, M. (2016). The Danish schizophrenia registry. Clinical epidemiology8, 691.

 

På Måleredskaber kan du finde udvalgte test og måleredskaber, der anvendes i fysioterapi til at dokumentere resultater og/eller effekt af en given behandling.

Alle måleredskaber på hjemmesiden anbefales af de faglige selskaber, som et fagligt velfunderet, relevant og anvendeligt redskab.

Under hvert måleredskab er der en kort beskrivelse af redskabet eventuelt med link til en testmanual, der beskriver, hvordan redskabet anvendes. Nederst på siden vil der være mulighed for at læse mere om måleredskabet herunder sammendrag af kvalitetsvurdering, referencer, evt. oversættelsesprocedurer m.m..

Har du spørgsmål til Måleredskaber, er du velkommen til at kontakte faglig konsulent Bibi Dige Heiberg på bdh@fysio.dk.