Håndmobilisering

Praktiserende fysioterapeut Josef Andersen viser i videoerne, hvilke type af patienter med håndproblematikker, der henvender sig på hans klinik og behandling heraf.