Indsend forslag til korte sessioner

Der er nu åbnet for indsendelse af forslag til Ph.d. Cup, korte mundtlige præsentationer og posterpræsentationer til Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2025. Forslag kan indsendes frem til den 23. september 2024.

Hvem kan indsende forslag?

Alle medlemmer, der arbejder med forskning eller udvikling, som kan have interesse for øvrige medlemmer af Danske Fysioterapeuter, opfordres til at præsentere deres forsknings- og udviklingsprojekter på Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2025.

Er du i tvivl, om det er et forsknings- eller udviklingsprojekt, som du gerne vil præsentere, bedes du klarlægge dette inden indsendelse.

Læs mere om forskellen på et forsknings- og udviklingsprojekt

For at få dit forslag optaget til Danske Fysioterapeuters Fagkongres, skal du selv være tilmeldt fagkongressen, og dit projekt skal være afsluttet, således at præsentationen indeholder resultater og/eller evaluering.

Det videnskabelige panel kvalitetsvurderer alle indsendte forslag.

Vurderingen foretages på baggrund af følgende kriterier:

  1. Projektets metodiske kvalitet
  2. Kvaliteten af abstractet
  3. Klinisk relevans for fysioterapi

Alle indsendte forslag kvalitetsbedømmes af to medlemmer af det videnskabelige panel. Bedømmerne giver hvert forslag karakter ud fra de tre ovennævnte kriterier.

De forslag, som får de bedste scorer, antages til fagkongressen under hensyntagen til, hvad vi har plads til i programmet.

Korte mundtlige præsentationer

Korte mundtlige præsentationer varer i alt 15 minutter og omhandler et forsknings- eller udviklingsprojekt. Oplægsholderen har 10 minutter til at præsentere projektet og herefter 5 minutter til spørgsmål fra tilhørere og moderator.

Det er overvejende klinikere, der deltager på fagkongressen. Baseret på evaluering fra tidligere fagkongresser har vi en særlig opmærksomhed på den kliniske anvendelighed ved formidling af viden. Dette medfører krav til, at den sidste del af præsentationen omhandler det praktiske anvendelsesperspektiv.

Posterpræsentationer

Under fagkongressen vil der være flere posterpræsentationer, hvor det er muligt at videreformidle resultaterne af forsknings- eller udviklingsprojekter.

Der vil ikke være mundtlige præsentationer af posteren, men du vil blive bedt om at stå ved din poster i bestemte pauser, så deltagerne på fagkongressen har mulighed for at drøfte dit projekt med dig.

”Bedste poster”-pris

I år er der mulighed for at vinde ”bedste poster”-prisen a to omgange.

Den ene pris gives på baggrund af en videnskabelig vurdering af det videnskabelige panel.

Den anden pris er en ”people’s choice”-pris, hvor alle deltagerne på fagkongressen vil have mulighed for at stemme om, hvilken poster der skal vinde prisen.

Ved fagkongressens afslutning uddeles en pris til den bedste posterpræsentation.

Ph.d. Cup

Formålet med Ph.d. Cup er at lade forskere præsentere deres forskningsresultater på en let og forståelig måde. Ph.d. Cup tager udgangspunkt i DR’s Ph.d. Cup.

Ph.d. Cup vil give fem forskere mulighed for at præsentere deres forskning på en let forståelig måde. Forskerne vil have 3 minutter til at præsentere deres forskning uden brug af virkemidler. Efter præsentationen vil der være mulighed for enkelte spørgsmål fra dommerkomitéen, som vil bestå af det videnskabelige panel.

Alle fagkongressens deltagere vil være med til at bedømme forskerne i Ph.d. Cup. Forskerne vil blive vurderet på, hvor gode de er til at fremlægge deres forskning på en let forståelig og klinisk anvendelig måde. For at deltage i Ph.d. Cup skal du være tæt på at afslutte eller have afsluttet din ph.d. inden for de seneste 5 år, så du har nogle resultater, som du kan præsentere.

Hvis du ønsker overblik over planlægningen af det faglige program, kan du se mere i vores tidsplan.

Hvis du har generelle spørgsmål eller spørgsmål til udarbejdelsen af dit forslag, kan der være hjælp at hente i vores FAQ om det faglige program.

Alternativt kan du kontakte os på e-mailadressen fagkongres@fysio.dk