Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Hvilke værdier er på spil her?

Som tillidsrepræsentant står man ofte i et dilemma, i klemme imellem forskellige hensyn. I den sammenhæng er det væsentligt at kende sine egne værdier og vide, hvad man i hvert fald ikke vil gå på kompromis med.
På årskonferencen valgte tillidsrepræsentanterne, hvem der skal repræsentere dem i TR-rådet i Danske Fysioterapeuter. Det nyvalgte råd ser ud som følger. Fra venstre: Hovedbestyrelsens repræsentant i rådet, Tina Lambrecht. Ingelis Veiland Ribberholt, Komm

ET NYTTIGT VÆRKTØJ

Når man står over for et etisk dilemma, kan en model for en systematisk refleksion være en hjælp i processen med at identificere og strukturere overvejelserne. Etisk Udvalg i Danske Fysioterapeuter arbejder ud fra Randi-Susanne Natvigs refleksionsmodel, som Jeanette Præstegaard anbefalede tillidsrepræsentanterne at tage et kig på:

Find etiske retningslinjer og refleksionsmodel

Der var stoleleg i Middelfart den 6. maj, da flere end 180 tillidsrepræsentanter sloges om pladserne på den årlige TR-konference. Men selvom der umiddelbart var flere tabere i legen, og folk måtte hente ekstra stole og sidde og flagre på hjørner og i gangarealer, var stemningen aldrig andet end god.

Dagens tema var ellers alvorligt nok, nemlig de mange dilemmaer, der præger en tillidsrepræsentants dagligdag, når hensynet skal vægtes mellem de mange forskellige behov: Individets over for gruppens, personalets over for patienternes, det venskabelige forhold til lederen over for det professionelle og så videre.
 
Lektor i fysioterapi Jeanette Præstegaard var inviteret til at gelejde de mange deltagere gennem dagen. Jeanette Præstegaard har skrevet masterafhandling om etik i fysioterapi, er i gang med en ph.d. inden for samme emne og er medlem af Etisk Udvalg i Danske Fysioterapeuter. Det, der kendetegner mange af tillidsrepræsentantens dilemmaer er nemlig den etiske dimension, og Jeanette Præstegaard var derfor oplagt i rollen som den, der skulle udstyre tillidsrepræsentanterne med værktøjer, der kan hjælpe, når de står over for vanskelige valg.
 
Man skal kende sine værdier
For at kunne træffe et valg I et etisk dilemma, skal man være bevidst om sine egne værdier, understregede Jenatte Præstegaard, der derfor bad tillidsrepræsentanterne reflektere over, hvilke tre værdier de mente, der først og fremmest skulle være kendetegnende for deres TR-virksomhed. ”Hvilke værdier, vil I ikke gå på kompromis med?”, lød hendes spørgsmål. Svarene var knap så mange, som der var deltagere i mødet, men det blev i hvert fald til flere end tre: Integritet, troværdighed, åbenhed, trivsel, engagement, grundighed, mod, samarbejde og loyalitet, var bare nogle af de værdier, der blev remset op.
 
Der var ingen facitliste, for det vigtige er at finde ud af, hvad der betyder noget for en selv, forklarede Jeanette Præstegaard: ”Når man ved, hvilke værdier man har, er man i stand til at træffe moralske valg, handle og forklare baggrunden for sin handling”.
En lus mellem mange negle
Dagen var udstyret med overskriften ”Tillidsrepræsentanten, lusen der bliver klemt”. Ikke mellem to, men mellem flere negle. Tillidsrepræsentanten kan være i klemme mellem hensynet til sig selv, hensynet til patienten, den pårørende, lederen, kollegaen, arbejdspladsen, Danske Fysioterapeuter og hele den samfundspolitiske diskurs, som Jeanette Præstegaard forklarede.
 
Igennem dagen præsenterede hun deltagerne for dilemmaer, hvor de stod over for forskellige hensyn; for eksempel hensynet til en syg kollega over for hensynet til resten af personalegruppen. ”Hvilke værdier er på spil her?”, spurgte hun og blev igen præsenteret for en lang liste: Åbenhed, ærlighed, ansvarlighed, faglighed, respekt, fleksibilitet, trivsel, mod og meget mere.
 
I en anden case skulle deltagerne forholde sig til en situation, hvor gruppen er presset af sygdom og barsel, og tillidsrepræsentanten står med en overvejelse, om hun skal trække sig tilbage for at forberede sig til et møde i MED-udvalget eller droppe forberedelsen og hjælpe kollegerne i den spidsbelastede situation.
 
”Hvilke værdier er på spil her?”, spurgte Jeanette Præstegaard igen, men blev i første omgang mødt med den holdning, at der slet ikke var noget på spil: ”Jeg ville tage papirerne med hjem, forberede mig derhjemme og skrive det på som overarbejde – det her er ikke et dilemma”, mente en.
 
Det var der dog andre, der mente, at det var – og også at det var et dilemma, de kunne genkende fra deres dagligdag.
 
”Værdien faglighed er på spil. Jeg møder fanme ikke uforberedt til et møde. Det må gå ud over patienterne – eller kollegernes arbejdsmiljø”, mente en, mens en anden valgte løsningen ikke at gå til mødet, hvis ikke der var tid til forberedelse.
 
”Der er da også værdier på spil, hvis man vælger at tage ting med hjem”, mente en. ”Hvad med for eksempel troværdighed - man er da utroværdig, hvis man ikke viser, at ting tager tid”.
 Igen blev der ikke efterlyst en fælles holdning, for som Jeanette Præstegaard understregede: ”Ethvert dilemma er personbundet – der er aldrig universelle løsninger. Men bevidsthed om ens egen rolle er første vej til løsning af et etisk dilemma”.