Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Der blev lagt en plan for Hanne

I et større randomiseret TTA-projekt har fysioterapeuterne spillet en afgørende rolle. Resultaterne foreligger ikke endnu og vil på et senere tidspunkt blive publiceret på fysio.dk, mens denne artikel beskriver den fysioterapeutiske arbejdsgang. Projektets overordnede formål var at udvikle en metode til et formelt systematisk samarbejde mellem de eksisterende lokale aktører, i dette tilfælde den kommunale socialforvaltning, arbejdsmedicinsk klinik samt psykolog og fysioterapeut fra virksomheden Incita, hvis kerneydelse er erhvervsafklaring.

Forløbet i projektet indledes med en såkaldt klinik-dag, hvor den sygemeldte først mødes med arbejdsmedicineren til en bred undersøgelse, samtale og rådgivning. Derefter overdrager lægen patienten og sine observationer til fysioterapeuten.

Under mødet med fysioterapeuten, der foregår som et semistruktureret interview med en spørgeguide, giver den sygemeldte bl.a. sin egen vurdering af mulighederne for at vende tilbage til arbejdet. Fysioterapeuten laver ikke selv en fysisk undersøgelse af projektdeltageren, men tager afsæt i lægens oplysninger, hvad angår kliniske fund. Under mødet træffes aftale om et arbejdspladsbesøg hurtigst muligt.

Efter mødet med fysioterapeuten går den sygemeldte videre til psykologen, der vurderer, om vedkommende skal deltage i smertehåndteringskursus.

Formålet med fysioterapeutens arbejdspladsbesøg er at komme med anbefalinger til, hvordan om tilpasning af jobindhold, ergonomiske forhold, og arbejdstid og adfærd kan hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejde. Besøgene tager minimum en time og munder ud i en skriftlig rapport. Rapporten sendes til sagsbehandleren i jobcenteret og gives til den sygemeldte, der selv vælger, om arbejdsgiveren skal have en kopi.

 
Kilde: Udkast til artikel af fysioterapeuterne Gitte Henningsen og Bente Holm og ph.d. Merete Labiola. Den færdige artikel inkl. teoribaggrund, organisering af projektet, resultater, konklusion og perspektivering publiceres senere på fysio.dk.