Nyuddannet og ny i psykiatrien: “Jeg er tryg”

Fysioterapeut Julie Hinnerfeldt møder mange fordomme om vold på psykiatriske afdelinger. Men hun er aldrig bange.

Pioner inden for forskning

Som en af de eneste af 140 fysioterapeuter med ph.d. har Lene Nyboe skrevet afhandling inden for psykiatrien. Hun har blandt andet fundet ud af, at ballstickmassage hjælper patienter med mani.

Leder med ambitioner

Michael Timmermann ser gerne, at medarbejderne efteruddanner sig uden for den traditionelle fysioterapi.

Gik efter en karriere i psykiatrien

Allerede under sin uddannelse blev Mette Bindslev-Jensen klar over, at hun havde en særlig interesse for psykiatrien.

Podcast

Mød to fysioterapeuter, der arbejder i den regionale psykiatri.

Fysioterapeut Mie Feilberg fortæller om sit arbejde med patienter, som har PTSD. Mie Feilberg er ansat på Klinik for PTSD på Aarhus Universitetshospital.

Fysioterapeut Tanja Johnsen fortæller om sit arbejde på Psykiatrisk Center København. Du møder også tre fysioterapeutstuderende, der er i praktik.

Derfor skal du søge job i psykiatrien

Som fysioterapeut i psykiatrien arbejder du med mennesker med komplekse problemstillinger, og det giver dig unikke muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt.

Efteruddan dig inden for psykiatrien

Se mulighederne for at udvikle dine kompetencer som fysioterapeut, når du arbejder med psykiatriske patienter.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed

Som medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed får du viden, temadage, kurser, seminarer og mulighed for at skabe et netværk med andre fysioterapeuter, der arbejder indenfor fysioterapi i psykiatri og mental sundhed.

’Kroppen kan spille en vigtig rolle i psykiatriske patienters recovery’

Som udviklingsfysioterapeut søsætter Anette Klahr projekter, hvor fysioterapi er en del af de psykiatriske patienternes behandling.

’Der er kommet mere respekt for fysioterapeuter i psykiatrien’

Fysioterapeut Irene Lassen oplever, at der i de senere år er kommet en større anerkendelse af, hvad fysioterapi kan gøre for psykiatriske patienter. Hun har arbejdet på området i 30 år.

Få blåstemplet dine kompetencer

Har du allerede taget efteruddannelse og specialiseret dig inden for psykiatri, kan du gennem Specialiseringsordningen få anerkendt dine kompetencer. Du søger om godkendelse som certificeret kliniker eller specialist.

Effekt af fysioterapi i psykiatrien

Se eksempler på studier, der viser at fysioterapi har en positiv effekt på psykiatriske patienter.

Rapport om karriereveje

Rapporten beskriver karriereveje i psykiatrien for fysioterapeuter. Herunder muligheder for faglig udvikling, forskning, kvalitetsarbejde og ledelse.

Om projektet

Flere steder i den regionale psykiatri er det svært at rekruttere og fastholde kompetent sundhedsfagligt personale. Denne hjemmeside er en del at et projekt, der sætter fokus på de mulige karriereveje i psykiatrien. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.