Leder med ambitioner: Vi skal udvikle psykiatrien

Michael Timmermann ser gerne, at medarbejderne efteruddanner sig uden for den traditionelle fysioterapi.
"I dag ved vi, at vi må have fokus på ‘det hele menneske’. Her kan fysioterapeuter bidrage med stor vægt", siger Michael Timmermann, som er fysioterapeut souschef på Psykiatrisk Center København. Foto: Thomas Søndergaard.

Integrativ neuropædagogik, sanseintegration og snoezelrum er ikke begreber, som står på første side i lærebog om fysioterapi. Men på Psykiatrisk Center København ser souschef Michael Timmermann gerne, at fysioterapeuterne også interesserer sig for områder, der ikke er forbundet med traditionelle forestillinger om fysioterapi. Det vigtigste er, at den psykiatriske behandling udvikler sig.

"De bedste ideer er dem, som fysioterapeuterne selv bringer på bane. Det øger chancen for, at de bliver ført ud i livet og kan blive til gavn for hele arbejdspladsen," siger Michael Timmermann.

Begrænse bæltefiksering

Som eksempel nævner han den vigtige indsats i psykiatrien for at begrænse bæltefiksering og andre former for tvang mest muligt. Personalet skal forsøge sig med alle tænkelige alternativer, inden de tyr til tvang over for en patient.

Derfor lyttede Michael Timmerman ekstra nøje, da en af centrets fysioterapeuter fortalte om sin interesse for neuropædagogik og spurgte, om han kunne få støtte til at tage på et kursus om emnet.

Fysioterapeuter mangler indimellem pædagogiske redskaber, og hvis nu fysioterapeuten kunne lære nogle metoder og udbrede dem til kollegerne, kunne vi måske bruge det til et projekt om at begrænse tvang.

Fokus på det hele menneske

Kurser i neuropædagogik figurerer ikke på listen over efteruddannelse for fysioterapeuter. Men Michael Timmermann fik organiseret det sådan, at kollegaen kom afsted på kurset. Han mener, at psykiatrien de senere år har udviklet sig til et langt mere attraktivt arbejdssted, end da han selv blev ansat inden for området.

"Vi er blevet mere opmærksomme på, hvordan krop og psyke hænger sammen. Psykiatriske patienters problemer bliver ikke løst alene med medicin. I dag ved vi, at vi må have fokus på ’det hele menneske´. Her kan fysioterapeuter bidrage med stor vægt."

Fysioterapeuter bidrager kun i begrænset omfang til forskning inden for psykiatrien. Men hvis en af Michael Timmermanns kolleger skulle have lyst til at bevæge sig i den retning, vil han bakke initiativet op.

"Indtil nu har forskningen i psykiatrien især været styret af læger. Tiden er moden til, at vi som fysioterapeuter bidrager og former vores egne forskningsprojekter, i stedet for blot at være vedhæng til andres."

Har du spørgsmål til Michael Timmermann, er du velkommen til at skrive i kommentarsporet.

 

 

Artiklen er publiceret februar 2021.

Del eller udskriv siden
1 kommentarer