Om projektet 'Karriereveje i psykiatrien'

Projektet sætter fokus på de mulige karriereveje i psykiatri for at fremme rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale.

Flere steder i den regionale psykiatri er det svært at rekruttere og fastholde kompetent sundhedsfagligt personale.

Derfor har Sundhedsstyrelsen inviteret faglige selskaber for sygeplejersker, psykologer, læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter til at beskrive karriereveje i psykiatrien. Herunder muligheder for faglig udvikling, forskning, kvalitetsarbejde og ledelse.

Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed har været ansvarlig for projektet for fysioterapeuter, og selskabet har fået hjælp fra sekretariaterne i Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi.

Med opgaven fulgte 371.000 kr. i projektmidler. Pengene er blevet brugt til at lave en projektrapport om mulige karriereveje for fysioterapeuter i psykiatrien og til udarbejdelsen af formidlingsmateriale.

Projektgruppe

Den gennemgående projektgruppe var sammensat på tværs af de områder, som rapporten skulle dække og blev udgjort af:

  • Sofia Dam Dahl, fysioterapeut, cand.scient. i fysioterapi. Klinisk underviser i Fysioterapi ved Psykiatrisk Center Glostrup. Projektleder og bestyrelsesmedlems i DSFPMS
  • Annette Øster, fysioterapeut. Klinik for PTSD og Angst, Afd. for Depression og Angst, Aarhus Universitets hospital og bestyrelsesmedlem i DSFPMS
  • Jonna Jensen, fysioterapeut, Master of Education. Lektor ved Fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
  • Lene Nyboe, fysioterapeut, Ph.d. Forskningsenheden/Klinik for PTSD, Afd. for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital.
  • Michael Timmermann, fysioterapeut, Souschef for ergo- og fysioterapeuter i Psykiatrisk Center København.

Formidling af projektet

Hovedformålet med projektet var at kortlægge og formidle de mulige karriereveje for fysioterapeuter i den regionale psykiatri.

Derfor blev der, ud over projektrapporten, arbejdet med forskellige formidlingsformater, herunder pjecen Bliv fysioterapeut i psykiatrien, to podcast og flere personlige fortællinger fra fysioterapeuter, som har gjort karriere i psykiatrien.

 

Del eller udskriv siden