Nye retningslinjer for behandling af lænderyg

Nye nationale kliniske retningslinjer for den ikke-kirurgiske behandling af lumbal radikulopati anbefaler patienterne at opretholde normal fysisk aktivitet. Desuden anbefales superviseret øvelsesterapi, ledmobiliserende teknikker og retningsspecifikke øvelser eller træning af den neuromuskulære kontrol.
Fysioterapeutiske øvelser

Patienter med lumbal radikulopati anbefales at opretholde en så fysisk aktiv hverdag som muligt. Den ikke-kirurgiske behandling kan blandt andet omfatte superviseret øvelsesterapi, retningsspecifikke øvelser eller øvelser til træning af neuromoskulær kontrol og manuelle ledmobiliserende teknikker.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens nye nationale kliniske retningslinjer for den ikke-kirurgiske behandling af lumbal radikulopati. Målgruppen for den nye retningslinjer er primært praktiserende fysioterapeuter, kiropraktorer og læger i primærsektoren, samt reumatologer, neurologer og rygkirurger. 

Fysioterapeut Martin Melbye og fysioterapeut, ph.d. Thorvaldur Skuli Palsson blev udpeget af Dansk Selskab for Fysioterapi til at deltage i arbejdet med den nye retningslinje.

Retningslinjen kan læses i sin helhed, men der er også udarbejdet en Quickguide, hvis man i første omgang vil have et overblik over anbefalingerne.

Øvelsesterapi

Anbefalinger bærer præg af, at der stadig mangler tilstrækkelig forskning af høj kvalitet på området. Således anbefales superviserede øvelser, der ser ud til at have effekt på både ben- og rygsmerte, selvom evidensen er begrænset.

Der er en svag anbefaling for enten retningsspecifikke øvelser eller øvelser til at træne den neuromuskulære kontrol; men der er ikke en af disse tilgange, der viser sig at være bedre end den anden. Ved manglende effekt af behandlingen bør man derfor overveje at skifte til en anden tilgang.

Ledmobiliserende teknikker

Flere studier har påvist positiv effekt af ledmobiliserende teknikker hos patienter med udstrålende bensmerter og med påvist nerverodspåvirkning kombineret med en lav risiko for skadevirkninger.

Ledmobiliserende teknikker anbefales derfor til patientgruppen, omend anbefalingen er svag.

MR og kirurgi

Retningslinjen anbefaler ikke rutinemæssigt tilbud om MR-skanning og ekstraforaminal glukokortikoid-injektion omkring den lumbale nerverod eller akupunktur. 

Ved svære smerter, som ikke afhjælpes med den konservative behandling, skal patienten tilbydes en kirurgisk vurdering. 

National klinisk retningslinje - radikulopati

Del eller udskriv siden
4 kommentarer