Fysioterapi til morbus Bechterew

Gigtforeningen for morbus Bechterew har udarbejdet retningslinjer for fysioterapi til patienter med morbus Bechterew. Retningslinjerne er publiceret på Gigtforeningens hjemmeside og på fysio.dk
Nye kliniske retningslinjer for fysioterapi til morbus Bechterew anbefaler træning til at forebygge hjerte-karsygdom og til at øge bevægelighed, forbedre styrke og funktion.

Fysioterapi er sammen med medicin en vigtig del af behandlingen af patienter med morbus Bechterew. Med træning kan patienterne forebygge stivhed i leddene og nedsætte risikoen for hjerte-karsygdom.

Gigtforeningen for MB Bechterew har taget initiativ til at udarbejde retningslinjer for fysioterapi til behandling af patienter med morbus Bechterew.

Formålet med retningslinjerne er ensarte og kvalitetssikre den fysioterapi, der tilbydes patienter med morbus Bechterew enten som vedligeholdende træning under den vederlagsfir ordning eller som individuel behandling.

Træning er vigtig

Fysioterapeuterne Jens Ole Rasmussen og Peter Dirch Jørgensen har sammen med ledende terapeut Susanne Jürgensen udarbejdet retningslinjerne med udgangspunkt i den eksisterende evidens.

Litteraturstudiet har identificeret en overraskende høj incidens af hjerte-karsygdom hos patienterne i forhold til normalbefolkningen. Og tiltag til forebyggelse af hjerte-karsygdom bør derfor ifølge anbefalingerne være en vigtig del af træningstilbuddet til patientgruppen. Patienterne anbefales at konditionstræne minimum to gange om ugen med høj intensitet.

Selvom træningsinterventioerne i studierne ikke er tilstrækkeligt belyst, er der konsensus om at anbefale tiltag til at øge bevægelighed, forbedre styrke og udholdenhed. Bevægeligheden bør monitoreres systematisk.

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med rygsøjlegigt – fokus på morbus Bechterew

Del eller udskriv siden
1 kommentarer